Reactie van buitenparlementair links

(Deze post heb ik even naar boven gehaald, vanwege actuele reacties)

In het kader van een discussie over de strategie van links tegenover Wilders en aanhang, en de verschillen daarbij tussen de parlementaire partijen en de buitenparlementaire actie (op dit moment vooral ook op facebook gevoerd), dit artikel als bijdrage.

Pijnlijke stilte bij parlementair links over groei racisme
Geplaatst door redactie socialisme.nu, maandag 1 november 2010, 16:59

Steeds meer mensen maken zich ernstige zorgen over de opkomst van Wilders en de politieke acceptatie van zijn haatzaaierij, zoals de groei van diverse initiatieven en acties in de samenleving laat zien. De demonstratie bij de Amsterdamse Dokwerker was de meest recente uiting van een nieuw geluid tegen racisme en uitsluiting, en bovendien de grootste in lange tijd. Opvallende afwezige echter was de leiding van parlementair links, die zich bewust niet aan de manifestatie wilde verbinden.

Door Max van Lingen

Geconfronteerd met de islamofobe stormram waarmee Wilders de Nederlandse samenleving terroriseert, is al lange tijd de vraag hoe links hiertegen een breed en effectief geluid kan laten horen. Sinds de kabinetsformatie zijn er diverse kleine initiatieven opgekomen van bezorgde burgers, terwijl anderen de weg naar de rechter hebben gekozen.

Vertegenwoordigers van parlementair links spraken zich veelvuldig uit tegen die strategie, onder het mom ‘dat het debat niet voor de rechter, maar via de politiek moet worden gevoerd.’ In de politiek hebben PvdA, GroenLinks en de SP echter die opgave laten liggen, terwijl ze in 2008 wel zo ver gingen om de Nederland Bekent Kleur manifestatie gezamenlijk te boycotten, omdat de kritiek van de demonstranten zich zou richten ‘op hun collega-parlementariër’.

Dat wil niet zeggen dat de aangespannen rechtszaak tegen de PVV-leider veel aan zijn opmars zal veranderen. Als Wilders uiteindelijk wordt vrijgesproken zal dat een klap in het gezicht zijn van elke antiracist en het zelfvertrouwen van racisten versterken. Maar met een veroordeling zal Wilders opnieuw als ‘martelaar van het vrije woord’ aan steun kunnen winnen.

Afwezigheid

Dat er echter door sommigen nu voor een laatste oplossing voor racisme naar het rechtssysteem wordt gekeken, laat vooral zien hoe stil parlementair links is gebleven in het debat en op straat. Ook op de antiracismedemonstratie op 30 oktober naar aanleiding van de komst van de extreem-rechtse English Defence League, blonken de linkse partijen opnieuw uit door stilte en afwezigheid.

Daarnaast laten ze zich in het politieke debat door Wilders overbluffen. Terwijl de PVV steeds meer politiek terrein verovert, beperkt Emile Roemer (SP) zich tot discussies over sociaal-economische thema’s, in lijn met zijn campagneleus dat ‘het vanaf nu niet meer gaat om theemutsen en hoofddoeken, maar om wie de rekening van de crisis betaalt.’ Femke Halsema (GroenLinks) maakte het afgelopen maand nog bonter door links op te roepen zich ‘meer bezig te houden met islamkritiek’.

Nu wordt daar door haar en collega Tofik Dibi nog een schepje bovenop gedaan. Beide distantieren zich in de media van GroenLinks-leden Rene Danen en Mohamed Rabbae, twee belangrijke organisatoren van de demonstratie van zaterdag. Halsema twitterde zaterdag: “Soms word ik wat ongemakkelijk van de toevoeging oud-GroenLinks-Kamerlid: Rabbae doet zijn uitspraken bepaald niet namens ons.” Volgens Dibi moet Danen zijn partijlidmaatschap heroverwegen, met de beschuldiging: “Je kunt niet iedereen met wie je het niet eens bent de mond snoeren.”

Verschuilen

Lange tijd konden de linkse partijen zich verschuilen achter de stilte van de mensen op straat. Maar de afgelopen tijd zijn er tal van initiatieven opgekomen als gevolg van de formatiebesprekingen met Wilders. Op 11 september protesteerden meer dan 200 mensen in Den Haag, diezelfde week kwamen 100 mensen af op een prikactie in Amsterdam. Er werd volop actie gevoerd tijdens het CDA-congres en er werd eind oktober in Den Haag uit protest een rouwmars georganiseerd getiteld ‘Zwarte Klerendag’.

Deze acties waren weliswaar klein, maar vormden samen de basis waarop de geslaagde demonstratie van 30 oktober werd gebouwd. De 1200 mensen die zaterdag bij de Amsterdamse Dokwerker demonstreerden lieten niet alleen een belangrijke stap vooruit zien in het aantal betogers, maar wisten door de media-aandacht ook een signaal naar de rest van Nederland uit te zenden: racisme gedogen we niet.

De organisatoren, gebundeld in het nieuwe Platform tegen Vreemdelingenhaat, maken zich nu op voor volgende stappen om deze boodschap door te trekken in woord en daad, zoals richting de Kristallnachtherdenking op 9 november in Amsterdam. Ook de IS zijn aangesloten bij het platform en roepen al hun bondgenoten en sympathisanten op hetzelfde te doen.

http://socialisme.nu/blog/nieuws/10809/”als-we-nu-geen-streep-trekken-hebben-we-straks-een-nieuwe-dokwerker-nodig”/

12 gedachten over “Reactie van buitenparlementair links

 1. Geweldig dat je dit even aan de orde stelt. Ik hoor van zoveel kanten dat de demonstratie bij de Dokwerker geweldig was, vond ik zelf ook trouwens. Al die jonge mensen die er nog niet bij waren, zullen zich de volgende keer aansluiten. Ik denk niet dat ze op de bonden en Groen Links zitten te wachten. Laat die maar debatteren in de gevestigde media. Kijkt de jeugd daar wel eens naar Ik dacht van niet! De toekomst ligt niet bij de mensen die alsmaar thuis zitten, is mijn indruk. De toekomst is aan de straat!

 2. Het parlementaire debat laat zich gijzelen door een partij die de spelregels van dit debat aan zijn laars lapt. De niet op elkaar afgestemde reacties van de oppositiepartijen laten op een onthutsende manier zien dat er geen sprake is van een breed gedeelde mening over hoe dit land op een fatsoenlijke manier door deze crisis heengeloodst kan worden. In het boterzachte regeer en gedoogaccoord weet de oppositie nog geen deuk(je) te slaan. De ivoren torentjes van de diverse oppositiepartijen zijn blijkbaar belangrijker dan een noodzakelijk gemeenschappelijk optreden.
  Graag crisisberaad tussen m.n. SP D66 GR.L PVDA en alle kleinere partijen die zich hierbij aan zouden kunnen sluiten.
  Voer op die manier het debat, en neem maar voor lief dat een eventuele val van dit kabinet electoraal verlies kán opleveren,
  want winst zit er zéker ook in!
  Beloof in woord en tekst dat de oppositiepartijen nóóit in een regering met de PVV zullen gaan participeren, en hoop dat CDA en VVD dat ook leren uit deze onzalige politieke samenwerking.
  En denk met zijn allen ook maar eens goed na over een cordon sanitaire.
  Ik heb er als kiezer langzamerhand genoeg van om geschoffeerd te worden door een niet democratische partij die iedere gelegenheid aangrijpt om ongenuanceerd in te hakken op mijn denkbeelden en waarden. De taal van de straat, de onderbuik en de enggeestige gedachte horen op straat eigenlijk al niet thuis, laat staan in het parlement.

  En verder een plezierige dag toegewenst.

 3. Gelezen in de VK vanochtend? Rabbae over Halsema en Dibi:
  “Ze trekken zich terug op het Binnenhof, maar de samenleving kan niet worden teruggebracht tot die halve vierkante kilometer in Den Haag. Daar kunnen niet alle problemen worden opgelost. Wat Femke Halsema doet in de Tweede Kamer is goed. Maar ik vind dat de linkse partijende maatschappij ook buiten de Kamer in beweging moeten zetten tegen het virus dat populisme heet.
  Juist in de rechtszaal moet Wildrs ook worden bestreden. Dat is de plek waar burgers voor zichzelf op kunnen komen. Nu zegt GroenLinks eigenlijk: hier burger, we hebben wetten gemaakt, maar wie er gebruik van maakt wordt teruggefloten. Die krijgt te horen: nee, niet doen, let op de vrijheid van meningsuiting.”

 4. En wat Femke Halsema en Tofik Dibi, als je niet gelinkt bent aan een politieke partij, geen subsidies ontvangt van de overheid?

  Maar als individu en kritische burger van Nederland je aangetast voelt in je zijn, gediscrimineerd, continue in de verdedeging voelt gedrukt door de uitspraken van Wilders, mag je dan ook niet met dit ongerief naar de rechter om te laten zien dat je schade lijdt door de uitspraken van deze politicus? Jullie kunnen vinden dat je het alleenrecht hebt om Wilders in de Tweede Kamer te dwingen tot debat en een goede poging hier en daar gelaten, laat het Wilders steenkoud wat Femke Halsema, Tofik Dibi, Job Cohen, Alexander Pechtold of Emiel Roemer vindt en tegen hem inbrengd.

  Want wat hij vindt en verkondigd is per definitie “waar”. Tijdens het proces wilde hij maar liefst 20 ‘ervaringsdeskundige’ laten getuigen hoe slecht en verderfelijk de islam voor Nederland is, etc.

  En nog even voor de goede orde Mohamed Rabbae spreekt en heeft Wilders aangeklaagd als individu en woordvoorder van het Landelijk Beraad voor Marokkanen en niet als Groenlinkser!

 5. @ José (1):

  Wat mij juist opviel bij de geanimeerde manifestatie bij de Dokwerker op 30 oktober jl.: dat zo veel jongeren aanwezig waren en optraden. Dat doet me goed en geeft hoop.

  Met bovenstaand artikel in socialisme.nu ben ik het grotendeels eens. Ik vind ook dat parlementair links zich te afzijdig houdt en onvoldoende weerwerk biedt. Inclusief de SP.
  Met Rabbae (door Anja geciteerd in nr. 3) ben ik het dan ook volledig eens.

 6. Mijn inschatting is dat dit incident ontstond op het snijpunt van verschillende ontwikkelingen.

  Daar is bijvoorbeeld de oude discussie in hoeverre een parlementaire partij ook een actiepartij moet zijn. Een discussie waar de SP alles van weet. Rabbae stelt die vraag in feite ook aan zijn eigen partij. Hij noemt de houding van het parlementaire GroenLinks ‘pappen en nathouden’ en kiest zelf voor de weg van buitenparlementaire actie. Dat is een vraag die GroenLinks zelf zal moeten beantwoorden.

  Tegelijkertijd worden de oppositiepartijen geconfronteerd met een nieuwe stijl van politiek bedrijven. Vooral de harde en vaak brutale taal en houding van ‘de nieuwe politiek’ maakt mensen in de war. De oppositie wordt letterlijk weggezet als ‘oude politiek’, en daarmee wordt een hele serie waarden en begrippen eveneens gedumpt als ‘oude politiek’. Solidariteit, eerlijk delen, zorg voor elkaar, consensus, fatsoen, nuance, redelijkheid, noem maar op. De oppositie moet daar nog een antwoord op vinden. Niet alleen in Nederland, overigens. Het verschijnsel minderheidskabinet zie je in steeds meer landen en ook de taal van de ‘nieuwe politiek’ kun je overal beluisteren. Kijk bijvoorbeeld naar de adviezen die Obama nu krijgt. Dat hij meer moet leren zelf de ongenuanceerde en vaak onredelijke taal van de Tea Party te spreken. Idem voor Cohen. Dat is een vraag die de gehele ‘oude politiek’ zal moeten beantwoorden.

  En dan vind ik dat er bij dit incident veel te weinig aandacht was voor het feit dat het via twitter de wereld inkwam. Hoe informatief en interessant ik twitter ook vind, ik krijg een steeds groter gevoel van onbehagen bij de manier waarop mensen die ertoe doen, zoals Halsema, twitter gebruiken en de manier waarop de media hun tweets vervolgens als bron gebruiken. Het is heel verleidelijk voor iemand als Halsema om even in 140 leestekens een commentaar op Rabbae te geven. Maar twitter bevindt zich op het kruispunt van mededelingen die je doet in de informele privé-sfeer en mededelingen die je doet als formeel fractievoorzitter. Dat maakt dat zowel voor zender als ontvanger die grens niet altijd voelbaar is. Ik vind dat zowel Halsema als Dibi in dit geval te onzorgvuldig met die grens zijn omgegaan. Dat is een vraag die zij persoonlijk moeten beantwoorden.

  Het is verleidelijk om mensen die ertoe doen op het maatschappelijk speelveld op twitter te volgen. Het geeft je het (niet reële) gevoel tot de inner circle van zo iemand te behoren. Het wonderlijkste voorbeeld daarvan was een e-mail die ik onlangs ontving, van iemand die me trots meldde dat hij via twitter van Halina Reijn persoonlijk een ‘volmacht’ had gekregen om een link op zijn website te zetten. In werkelijkheid ging het om een link naar een algemene protestactie, waarvoor je echt geen ‘volmacht’ nodig had om die over te nemen. Laat staan van Halina Reijn, die de link zelf ook maar gewoon had geretweed naar haar volgers.

  Het is bijvoorbeeld ook spannend om tijdens een Kamerdebat van een daar aanwezig Kamerlid commentaar op dat debat op twitter te krijgen en direct te kunnen reageren. Alsof je erbij bent, erbij hoort, meepraat. Met de nadruk op ‘alsof’. Maar het speelt zich allemaal af op dat diffuse grensvlak tussen informeel en formeel, en ik ben er allang niet meer zeker van of ik daar blij mee ben.

  Het vervelendste bijverschijnsel vind ik persoonlijk dat de afwisseling van informeel en formeel, van prietpraat en tweets die leiden tot commotie in de media, mijn beeld van iemand als bijvoorbeeld Halsema verandert. En niet in positieve zin. Je ziet als je haar volgt op twitter met wie ze echt vriendjes is en met wie bepaald niet, je kunt van iedereen volgen in welke kliek hij zit, hoeveel ze drinken, hoe laat ze naar bed gaan, wat ze doen in de privé-sfeer. Er zijn mensen, zoals Halsema, van wie ik dat allemaal helemaal niet wil weten. Omdat ik haar wil blijven zien als de deskundige en door mij gewaardeerde politica, niet als iemand die met een voor mij onbekend iemand anders uit haar kliek bijvoorbeeld zit te giebelen over weer iemand anders die ik zelf alleen maar ken van de televisie. Ik volg daarom bewust bepaalde mensen niet meer op twitter. Halsema is er een van.

 7. De tegenstelling rechts – links vormt mijns inziens een belemmering voor werkelijke actie tegen de PVV. Ik ben zonder meer rechts in mijn opvattingen over overheid en marktwerking maar ook liberaal en walg van Wilders c.s.
  Ik zie dezelfde ideeen in mijn omgeving. De PVV is op vele tereinen gewoon een links socialistische partij waarvan de standpunten goed bij die van de SP aansluiten. Niet mijn opvattingen maar we leven in een democratisch land, nietwaar? De PVV is echter ook nationaal en dat moet naar mijn mening met alle middelen bestreden worden. Dat kan alleen indien links en rechts de handen ineen slaan.

 8. Ik heb het hier al vaak gehad over de misverstanden over links en rechts, Johan, dat je twee assen hebt, sociaal-economisch links of rechts, of cultureel links of rechts (of progressief en conservatief) en dat je mensen of partijen dus min of meer in kunt delen in vier vakken, niet twee.

  De PVV is niet ‘gewoon een links socialistische partij’. Wilders komt niet per ongeluk rechts uit de VVD rollen. Maar Wilders is een geweldige opportunist, die heeft de onderzoekjes ook gelezen zijn dat er mensen zijn die voor zichzelf graag links zijn, zeker voor hun de verzorgingsstaat’ maar rechts zijn voor de buitenlanders/migranten/moslims. Die moeten vooral de verzorgingsstaat uit worden geknikkerd. Wilders is dus slim geweest en heeft effe wat linkse dingetjes gejat bij de SP en aan zijn rechtse ideeen over allochtonen geplakt. Die linkse dingetjes laat hij ook weer even makkelijk vallen als het hem uitkomt, want er zit, anders dan bij de SP, geen gedachte achter.

  Inderdaad, de PVV is meer dan nationalistisch, maar het is een volstrekte illusie dat je veel steun van rechts zult krijgen om dat te bestrijden. Er zitten binnen het CDA nog flink wat mensen die niks van Wilders willen hebben, maar de VVD vindt het allemaal prima. De PVV bestrijdt je alleen met mensen die dat willen, en de meerderheid daarvan zit links.

 9. U kunt de Dokwerker wel aanhalen maar ik wil u er wel op wijzen dat diezelfde dokwerker zeer waarschijnlijk PVV zou stemmen. Deze Dokwerker woont namelijk daar waar u en uw partij het jarenlang heeft laten afweten door met pappen en nathouden de echte problemen niet te erkennen. Diezelfde dokwerker is namelijk helemaal geen fan van de zalvende PvdA praatjes, de thee drinkende Cohen en uw constante tirade tegen Israel. De Dokwerker was wat de PVV stemmer nu is: een bezorgde hardwerkende nederlander die al lang verlaten is door de elite in de SP, de PvdA en Groen Links.
  Toen tegen het nationaal socialisme, nu tegen het socialisme.

 10. (9) Ik heb informatie voor je, Mark. Een groot deel van de mensen die destijds de februaristaking zijn begonnen waren communisten. Nu wil geloof ik niemand meer weten hoeveel communisten hun leven hebben gewaagd in het verzet. Een belangrijk deel van het verzet kwam vanuit de tramremise in de Lekstraat, in mijn buurt. Daar leven nog een paar mensen van, en hun kinderen en kleinkinderen kom ik bijvoorbeeld tegen bij de herdenking van het Kindermonument , vlak bij de tramremise. Ik kan je vertellen dat zij niets maar dan ook niets te maken willen hebben met de PVV. Integendeel. Een van de vrouwen die er toen nog bij was zei: de nazi’s zijn er nog steeds. Drie keer raden wie zij bedoelde.
  Dus wil jij alsjeblieft niet het onfatsoen hebben om het verzet van toen op te eisen voor een club die precies het tegenovergestelde doet als waar zij destijds hun leven voor waagden, Mark. Zolang zij en hun nazaten dat jou niet zelf komen vertellen heb je dat recht niet.
  Zie hier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *