GGGRRRRRRRRRR

Lijdzaam aangehoord dat Wilders op alle punten is vrijgesproken gisteren, geen verrassing, en met grote weerzin vanochtend de kranten opengeslagen. Want voorspelbaar. Vaste commentatoren doen de vaste nummers. De enige bijdrage in de kranten waar ik nog een hele minuut vrolijk van kon worden was Dingeman in Trouw: Plaatje van rechter die zegt: “De rechtbank veroordeelt het Nederlandse volk tot zelf blijven nadenken over de rare praatjes van die linkmiegel”.

Dit zijn de conclusies die we kunnen trekken: dat het in Nederland is toegestaan om een hele bevolkingsgroep voor minderwaardig uit te maken, als je maar net doet alsof je het niet over de mensen hebt maar over hun geloof. We hebben daar tegenwoordig ook een eigen term voor: islamkritiek (we hebben het nooit over christenkritiek of erger over jodenkritiek want dat heet nog steeds gewoon antisemitisme en dan mag het – terecht – niet) Alsof je geloof en mensen kunt scheiden als je om te beginnen met een volstrekt negatief oordeel over dat geloof komt, en vervolgens beweert dat alle mensen die dat geloof aanhangen dus niet te vertrouwen zijn en bij voorkeur maar weg moeten.

Voorwaarde om naar hartelust te discrimineren, te demoniseren, te algemeniseren – alles over één kam scheren – en te liegen over de feiten, is dat je je mening een bijdrage noemt aan het maatschappelijk debat. Dat je in dat zogenaamde debat het debat met de mensen die je beschuldigt nou juist stelselmatig uit de weg gaat, mag de pret niet drukken. In het kader van het maatschappelijk debat mag je je tegenstanders ook ongestraft voor antisemiet uitmaken, heeft het OM al bevestigd. (Zie hier.)

En de derde conclusie is dat we het in Nederland, in tegenstelling tot andere landen, gewoon vinden dat een politicus zich meer mag misdragen dan een gewone burger. Leg dat aan die gewone burger maar eens uit: nee, alle moslims het land uit mag jij niet zeggen want jij bent geen politicus. Laat het mensen uitmaken voor islamitisch stemvee maar aan onze ministers en parlementariërs over.

Nou dat dachten we al en dat weten we dan weer. Ik word daar even erg sjagerijnig van, maar dat gaat wel weer over. Wat niet over gaat is dat ik me zorgen maak. Want er zijn in Nederland ook jongeren die net als veel andere jongeren dwars en onhandelbaar kunnen zijn – dat weten we. Maar ergens hadden we in democratie en rechtsstaat Nederland nog een impliciete afspraak: wij beschermen jullie (als minderheid) en jullie gedragen je. En nu blijken we dus te zeggen: we beschermen jullie helemaal niet, en of je je nou gedraagt of niet, je hoort je er niet bij. Nou, dat zal geweldig helpen. Dat maakt het voor de gemeenschappen die proberen om hun eigen jongeren in het gareel te houden ook weer een stuk eenvoudiger, niet? Aan welke superieure cultuur moesten die jongens zich ook weer aanpassen?

In Nederland vindt een flinke groep al dat bovenstaande ondertussen heel gewoon. En denkt nog steeds dat onze cultuur zoveel beter is dan die van anderen. In het buitenland denken ze daar anders over. Zie hier, in het NRC. Daar hebben ze met verbazing toegekeken hoe het eens als tolerant en vrijzinnig bekend staande Nederland is veranderd in een bekrompen en provinciaals eigen-volk-eerst land, waar het maatschappelijke debat is gekelderd tot het niveau van poepgooiende kleuters in een zandbak zonder juf. Tot in het parlement.

Fijn, heel fijn.

34 gedachten over “GGGRRRRRRRRRR

 1. Anja, je schrijft “… islamkritiek (we hebben het nooit over christenkritiek of erger over jodenkritiek want dat heet nog steeds gewoon antisemitisme en dan mag het – terecht – niet)”. Kijken of ik je kan volgen. De parallelle begrippen voor “islamkritiek” zijn toch “christendomkritiek” en “jodendomkritiek”, dwz de religie (en andersom, “moslimkritiek”, over gelovige mensen)? Dat Wilders die twee door elkaar gooit is duidelijk, maar voor je uitleg doet het onderscheid er toch toe? Verder struikelden mijn ogen over dat woordje “erger”: jodenkritiek “erger” dan christenenkritiek? Een uitzondering voor joden? Niet in de wet in elk geval.

