Cursus Help! Ik ben wit.

Helaas! Uitverkocht.
Op drie maandagavonden, 14 november, 28 november en 12 december wordt er in De Nieuwe Liefde een cursus aangeboden voor witte mensen die belangstelling hebben om zich in te zetten tegen racisme. Er is plaats voor 18 mensen. Voor meer info, en voor het bestellen van kaartjes, zie hier.

Help! Ik ben wit.
Waarom?
Racisme bestaat echt, en wit privilege ook. Maar hoe het precies werkt, is daarmee nog niet helder. Veel witte Nederlanders voelen zich daarom onzeker. We zoeken hulp bij niet-witte vrienden: doe ik het wel goed? Ik voel me schuldig. Hoe kan ik helpen?
Kortom: voor je het weet worden onze zwarte vrienden en kennissen ook nog belast met witte (over) gevoeligheid, vragen en aarzelingen.
Dat kan anders. Laten we als witte Nederlanders zelf aan de slag gaan om onze kennis en inzicht te vergroten en de gevoelens die dat oproept te bespreken. Tenslotte is het bestrijden van racisme (ook) onze verantwoordelijkheid.
Wat is er te leren?
Veel Nederlanders zien hun eigen witheid niet als kleur en zijn daarom ook blind voor de voordelen die het oplevert. Zichtbaar maken van witheid is ongemakkelijk: witheid blijkt een constructie, die privileges oplevert. De onzichtbaarheid van witheid verhult een geschiedenis van kolonialisme en slavenhandel – dus van uitbuiting van niet-witte mensen. Tegelijkertijd is er in de media steeds meer aandacht voor racisme, white privilege, white fragility en dergelijke.

Deze zelfhulpgroep biedt inzichten en leerstof voor witte mensen in verlegenheid, die betrouwbare bondgenoten willen worden, niet bang zijn voor ongemakkelijke vragen. Want wit privilege betekent ook dat witte mensen macht en voordeel moeten opgeven, net zoals feminisme betekent dat mannen plaats moeten maken voor vrouwen. Maar hoe doe je dat precies? En welke strategieën werken het best? Hoe kun je voorkomen dat witte mensen (opnieuw) het gesprek domineren?

Opzet zelfhulpgroep:
De groep van max 18 witte mensen onderzoekt witheid aan de hand van korte colleges, literatuur, filmpjes en eigen ervaring. Wat is het, hoe functioneert het, hoe profiteren we ervan?
Leren over je eigen positie en privileges brengt emoties met zich mee. Het kan heftig zijn om witheid ter sprake te brengen in een samenleving waar spreken over racisme vaak tot grote verontwaardiging onder witte mensen leidt.
Er is daarom veel ruimte voor gesprek en reflectie: wat doet het met ons? Wat kunnen we doen? Hoe worden we bondgenoten? Wat kost dat ons?

Er zijn 3 bijeenkomsten:

14 november 20.00 – 22. 00 uur Zelfonderzoek: witheid in Nederland
met o.a.: kort college door Anja Meulenbelt, gesprek over hoe we zijn opgevoed en gevormd.

28 november 20.00 – 22.00 uur De geschiedenis van witheid en racisme
met o.a. kort college door Matthea Westerduin en Janneke Stegeman, gesprek over witheid als constructie, white fragility, white innocence.

12 december 20.00 – 22.00 uur Ok, ik ben ‘wit’ – en nu?
met o.a. kort college van Anja Meulenbelt, gesprek over bondgenootschap en wat dat kost

Deelnemers krijgen een reader met daarin artikelen ter voorbereiding. We verwachten dat deelnemers bij alle drie de avonden aanwezig zijn.

Matthea Westerduin studeerde culturele geschiedenis, theologie en literatuurwetenschappen. Ze doet promotieonderzoek naar religie, racisme en uitsluiting (VU, Amsterdam). Haar onderzoek richt zich op de verwevenheid van stereotyperingen van Moslims en Joden met ideeen over ‘Islam’ en ‘Jodendom’ in de Europese geschiedenis. Samen met theatermaker Iona Tudor maakte ze de voorstelling ‘Loosing our Whiteness’ die onderdeel was van de Parade in 2016.

Anja Meulenbelt studeerde Sociale Wetenschappen aan de UvA. Ze was docente hulpverlening, actief in de vrouwenbeweging en van 2003 tot 2011 was ze lid van de Eerste Kamer voor de SP. Ze schreef tal van boeken over politieke en maatschappelijke onderwerpen, waaaronder De schaamte voorbij (1976) en recent Kwart over Gaza (2015) en Het Verschil (2015). De laatste jaren is Meulenbelt betrokken geraakt bij de Nederlandse anti-racisme beweging.

Janneke Stegeman is Oudtestamenticus en verbonden aan De Nieuwe Liefde en Nieuwe Liefde Leerhuis. In 2014 promoveerde zij op het proefschrift ‘Decolonizing Jeremiah: identity, narratives and power in religious tradition’, over de rol van conflict in de ontwikkeling van religieuze traditie (VU). Ze interesseert zich voor bevrijdingstheologie, postkoloniale theologie en Indecent Theology.
In juni 2016 werd zij uitgeroepen tot Theoloog des Vaderlands.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *