Een nieuw begin, alweer

Een nieuw begin. Elke keer opnieuw een nieuw begin. Mijn kerk, de Amsterdamse Studentenekklesia is na het zomerreces weer open. Fijn. Ik ga niet elke zondag, maar vind het zo bemoedigend dat ik elke zondag mag.

Alex van Heusden heet ons welkom, met deze zin: ‘Hier ben ik, woon onder mijn woord’, en daarmee wordt gezegd: niet onder woorden als ‘zij met hun achterlijke cultuur’ en niet onder woorden als ‘zij horen hier niet’, maar onder het woord ‘God bevrijdt’. Wat wil zeggen: ‘elkander bevrijden’. Elkaar behoeden, bemoedigen en vasthouden, rond het grote verhaal over een nieuwe, betere wereld – daartoe zijn wij daar in De Nieuwe Liefde die elke zondag onze kerk is.

Het is ook de dag dat we herdenken dat veertig jaar geleden een eind kwam het leiderschap van Salvador Allende, die in Chili een samenleving voorstond waarin mensen niet meer werden opgedeeld in eerste- tweede- en derdeklas mensen, en de dictatuur van Pinochet begon. Geeske Hovingh begint haar preek met Chili, hier, en in De Nieuwe Liefde begint deze zelfde zondag daar een programma over. Huub Oosterhuis is jarenlang Chili-activist geweest naast zijn priesterschap.

We zingen dat lied dat er niet om liegt:

Vergeet niet dat woord van oudsher:
dat leeggeschud zullen worden
de plunderaars, uitgedreven
de stichters van tirannie.
Maar de doodgetrapte zal leven,
de arme zal opstaan en nemen
het land dat hem toebehoort.

Vergeet niet dat woord van oudsher:
dat uitgeroeid zullen worden
de moordenaars, uitgedreven
de stichters van tirannie.
Maar de doodgetrapte zal leven,
kinderen zullen opstaan en grijpen
het recht dat hun toebehoort.

Voorbeden.
Lieve God –
Gij zwijgt zo diep in alle talen
dat het soms voelt alsof Gij niet bestaat.

Vergiftigde kinderen in Damascus,
miljoenen Syriërs op de vlucht,
Mensen met honger in zoveel delen van Afrika,
Mensen wereldwijd lijdend onder de maar voortdurende crisis.

Wij bidden voor vrede,
beslechting van conflicten –
Voor mensen die wijsheid hebben
niet met wapens maar met woorden te handelen.

Voor dit land bidden wij
Dat aan de vooravond van nog weer grotere bezuinigingen staat.
Om inlevingsvermogen bij de beleidsmakers,
solidariteit met de meest kwetsbaren in deze samenleving.

En wij bidden voor onszelf
hier vandaag bijeen,
ieder met een eigen verhaal,
onzekerheden, zorgen,
om rust in ons hoofd,
om een wereld waarin
niemand meer wakker schrikt in de nacht,
een wereld waarin
nieuw begin mogelijk is.

De Ekklesia heeft elke zondag om elf uur dienst. Zie hier
(De foto’s zijn van vorige diensten)