Vreemdeling in Nederland – in De Nieuwe Liefde


(Foto’s gemaakt bij een bijeenkomst in De Balie, 2005)

Aankondiging en aanbeveling:
Vreemdeling in Nederland in De Nieuwe Liefde

In de programmaserie Vreemdeling in Nederland voeren we gesprekken over het huidige vreemdelingenbeleid in Nederland. Dit vindt plaats in De Nieuwe Liefde en de eerstvolgende bijeenkomst is op zondag 27 maart

De (dis)balans opmaken’; Sinds het nieuwe kabinet is aangetreden, verschijnen in de media steeds meer berichten over de verharding van het asielklimaat. Illegaliteit zou strafbaar worden, alsook het helpen van mensen zonder papieren. Volledig geïntegreerde kinderen worden bedreigd met gedwongen vertrek en detentiecentra zitten overvol met mensen zonder verblijfsvergunning. De Nieuwe Liefde wil tijdens deze middag met sprekers en bezoekers een eerste inventarisatie maken van de gevolgen van het huidige vreemdelingenbeleid voor asielzoekers en de mensen die hen helpen.


(Van Kalmthout)

Sprekers zijn onder meer: Anton van Kalmthout, emeritus hoogleraar straf- en vreemdelingenrecht, Rian Ederveen, medewerkster van het Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt en Frans-Willem Verbaas, vreemdelingenadvocaat. Geeske Hovingh, cultureel antropoloog en medewerker van De Nieuwe Liefde leidt het debat.

Ontvangst vanaf 13.00 uur, aanvang: 14.00 uur; Entree: vrij
Aanmelden gewenst via geeske.hovingh@denieuweliefde.com
Meer info via www.denieuweliefde.com

De Nieuwe Liefde
Da Costakade 102
1053 WP Amsterdam

t.: 020 589 1680
e: info@denieuweliefde.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *