Help mee aan de de landelijke actiedag op 23 maart

De voorbereidingen voor de grote landelijke actiedag op 23 maart onder de leuze “GEEN VLUCHTELING OP STRAAT OF IN DE CEL” zijn in volle gang.

In de vluchtkerk in Amsterdam is een werkgroep ingesteld die bestaat uit vluchtelingen en leden van een aantal organisaties, waaronder het Platform Stop Racisme en Uitsluiting.

Zij hebben vrijwel dagelijks contact met elkaar over de organisatie van de manifestatie. Elke dag melden zich nieuwe organisaties die de actie ondersteunen.
Kerken, moskeeën, organisaties op het gebied van mensenrechten, politieke partijen, vluchtelingenorganisaties en anderen. Het zijn er inmiddels meer dan 50!

HET BREIDT ZICH ALS EEN OLIEVLEK OVER NEDERLAND UIT!

Ook met een aantal Bekende Nederlanders is inmiddels contact. Ook zij willen een bijdrage leveren.
Bij de wekelijkse vergaderingen zijn ook vluchtelingen uit AZC’s aanwezig en zelfs onze vrienden uit Duitsland van Refugee Tribunal against Germany hebben deelgenomen en volgen onze vorderingen intensief. Zij willen met bussen naar Amsterdam komen op 23 maart!

Ondergetekende neemt namens het Platform Stop Racisme en Uitsluiting deel aan de werkgroep en is belast met fondswerving.
Ik hoef u niet te vertellen wat dat betekent. Het werven van fondsen is belangrijk voor het welslagen van de actie. De eerste kleine bijdragen zijn binnen maar het is nog lang niet genoeg.
Het geld is vooral nodig om bussen te betalen voor met name veel uitgeprocedeerde asielzoekers elders in het land, die natuurlijk geen reisgeld hebben.

Ik doe u daarom een verzoek: steun de actie financieel. Als iedereen naar vermogen iets bijdraagt, kunnen we zoveel mogelijk mensen naar Amsterdam laten komen en een indrukwekkende manifestatie houden.

GEEF OP BANKREKENINGNUMMER: 97593 t.a.v. Protestantse Diaconie Amsterdam, onder vermelding van: Actie 23 maart.
Ik stel het op prijs, indien u een bijdrage gaat geven, van u per mail te horen welk bedrag u gaat overmaken zodat ik de stand van zaken kan bijhouden.

Hartelijk dank,

Lonneke Lemaire, penningmeester
Voor meer informatie zie: www.vluchtelingenactie2013.nl