 2. Je hebt gelijk dat de juiste termen zouden zijn ‘christendomkritiek’ en ‘jodendom- of judaismekritiek’, dinges, maar je mist geheel het punt. Het punt is dat we in de conversatie en in het debat het nooit hebben over christendomkritiek, en aan de lopende band over ‘islamkritiek’. Zelfs redelijk progressieve mensen als Femke Halsema vond dat we meer aan ‘islamkritiek’ moesten doen. Alsof dat een heel aparte tak van sport is.

  Google de termen maar even op, dan zie je het verschil.
  Neem ‘islamkritiek’ – 38.200 hits.
  Christendomkritiek bestaat als term niet, wel kritiek op het christendom, 325 hits.
  Kritiek op het jodendom kom je al helemaal niet tegen, alleen dat jodendom en kritiek als termen in één tekst voorkomen, helemaal wel 103 hits.
  Zie je het verschil?

  Verder ga ik er van uit dat er in Nederland een veel grotere gevoeligheid is over alles wat er over joden en jodendom gezegd kan worden (en met redenen) dan over christenen en christendom (en natuurlijk helemaal als het gaat om kritiek op islam). Of dat voor de wet ook zo zou zijn is niet getoetst. Het zou interessant zijn om de proef op de som te nemen en eens serieus net zulke lelijke dingen over joden en jodendom zeggen as Wilders over moslims, en dat iemand daar dan een aanklacht over indient, maar ook als proef ga daar niet aan beginnen, want zoals bekend is er praktisch niks voor nodig om als antisemiet te worden weggezet en ook dat mag van het OM. De AEL deed wel de proef op de som en publiceerde een paar anti-joodse cartoons, en werd veroordeeld. Ook toen ze er bij vertelden dat dat als provocatie was bedoeld (Hier). Anti-islamitische cartoons mogen uiteraard wel, in het kader van de vrijheid van meningsuiting.

  Voor mensen die aan de lopende band moslims belasteren hebben we nog niet eens een passend scheldwoord. Zou wel tijd worden. We gaan het nog nodig hebben.

 3. Je vergeet dat de uitspraak kantje boord was voor Wilders. Rechter Marcel van Oosten had het over grover, denigrerende en zelfs over opruiende taal. Hij zei zelfs dat Wilders zich af en toe op de grens van het toelaatbare bewoog.

  Hiermee heeft Van Oosten de grenzen aangegeven waarbinnen de politieke discussie in Nederland gevoerd dient te worden. Sommige uitspraken die Wilders in het verleden had gedaan, waren volgens rechter op het randje. Met andere woorden, nog extremere uitspraken zullen tot een veroordeling leiden.

  Jouw conclusie dat deze uitspraak een vrijbrief is om te “demoniseren en te discrimineren, deel ik dus niet. Sterker nog, ik vind dat de rechters de Nederlandse samenleving een dienst hebben bewezen door de grenzen aan te geven van wat toelaatbaar is in het politieke debat. Hiermee is een nog verdere verruwing van het politieke debat een halt toe geroepen.

 4. “Verdere verruwing van het politieke debat een halt toegeroepen? ” Grapjas.
  Je illustreert vooral wat in Nederland al gewoon en acceptabel is geworden. Jij vindt wat er nu is toegestaan geen demonisering en geen discriminatie. Daar zijn we het dan inderdaad faliekant over oneens. Voor mij was het niet kantje boord maar ruimschoots erover. En niet per ongeluk een keer een paar lullige opmerkingen in dronkenschap waar iemand dan nog spijt van heeft. Jarenlange, bewuste, politiek ingezette demonisering en een zeer bewuste poging om burgers mee te laten werken aan de achterstelling van Nederlandse moslims noem ik dat.
  Maar dat de rechtbank hem vrij zou spreken was te verwachten.

