Familie Safi bij de Ombudsman

Kijk vanavond naar de Ombudsman, 19.25, Nederland 2. Daar gaat het over die onzalige wet ‘inburgering in het buitenland’. Een tijd geleden had ik het op mijn weblog over de familie Safi, uit Pakistan, hier. Waarvan de kinderen al naar hun vader in Nederland mochten, maar moeder niet, die moest in haar eentje in Pakistan eerst de inburgeringstest gaan doen. Dan zit je daar, ziek, analfabeet, en mag je uit je hoofd leren dat de koning van Spanje katholiek was en niet protestant.

Dat stukje kwam ook op Joop, en was voor de Ombudsman een aanleiding om er een uitzending aan te wijden, hoorde ik van de redactie. Heel goed.

Ik ben altijd erg tegen die inburgering buitenland geweest. Niks tegen om mensen die op gezinshereniging naar Nederland komen van tevoren zo goed mogelijk voor te bereiden, en alles wat ze al aan Nederlands kunnen leren is meegenomen – maar niet als toelatingseis. Daarvoor is het voor te veel mensen in te veel landen niet te doen, en laat je sommige families jaren wachten voor ze bij elkaar kunnen zijn. Terwijl het zoveel eenvoudiger is om hier, met veel hulp en de taal om je heen Nederlands te leren, soms samen met je kinderen. Over de familie Safi gaat het vanavond.

Info:
Klacht bij Europese Commissie over inburgering in buitenland

VluchtelingenWerk Nederland dient vrijdag 12 november een klacht in bij de Europese Commissie over de Wet Inburgering Buitenland. ‘Het behalen van het inburgeringsexamen is voor veel mensen in asiellanden onmogelijk. Kinderen blijven hierdoor onnodig lang van hun ouders gescheiden, en mannen van hun vrouw’, zegt directeur Dorine Manson, directeur van VluchtelingenWerk Nederland.

Bezwaren
Als gezinsleden in het buitenland naar Nederland willen komen, moeten zij volgens de Wet Inburgering Buitenland (WIB) het inburgeringsexamen doen. ‘Dat is voor mensen in landen als Somalië en Afghanistan buitengewoon ingewikkeld. Allereerst bestaat er geen lesmateriaal in deze talen en zijn er vaak geen voorzieningen om Nederlands te oefenen. Daarnaast wordt het examen op een Nederlandse ambassade afgenomen, maar in bijvoorbeeld Afghanistan is die al jaren gesloten vanwege de veiligheidssituatie. Afghaanse gezinsleden moeten dus naar Pakistan, een gevaarlijke en kostbare reis’, aldus Manson.

De WIB discrimineert
‘Wij achten de kans groot dat de Europese Commissie de klacht toekent. De WIB is volgens ons in strijd met internationale wet- en regelgeving en discrimineert zelfs. Gezinsleden uit Zuid-Korea en Japan zijn bijvoorbeeld vrijgesteld van het inburgeringsexamen’, vertelt Manson. De Europese Commissie kan Nederland terugfluiten en eisen dat Nederland zich aan de Europese regels houdt. ‘Voor mensen uit landen waar het praktisch onmogelijk is om het inburgeringsexamen te doen, pleiten wij ervoor dat zij hun examen in Nederland halen’, zegt Manson. ‘Het liefst zouden wij zien dat de WIB niet langer geldt bij gezinshereniging van voormalige asielzoekers.’

De gevolgen bij VARA De Ombudsman
Wat de gevolgen van deze wet zijn, is vrijdag 12 november op Nederland 2 om 19:25 uur te zien bij het VARA-tv-programma De Ombudsman. De moeder van de Afghaanse familie Safi is niet in staat het examen te doen en zit daarom nog altijd in Pakistan. ‘Het gezin in Nederland lijdt zwaar onder deze situatie. Zo zien we hoe de WIB zijn doel volledig voorbij schiet’, aldus Manson.

Hier.

6 gedachten over “Familie Safi bij de Ombudsman

 1. Ook ik heb van meet af aan de inburgering in het buitenland als toelatingseis bekritiseerd. Heel spijtig dat de SP in de Tweede Kamer niet daartegen heeft gestemd, als ik me niet vergis.
  Deze toelatingseis leidt in de praktijk immers tot klassendiscriminatie, en bovendien willekeur, afgezien nog van alle praktische problemen.

  Helaas heb ik de uitzending van de Ombudsman niet kunnen zien. (Zal ik nog inhalen).

 2. En daarom is het fijn dat de meerderheid van de SPleden op het afgelopen congres besloten heeft om de inburgering buitenland uit het verkiezingsprogramma te schrappen omdat we er niet meer achter staan, Olav. Ik heb dat wel al eerder op mijn weblog gemeld.

 3. Geod stuk van Pieter Hilhorst over de familie Safi, hier.

  De conclusie:

  “Geen enkel Europees land kent de regel dat de toegang beperkt blijft tot mensen die in het land van herkkomst slagen voor een inburgeringsexamen. Tineke Strik, van het Centrum voor Migratierecht in Nijmegen en lid van de 1e Kamer voor GroenLinks, stelt dat Nederland een voorbeeld kan nemen aan Denemarken. Dat land staat toch niet bekend om zijn lankmoedige immigratiewetgeving. Maar in Denemarken mogen huwelijksmigranten naar Denemarken komen om zich voor te bereiden op het examen. Voor een definitieve verblijfsvergunning moeten ze dat examen dan wel binnen drie maanden halen.

  Gerd Leers de nieuwe minister van immigratie, moet van de Denen leren. Hij zou mensen voor wie het ondoenlijk is zich in het land herkomst voor te bereiden op het inburgeringsexamen de gelegenheid moeten bieden om zich in Nederland op het examen voor te bereiden.

  Nu beseft iedereen dat het nieuwe kabinet de hete adem van Geert Wilders in zijn nek voelt als het gaat om immigratie. Toch moet de regering hier coulant zijn. Het onbedoelde effect van de strenge immigratieregels is namelijk dat de integratie van acht kinderen ernstig wordt belemmerd. Om te zorgen dat de kinderen straks optimaal aan de Nederlandse samenleving kunnen deelnemen, moet hun moeder de kans krijgen om zich in Nederland voor te bereiden op het examen. Soms is streng zijn niet stoer, maar stom en kortzichtig.”

 4. Dat een vader en acht kinderen hier zijn en de moeder elders is en niet hierheen kan komen, wie verzint er zoiets. En dat je dan nog uit moet gaan leggen tegenwoordig hoe onmenselijk dat is. Wat mankeert ons.

  Wat weinig mensen (willen) weten is dat Rita Verdonk als minister honderden keren gebruik heeft gemaakt van haar discretionaire bevoegdheid. En er toch in slaagde haar imago van keiharde tante overeind te houden.

  Daar kan Leers een voorbeeld aan nemen.

 5. Gevonden op petities.nl:

  Wij
  medewerkers van Vluchtelingen Werk Vianen en vele betrokken burgers van Vianen.

  constateren
  dat het IND een grote inschattingsfout heeft gemaakt door het verzoek van mevrouw om te worden vrijgesteld van haar plicht tot inburgering in Pakistan af te wijzen, dat mevrouw Safi in Pakistan verblijvend ernstige gezondheidsproblemen ondervindt, dat mevrouw Safi in Nederland aan de eis van inburgering wil voldoen

  en verzoeken
  een ieder die begaan is met het lot van de familie Safi deze petitie te ondertekenen ten einde deze aan Zijne Excellentie, dr. E.M.H. Hirsch Ballin, minister van Justitie aan te bieden.
  Samen maken wij ons sterk voor de hereniging van deze familie met elkaar.

  Teken hier: http://safi.petities.nl/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *