Een specifieke etnische groep maakt het ons in Nederland wel erg lastig…

“Het is geen geheim dat ons land moeilijke tijden doormaakt. Maar wat politici en de media niet aan de kaak durven te stellen, is dat de sociaal-maatschappelijke problemen die zich in onze woonwijken voordoen overduidelijk een raciale achtergrond hebben. Bijna niemand durft het te zeggen, maar iedereen weet dat een groot deel van de overlast in ons prachtige Nederland wordt veroorzaakt door één specifieke bevolkingsgroep.”

Over welke etnische groep heeft Marten Mantel het in de Volkskrant?
Lees verder: hier