 5. Ah ja, en de jongen die met zijn fiets op mijn inreed en riep:
  ‘Wilders heeft gelijk, jullie moeten oprotten van hier!’ Welk maatschappelijk debat diende hij? Of de jongens die mijn moeder bespuugde en uitmaakte voor de eerste Benladen die ze die ochtend waren tegen gekomen? En zoals jij Anja ook heel goed weet kunnen wij prima tegen religiekritiek en hebben die ook zeker binnen onze eigen kring.

  Er lag genoeg om hard te maken dat Wilders wel degenlijk de mensen bedoeld en religiekritiek als dekmantel gebruikt.

  Antiliaanse jongern die de fout in gaan in de knieen willen schieten, is nou niet echt religiekriteik hebben…..
  Tegen de benoeming van Albyrak en Aboutaleb destijds, uiteindelijk wil hij zo min mogelijk moslims (mensen, dus, moslim zijn toch mensen bij mijn weten!) in de regering.
  Islamitische gebedshuizen eigenhandig afbreken, waar gelovigen bidden (mensen dus, of ben je als gelovige geen mens meer in dit land?).
  De beruchte ‘kopvoddentax’ die dan wel niet in de dagvaarding stond, maar behoorlijk discriminerend is en toch ook over mensen gaat.
  En zo kan ik nog wel even doorgaan.

  Dat Wilders haait zaait heb ik aan den lijve ondervonden, maar weet nu dankzij de rechters dat dit een doel heeft, namelijk het dienen van een maatschappelijk debat……

  Hoe hoog het goed van vrijheid van meningsuiting voor mij ook is, het stopt voor mij bij discrimineren en haatzaaien jegens mij!

 6. 1)
  Het zal best wel zo zijn dat Wilders er in Frankrijk niet mee zou zijn weggekomen. Maar wat zegt dat?

  Is het met de integratie in Frankrijk dan zoveel beter gesteld? Ik dacht het niet. Sterker nog, ik denk dat Nederland als het om de integratie gaat lichtjaren voor staat op Frankrijk. En mocht je aan mijn woorden twijfelen, breng dan maar eens een bezoek aan een van die gezellige Franse banlieues, waar de helft van de beroepsbevolking werkloos is en waar iedere nacht auto’s in de fik vliegen. Sommige van deze banlieues zijn zelfs voor de Franse politie verworden tot no go area.

  Frankrijk is nou net het voorbeeld hoe het niet moet als het om integratie gaat.

 7. Te verwachten en juridisch gezien correct.

  Moslims in mijn kennissenkring kunnen het heel aardig relativeren. Wilders cum suis vormen (gelukkig) een minderheid in Nederland. Mijn Islamitische vrienden voelen zich op en top Nederlander, waarom zou je je eigen ik laten beïnvloeden door een inhoudsloze populist? Waarom aandacht besteden aan en je laten kwetsen door iemand die toch het debat keer op keer blijft ontlopen. Schouders ophalen en van je af laten glijden. Al het meerdere is teveel eer. Blijven timmeren aan de weg met zij die wel willen, zó pak je de PVV het beste aan.

  Het is verschrikkelijk jammer dat ondertussen de toon nodeloos grof en kwetsend is, maar van de andere kant illustreert dit ook weer de volstrekte leegheid van het Wilderiaanse gedachtengoed.

  Aan de ene kant veracht ik Wilders en laat hij me volkomen koud, maar aan de andere kant voel ik ook medelijden; hoe ontzettend leeg moet je leven wel niet zijn, als je je puur laat leiden door haat.

 8. @ Anja (3 en 5):

  Voor de wet bestaat inderdaad geen enkel verschil tussen Jodendom, Christendom en Islam. Maar als een groep vanwege haar godsdienst (of andere in de desbetreffende bepalingen in het Wetboek van Strafrecht genoemde kenmerken) als geheel wordt beledigd of gediscrimineerd, of als aangezet wordt tot haat of geweld tegen die groep, dan beslist het Openbaar Ministerie in principe of al dan niet tot vervolging wordt overgegaan. (Het z.g. opportuniteitsbegisnel). En hierin zit het politieke (!) verschil. Het OM wilde, zoals bekend, Wilders niet vervolgen, werd toch daartoe door het Gerechtshof gedwongen, en concludeerde vervolgens tot vrijspraak in de zaak-Wilders. Appeltje-eitje voor de verdediging. Bij een dergelijke strafzaak betreffende Joden of Christenen kan het OM -en vervolgens de rechter- heel anders oordelen!

  @ Kees (4):

  Je bent veel te stellig over de “grenzen” die de rechter i.c. zou hebben gesteld. In de eerste plaats heeft de uitspraak in principe geen verdere werking dan deze case van Wilders zelf. Een andere rechtbank zal in een ander volgend geval weer anders kunnen oordelen, al kan die de huidige uitspraak wel als referentie gebruiken!
  Maar merkwaardig is het wel, dat de rechtbank diverse uitlatingen van Wilders kwetsend, grof, denigrerend en schokkend noemt, en op een gegeven ogenblik zegt dat hij zich “OP de grens van toelaatbaarheid” bevindt, maar niet motiveert waarom hij niet juist OVER de grens van toelaatbaarheid is gegaan.
  Ook merkwaardig is, dat de rechtbank zegt dat meer ruimte moet zijn voor de vrijheid van meningsuiting als het maatschappelijk debat heftig is, terwijl juist Wilders zélf voor die heftigheid zorgt. En volgens jurisprudentie van het Europese Hof van de Rechten van de Mens hebben politici juist méér verantwoordelijkheid dan gewone burgers in het maatschappelijke debat, terwijl deze rechtbank zegt dat een politicus juist meer ruimte moet worden gegeven.
  Journalist Kustaw Bessems (De Pers) noemt het terecht een “pragmatische vrijspraak”. (Uitgesproken EO, 23 juni jl.).Het had evengoed een andere kant op kunnen gaan.

  De “benadeelden” in de strafzaak-Wilders kunnen sowieso niet in beroep gaan. Ze zijn geen procespartij. Maar de procespartijen zelf (het Openbaar Ministerie en Wilders) kunnen dat niet, vanwege de door het OM gevorderde en inderdaad uitgesproken vrijspraak. (In theorie zou alleen Wilders nog in beroep kunnen gaan, nl. tegen de wel-ontvankelijkverklaring van het OM op de meeste punten!).
  Wat nog kan, heeft advocaat Gerard Spong aangekondigd: een verzoek tot cassatie “in het belang der wet” instellen. (Als de Hoge Raad dan, na het advies van de procureur-generaal (OM), de uitspraak van de rechtbank uiteindelijk inderdaad vernietigt, verandert dat verder niets aan de vrijspraak van Wilders, die gehandhaafd blijft).
  En hij zal, indien deze cassatie wordt verworpen, daarna een klacht indienen bij het Europese Hof van de Rechten van de Mens.
  De gedupeerde organisaties van minderheden hebben hiernaast aangekondigd een procedure tegen Nederland te zullen starten bij het Mensenrechtencomité van de VN in Genève. Maar daaruit kunnen geen bindende uitspraken voortvloeien.

  Een definitief einde is er dus voorlopig nog niet, maar Wilders hoeft zich in elk geval niet meer in een rechtszaal te vertonen.

 9. Ik ben blij dat Wilders is vrijgesproken. Zolang hij kan roepen wat hij wil is het ook duidelijk waar hij voor staat. De soms weerzinwekkende bijdragen aan zijn Facebookpagina zouden direct moeten leiden tot vervolging als we het letterlijk nemen. Je schouders ophalen en negeren is een veel effectiever wapen. Het schept ook een precedent: het zal ook moeilijker worden alle kritiek op de misdaden van Israel automatisch als antisemitisme te bestempelen. Misschien heeft brammetje wel in zijn eigen onverdoofde vlees gesneden.

 10. Van Jole op Joop heeft ook zo’n soort redenatie: nu hij gewonnen heeft en naar hartelust ‘grof en denigrerend’ kan zijn zonder dat hij vervolgens de verongelijkte martelaar uit kan hangen is de lol er wel van af en de functie ook –

  “Jammer voor hem is bovendien dat er amper protest klinkt tegen de vrijspraak. Als je het beeld dat Wilders graag van Nederland schetst moet geloven zouden er na zo’n vrijspraak toch wel ‘Parijse toestanden’ moeten losbreken. Maar nee hoor, geen volkswoede, geen opstandige jongeren, geen rellen. De meeste mensen lijken hun schouders op te halen. Alweer blijft Nederland rustig, als altijd.
  Wilders haat dat, hij probeert als vriend van Israël hier in Nederland Israëlische toestanden te introduceren. De grofheid in de politiek (denk aan de scheld- en vechtpartijen in de Knesset) bijvoorbeeld, de hekel aan moslims en het idee dat we onder permanente dreiging leven. Zonder het beeld van ‘Marokkaanse straatterroristen’ is hij uitgespeeld.”

  Heeft wel wat. Hier.

 11. Mooi stuk van Van Jole.
  “Mensen eisen vrijheid van meningsuiting als compensatie voor de vrijheid van denken die ze zo zelden gebruiken”, zei Kierkegaard. Volledig van toepassing op Wilders.

 12. Niet a propos, maar griezelig.
  Rosenthal: “Hamas is verantwoordelijk voor zijn onmenselijke situatie en moet hem onmiddellijk vrijlaten. Ik vraag iedereen die een bijdrage kan leveren: help Gilad Shalit vrij te krijgen.”
  1 Israeli is being held prisoner by Palestinians, while 5,935 Palestinians are currently imprisoned by Israel.
  http://www.ifamericansknew.org/stats/prisoners.html
  Worden wij echt een zionistisch bolwerk? Een minister van Buitenlandse Zaken die het in een bananenrepubliek goed zou doen. Of is dit de nasleep van de “overwinning” van Wilders?
  http://www.nu.nl/buitenland/2548545/rosenthal-roept-vrijlating-israelische-soldaat.html

 13. Schuldig zonder strafoplegging had ook gekund:

  De heer Wilders krijgt geen straf (vrijheid van meningsuiting), maar krijgt wel te horen dat hij van geen kant deugt.

  Maar goed, dat is achteraf praten. We worden nu met de schone taak geconfronteerd dat we weerstand moeten bieden aan het afzakken van Nederland in de richting van een verhufterd en ongastvrij land.

  Overigens: Misschien hebben buitenlandse commentatoren gelijk en zijn we dat al. Vandaar mijn opmerking aan het eind van een reactie alhier op 21 juni j.l.

  Mazzel & broge, Evert

 14. Ik mis een reactie van Clara. Of past haar reactie niet meer in de artikel? Of maakt iemand anders gebruik van de naam van Clara om iets raars te schrijven?

 15. (15)
  1. Clara reageert wanneer ze daar zin in heeft.
  2. Niemand maakt gebruik van haar naam om rare stukjes te schrijven, die zou meteen door de mand vallen.
  3. Als je haar erg mist kun je terecht op haar eigen weblog, hier.

 16. (7) Nog even David Peters, wat bedoel je eigenlijk? Dat het er in Nederland met de integratie zoveel beter voorstaat omdat Wilders hier mag brallen wat hij wil? Dat we zonder Wilders hier ook banlieus zouden hebben met fikkende auto’s? Heeft Wilders dan een strategisch plan voor de integratie waar we wat aan hebben misschien? Behalve zoveel mogelijk moslims het land uit? Of bedoel je dat Wilders hier mag beledigen tot hij er dood bij neer valt omdat het met de integratie in Nederland wel goed gaat?
  Verklaar je nader.

 17. (20) Bij 1) schrijf je Anja dat volgens hoogleraar Dommering Wilders in Frankrijk zou zijn veroordeeld. Daar reageerde ik op. Want als er één land in West Europa is waar de integratie totaal is mislukt, dan is het Frankrijk wel.

  Ook al doet de felheid waarmee het debat hier wordt gevoerd anders vermoeden, als het om integratie gaat doet Nederland het in vergelijking met de rest van West-Europa helemaal zo slecht nog niet.

  Begrijp mij goed, ik ben helemaal geen Wilders aanhanger. Ik gruw van veel van de uitspraken die hij in het verleden heeft gedaan. Desalniettemin denk ik dat het een goede zaak is dat hier in Nederland het integratiedebat zo open wordt gevoerd. De opkomst van Fortuyn in 2001/2002 was in dat opzicht een soort catharsis.

  Daarom vind ik het ook een goede zaak dat Wilders is vrijgesproken. Een veroordeling had de integratie namelijk geen steek verder gebracht.

 18. Ik denk dat we deze rechtszaak nu snel achter ons moeten laten, geen zelfmedelijden vertonen, maar ons strijdbaar in het debat moeten begeven en de politieke partijen in de kamer zullen alerter moeten zijn, en vooral meer moed moeten vertonen om de confrontatie aan te gaan.

 19. (21) Klopt, een veroordeling van Wilders zou het integratiedebat niet hebben geholpen. De vrijspraak trouwens ook niet. Wilders neemt nooit deel aan debatten over integratie, want integratie interesseert hem niet.

 20. NL een zionistisch bolwerk. Daar hebben ze NL echt niet voor nodig. Is het Anja bekend dat hr Rosenthal hr Abbas heeft uitgenodigd om naar het “zionistisch bolwerk” NL te komen. Als dit zo zou zijn dan kwam hr Abbas echt niet naar NL. Maar misschien is het meer “eigen staat eerst”.

 21. Ik heb het woord ‘zionistisch bolwerk’ niet gebruikt, dat was Engelbert. Wel is het duidelijk dat de Nederlandse regering, zelfs vergeleken met andere EU landen, erg volgzaam is wat Israel betreft. Dat is niet speciaal in strijd met het ontvangen van Abbas. Israel dat de Palestijnen graag opsplitst in de good guys en de bad guys, vindt dat we wel met Fatah mogen praten maar niet met Hamas, en Rosenthal doet netjes wat hem gezegd wordt. En ja, ik weet dat Abbas naar Nederland komt, want dat is georganiseerd door mijn voormalige fractievoorzitter Tiny Kox en ook ik heb een uitnodiging.
  Zullen we het nou weer over Wilders hebben? Dit raakt nogal off topic.

 22. (24) Zolang de Nederlandse regering het blijft vertikken om ook maar 1 misdaad van Israel formeel te veroordelen, of het nu om oorlogsmisdaden gaat of fraude mbt de EU, blijf ik me ergeren aan deze eenzijdige blijken van steun.
  De verdediging van Wilders door Moszkowicz, Moszkowicz, Moszkowicz & Moszkowicz was uiteraard een kadootje voor Wilders’ontkenning van welke schuld van Israel dan ook aan het bloedbad in Gaza van 2008/2009. Zo is de cirkel weer rond.

 23. Geloofs kritiek is toch heel normaal in Nederland? Volgens mij is het zelfs een wetenschap.
  Ik zie dan ook totaal geen verschil tussen zeg…kritiek op het neo-liberalisme of de Islam (of Christendom of Jodendom) daar mag je van mij ook grove woorden voor gebruiken om de zaak scherper voor te stellen dan hij is. Iets dat de SP ook doet als het gaat over neo-liberalisme en de vrije marktwerking.
  Bankiers die een bonus krijgen worden graaiers genoemd etc.
  Het is gewoon onderdeel van het debat voeren en geen meel in de mond nemen.

 24. Ik kan me haast niet voorstellen dat je niet begrijpt wat ik zeg, Andre. Natuurlijk zijn er wetenschappelijke discussies en onderzoeken naar de verschillende geloven en die zijn ook niet onkritisch. Maar dat is uiteraard niet waar ik het over heb, en eigenlijk weet je dat al. Want een kritische en wetenschappelijke verhandeling over christendom (of over neoliberalisme voor mijn part) noemt zich niet voor niets geen ‘christendomkritiek’. De echte islamologen, ook niet bepaald onkritisch, zullen het nooit over ‘islamkritiek’ hebben – wat in zou houden dat je bij voorbaat je (negatieve) oordeel al klaar hebt.

  Wat in Nederland onder ‘islamkritiek’ wordt verstaan heeft niets te maken met kritisch onderzoek, niets met waarheidsvinding, maar is een ideologische exercitie om islam en moslims zwart te maken, op grond van uit de context geplukte feiten of incidenten, alleen de negatieve uiteraard, op leugens en halve waarheden, op verdachtmakingen en niet onderbouwde beweringen. Dat is wat Wilders doet, en wat een deel van de bevolking al heel normaal is gaan vinden. Vandaar dat je op google de term islamkritiek vindt, en ook nog in een overdonderend aantal hits, en dat dat niet geldt voor welke ander geloof of ideologie ook.

 25. @ Evert Wesker (14):

  Naar mijn mening zijn we al vrij lange tijd een verhufterd en ongastvrij land. Telkens als ik terugkom uit het buitenland komt me hier die onfrisse geur van grof gedrag en grove communicatie in het publieke domein walmend tegemoet.

  @ 26:

  Inderdaad, Evert, “linksmens(ch)en” stinkt wat mij betreft erg naar “Untermenschen”.
  Maar we moeten wel erg oppassen voor gebruik van “dezelfde tactieken” met “framing”, zoals die van Wilders c.s. We moeten m.i. niet streven naar dat soort “gelijkheid van wapenen”, zoals je het noemt. Voor mij is nl. inherent aan links zijn: serieus onderzoek doen; werkelijke, toetsbare feiten aandragen; zuiverheid in redeneren; e.d. En dat op een fundament van solidariteit, meeleven met medemensen (vooral wie maatschappelijk in de knel komen), opkomen voor mensen wier rechten worden geschonden, enz.
  Links moet niet streven naar winst behalen met populistische tactieken, maar zijn kracht halen uit de door mij genoemde elementen. Populistische winst is een ballon, die snel kan leeglopen en zelfs uit elkaar kan spatten. Op grond hiervan blijf ik, ondanks alles, optimistisch over de toekomst.

  Trouwens: mooie cartoon van Collignon in de Volkskrant gisteren: Wilders die uit een rioolputje onwelriekend omhoog komt en zichzelf een aura op het hoofd zet!

  Overigens tot slot nog een aanvulling:
  Wat ik hierboven (nr. 9) heb gezegd over cassatie “in het belang der wet” moet ik nog preciseren. Een advocaat (i.c. Spong) kan alleen aan de procureur-generaal bij de Hoge Raad VERZOEKEN om deze cassatie in te stellen. De procureur-generaal is echter niet verplicht deze cassatie bij de Hoge Raad te vorderen, dus ook hier kan het in Nederland al stranden.
  (Net als de z.g. herziening is deze cassatie een “buitengewoon rechtsmiddel”, dat slechts zelden wordt toegepast, ter bevordering van eenheid in de rechtspraak en een juiste toepassing van het recht).

 26. Olav, (#30)

  Je schrijft: Links moet niet streven naar winst behalen met populistische tactieken, maar zijn kracht halen uit de door mij genoemde elementen.

  Zeker. Maar we moeten óók eens wat minder braaf worden, en onze neus niet optrekken voor tactieken die de Wilders club met gelijke munt terug betalen. Het is niet òf, òf, maar èn, èn.

  Dus “dhimmy” en “linksmens” beantwoorden met “witman” of “verongelijkte witman”.

  Mazzel & broge, Evert

  PS: Hitler moet er inderdaad buiten gelaten worden. Die was zogezegd “een klasse apart”

 27. De “linkse” partijen vergeten al heel lang dat er ook zoiets is als “samenwerken”. Elkaar vliegen afvangen is iets anders. Of liggen de partijstandpunten zover uiteen dat van samenwerken geen sprake kan zijn?

 28. Zolang als ik bij een linkse partij zit werken we samen, Derk. Waar dat kan en waar dat zinvol is.
  En probeer je je een beetje aan het onderwerp te houden?

 29. Ik heb ook mijn mening over Wilders maar ook over zijn stemmers. Vrijheid van meningsuiting, vinden veel mensen een geworven goed maar gaat dat niet meer op voor vrijheid van denken? Alles mogen zeggen heeft meer te maken met iemands intelligentie en waarom moet je iemand beledigen. Nederland wordt bedolven onder de media die wil gaan denken voor ons en ons gaat beïnvloeden.
  Zij veroordelen mensen/ groeperingen en wij nemen dit klakkeloos over. Het is toch OOK vreemd dat wij Wilders vrijspreken en dat iedereen begrijpt dat dit uitsluitend gebaseerd is op vrijheid van meningsuiting en dat wij een programma als Tros Opgelicht?! accepteren, mensen veroordelen en dat onder de noemer, maatschappelijk belang

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *