De Vluchtkerk – een succesverhaal zonder kater?

De Vluchtkerk – een succesverhaal zonder kater?
Op 30 maart sluit de Vluchtkerk in Bos en Lommer zoals gepland na vier maanden haar deuren. Dit betekent natuurlijk niet het einde van onze strijd. De beweging We Are Here zal doorgaan. Waar en op welke manier zullen we nog zien. Wel is dit het einde van een belangrijke fase – en een succesvol protest. We hebben met zijn allen een winter lang een opvangplek gecreëerd voor meer dan honderd mensen, die diende als uitvalsbasis om met hun demonstraties door te gaan. Dat is niet niks, zeker gezien de uitzichtloze situatie na ontruiming van het tentenkamp aan de Notweg.

Om het project Vluchtkerk af te kunnen ronden, hebben we op de laatste meters echter nog geld nodig. Met 135.000 euro zijn de kosten ver boven onze begroting uitgekomen. Dat is niet zo raar, met een lange winter en temperaturen die vrijwel continu beneden het vriespunt lagen. Wie er een keer op bezoek is geweest weet, dat de Vluchtkerk bepaald geen sauna was. Toch moesten we elke maand 10.000 euro besteden aan elektriciteit, gas en water. Laatst moest er nog de pomp die de toiletten aan de gang hield voor 6.000 euro worden gerepareerd. Dagelijks 120 euro waren de kosten voor eten. Verder kwamen er heel wat treinkaartjes bij, om bewoners naar hun advocaten te kunnen laten gaan, en ook de demonstratie van 23 maart gaat geld kosten.

De Vluchtkerk draaide tot nu toe op donaties en op steun van landelijke kerk en lokale diaconie. 90% van deze donaties dateert echter van de beginperiode voor Kerst. Dat is heel gewoon. Politieke bewegingen leven van het enthousiasme in de beginfase. Later wordt het meestal moeilijker, ook wat financiering betreft. De Vluchtkerk is hier helaas geen uitzondering op.

De laatste weken zijn wij afhankelijk van een lening van 15.000 euro die wij van de diaconie hebben ontvangen. Dit bedrag moeten wij straks terugbetalen, en hiervoor willen wij een beroep doen op op jullie. De Vluchtkerk heeft de afgelopen vier maanden ongelofelijk veel steun ervaren van de bewoners van deze stad. Amsterdammers, we roepen jullie bij deze op om nog eén keer jullie solidariteit en groot hart te laten zien. Het is niet veel, eigenlijk. 1500 mensen, die elk 10 euro kunnen missen. 3000 die er vijf voor over hebben. Het is niet veel, maar broodnodig.

De Vluchtkerk, laten we hierover duidelijk zijn, is geen oplossing. Iemand noemde het een tentenkamp met een dak erover. Hoewel het verwarmen van de slaapruimtes steeds beter lukte is het bepaald geen idylle. Wel is de Vluchtkerk een geslaagde poging een probleem zichtbaar te maken. Er bleven kamerleden logeren, er werd een groots kerstfeest gevierd, er ontstond een vluchtelingenband die landelijke muziekpodia wist te veroveren. Ineens hadden vluchtelingen die zonder hoop de straat op gestuurd waren, een adres en daardoor een gezicht.

Bovenal is met de Vluchtkerk een uitvalsbasis ontstaan, van waaruit de vluchtelingen door konden gaan met hun demonstratie. Dit werd mogelijk door een opmerkelijke coalitie van krakers en kerken, burgers en buren, activisten en altruïsten. Met zijn allen hebben we getoond wat wij kunnen bereiken als wij de handen ineen slaan. Politieke stellingname en humanitaire hulp hoeven elkaar niet uit te sluiten.

Vanuit hier kunnen we verdergaan. Maar we moeten op dit moment uitkijken dat we er geen financiële kater aan overhouden. De winter is bijna achter de rug. De strijd van vluchtelingen tussen wal en schip gaat door. Steun ons om hun te kunnen blijven steunen. Bedankt voor jullie steun! Ga naar de pagina Geef! om een bijdrage te leveren.

Bij het initiatief zijn ook de Protestantse Kerk Amsterdam en enkele andere kerken en organisaties betrokken. U kunt hier online doneren, uw gift gaat dan naar de bankrekening van de diaconie in Amsterdam. Dit is een ANBI instelling, dus giften zijn aftrekbaar. U kunt uw gift ook zelf overmaken naar rekening 97593 t.n.v. de Protestantse Diaconie Amsterdam, o.v.v. “De Vluchtkerk”.