Bericht Nederlands-Marokkaans Netwerk

Nederlands/Marokkaans Netwerk tegen racisme & voor sociale cohesie.

Amsterdam, 23 juni 2011
DE NEDERLANDSE RECHTSSTAAT IS IN GEVAAR

Het Nederlands/Marokkaans Netwerk tegen racisme en voor sociale cohesie heeft met grote teleurstelling en verbazing kennis genomen van de uitspraak door de rechtbank in de zaak tegen Wilders.

In een korte samenvatting van het vonnis gaf de rechtbank aan dat de uitlatingen van Wilders niet strafbaar zijn. De rechtbank noemde een aantal uitspraken van de PVV-leider ‘grof en denigrerend, maar niet opruiend’.

Eén uitlating werd Wilders wel zwaar aangerekend. Hij zei in een interview dat de Nederlandse samenleving door de komst van de Islam verandert. ‘Er is een strijd gaande en we moeten ons verdedigen’, zei hij. Volgens de rechtbank heeft die uitspraak wel een opruiend karakter. ‘U heeft zich daarbij niet tegen, maar op de grens van het strafrechtelijk toelaatbare begeven’.

De rechter: ‘u heeft zich in het publieke debat als een fanatiek bestrijder van de in uw ogen kwalijke Islam laten zien. U heeft zich daarbij op kwetsende en ook choquerende wijze uitgelaten en daarbij heeft u ook in de film ‘fitna’ beelden en teksten gebruikt die op zichzelf schokkend en aanstootgevend zijn.’

De Marokkaanse gemeenschap is verontrust over de uitspraak, die zal leiden tot een grotere verdeeldheid, meer islamofobie en verdergaande polarisatie. Moslims en andere minderheden zullen nog meer schade gaan ondervinden van de uitspraken van Wilders, die blijkbaar onbestraft gedaan kunnen worden.

Wij doen een oproep aan maatschappelijke organisaties en partijen om mensen te stimuleren op te komen voor een Nederland dat de rechten van Artikel één van de grondwet eerbiedigt. Als Nederlandse samenleving moeten we de angst die door Wilders is aangewakkerd tegengaan. Wij spreken ons daarom uit tegen het rechtse kabinet met gedoogsteun van de PVV en waarschuwen nogmaals voor de gevolgen die zo’n kabinet zal hebben voor de gehele Nederlandse bevolking. Wij moeten onze krachten bundelen voor de binding en tegen de polarisatie tussen de bevolkingsgroepen. Uiteindelijk moeten we, ondanks onze vele verschillen, een manier zien te vinden om in de naam van de democratie samen te kunnen leven.

Het Nederlands/Marokkaans Netwerk roept daarom op tot waakzaamheid en binding, want de Nederlandse rechtsstaat is in gevaar.

Wij vragen eenieder die schadelijke gevolgen ondervindt door racisme, xenofobie, antisemitisme, homofobie en islamofobie, dit te blijven melden bij het meldpunt van het Nederlands/Marokkaans Netwerk tegen racisme en voor sociale cohesie op telefoonnummer 020-4636222 of per mail meldpunt@amforg.nl . Naar aanleiding van de binnengekomen klachten zal dan vervolgens een rapport worden opgesteld.

Tezamen met andere organisaties zullen we met het behulp van het IVBPR-verdrag een procedure starten bij het Human Rigths Committee van de Verenigde Naties (te Genève). Uitgangspunt hierbij zal zijn dat Nederland heeft nagelaten de minderheden te beschermen tegen discriminatie.

Wij blijven ons verzetten tegen alle vormen van discriminatie, racisme en haat zaaien.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *