Dagboek 14 juli 2007

Er was vanochtend weinig in de kranten om me aan te ergeren. Dat is er de beste indicatie voor dat het al flink komkommert.

Maar het goede nieuws:

Voormalig VVD-leider Jozias van Aartsen vindt nu ook dat er een parlementair onderzoek moet komen naar de Nederlandse steun voor de oorlog in Irak. Er is te veel speculatie over de redenen waarom Nederland de Amerikaanse politiek steunde, zegt hij. De huidige VVD fractie blijft tegen. Tot op heden. Opnieuw neem ik waar dat politici er qua zelfstandige mening reuze van opknappen als je ‘voormalig’ voor hun functie kunt zetten.

Interview met minister Ella Vogelaar in Trouw. Wat een verademing vind ik dat. Strekking van het verhaal: de islam wordt deel van onze cultuur. En als burgers van dit land moeten ook moslims zich hier thuis kunnen voelen. Uiteraard stapt de minister niet af van de plicht tot inburgering, Nederlands leren, maar anders dan haar voorgangster Verdonk is het voor haar duidelijk dat het gaat om een wederzijds proces waarbij culturen elkaar beinvloeden en stimuleren.

Eeuwen geleden kwam de joodse gemeenschap naar Nederland en nu zeggen we: Nederland is een land dat gevormd is door joods-christelijke tradities. Ik kan me voorstellen dat we een vergelijkbaar proces krijgen met de islam.

Vogelaar maakte kennis met minister Amato van Italie. In Italie is in samenwerking met de moslim organisaties en islamitische wetenschappers een handvest voor burgerschap en integratie opgesteld. Daarin is vastgelegd wat wederzijds van elkaar verwacht mag worden. Van migranten dat ze Italiaans moeten spreken en kennis moeten hebben van de Italiaanse geschiedenis en cultuur. Maar ook dat ze recht hebben op het dragen van religieuze symbolen en kleding. Ook staat er in dat een aantal zaken on-onderhandelbaar zijn: de grondwet, de positie en rechten van vrouwen, het verbod op mishandeling en polygamie. Die laatste zaken zijn er op voorspraak van organisaties van moslimvrouwen in opgenomen. Vogelaar denkt er over na of er in Nederland ook zo’n handvest zou kunnen komen. Uiteraard in samenspraak met de moslimgemeenschappen, want de tijd dat er alleen maar van boven af werd gedicteerd wat moslims moeten – zoals Verdonk die met het idee kwam om migranten ook op straat te verbieden de taal van hun land van herkomst te spreken – lijkt nu wel voorbij. Insha’Allah.

Vogelaar ontkent niet, op de vragen van Cees van der Laan die duidelijk een beetje advocaat van de duivel speelt, dat er sprake is van rafelige kanten aan de islam, van fundamentalisme, maar zegt daarop:

Ja, maar binnen het protestantisme en katholicisme zijn ook stromingen waarbij ik af en toe mijn wenkbrauwen frons en vast moet stellen dat dit hoort bij onze wortels van de samenleving. De SGP huldigt standpunten over homoseksualiteit en vrouwen die de mijne niet zijn.

Maar die blazen geen mensen op.

Volstrekt verwerpelijk. Dat moeten we bestrijden. Dat gezegd zijnde moeten we er vanuit gaan dat we dit soort extremen in onze samenleving hebben en in iedere religie. Dat heeft de geschiedenis geleerd.

De linkse kamerleden in de delegatie naar het Midden Oosten hebben als het goed is gisteren in Syrie met een Hamas vertegenwoordiger gesproken. Dat Harry van Bommel en ik vinden dat je kontakt met Hamas niet uit de weg moet gaan is al bekend sinds ze de verkiezingen wonnen in 2006. Hamas boycotten was een van de stomste beslissingen die ook de Nederlandse regering kon nemen.

Van de SP is het dus bekend wat we vinden. Belangrijker vind ik het dat ook Martijn van Dam van de PvdA er in meegaat. In de Volkskrant zegt hij:

We hebben veel over Hamas gesproken en willen nu van hun kant horen hoe ze tegen de zaak aankijken. Wij wijzen het geweld dat ze tegen burgers gebruiken af. Maar we erkennen dat Hamas een sleutelrol speelt in de regio.
Nederland praat in Afrika wel met iedereen. Denk aan de Soedanese regering die verantwoordelijk wordt gehouden voor de genocide in Darfur.

Of de afspraak in Damascus is doorgegaan weten we nog niet. Hou het weblog van Harry in de gaten. Hier.

Het wordt een zonnige dag. Ik ben gisteren weer op safari naar Ikea geweest en zal de rest van de dag bezig zijn met schroeven.

19 gedachten over “Dagboek 14 juli 2007

 1. Zover ik begrepen heb , is de afspraak doorgegaan. Ik hoorde daarover spreken in het oog op morgen gisteravond.

 2. Hallo,

  ik vraag me toch af wat het precies betekent: De islam wordt onderdeel van onze cultuur. Ze zeggen wel dat onze cultuur is gevormd door Joods-Christelijke tradities, maar welke zijn dat dan, hoe zijn die anders dan Christelijke tradities? Natuurlijk mag iedereen hier binnen fatsoensgrenzen z’n eigen cultuur belijden, maar wat zou ik persoonlijk concreet kunnen leren van de cultuur in de verschillende islamitische gemeenschappen in Nederland? Veel van die culturele elementen zijn bovendien ouder dan de Islam. Tolerantie en acceptatie zijn toch genoeg, of niet?

  groet, Gerrit.

 3. Jahoor, Anja. Ze hebben met Hamas mensen gesproken. Prima zaak natuurlijk! En wat het interview met Ella Vogelaar betreft: staat in het AD op internet. Je zou eens de reacties moeten lezen… gruwelijk. En dom. Hoe krijgen we die angst voor iets ‘dat de boer niet kent’ uit die mensen?

 4. Eindelijk een genuanceerd geluid van regeringszijde over de Islam en haar (te verwerven) plaats in de samenleving. Dat geluid hebben we lang moeten ontberen. Ik denk dat hier de sleutel ligt om tot een oplossing te komen die de integratie bespoedigt. Zonder wederzijds respect komen we nergens. Het moet niet “over” de mensen, maar “met” de mensen gedaan worden. De koninklijke weg mag meer tijd kosten maar zal ook meer opleveren. Nu er een andere wind waait in Nederland hoop ik dat dat werkelijkheid gaat worden.

 5. Gerrit, tolerantie en acceptatie zijn al heel wat. Leren kennen is nog spannender – en leerzaam, zeg ik uit ervaring. Dus maak kennis met islamitische Nederlanders. En kijk eens rond op dit weblog, ik doe nu al jaren mijn best om de autochtone, niet-islamitische bezoekers te laten zien wat er allemaal gaande is, aan initiatieven, aan denken.
  En net zoals er veel joods gaandeweg is opgenomen in Nederland – ik wist zelf niet hoeveel jiddisch ik als Mokummer zonder het te weten op had genomen – gaat dat ook met de islam gebeuren. Duurt wel enige generaties, ook Vogelaar zegt dat. Maar eens zal het net zo vanzelfsprekend zijn geworden en dan zullen er net als met de joodse sporen in onze gemixte cultuur waarvan veel mensen niet eens meer weten dat die joods waren vragen, maar wat is er dan islamitisch aan onze cultuur?

 6. O en je dacht dat de SP zo autoritair was dat ze me nu zouden verbieden om daar kastjes te kopen? En dat bovenop de afdrachtsregeling waardoor ik geen geld heb voor dure kasten?

 7. Hoi Anja,

  Ik las net je stukje van 29 mei 2006. Die van vandaag heb ik nog niet gelezen. “Klein verhaal over geloof” is de titel. Ik vind het heel erg mooi. Herkenbaar, maar ikzelf zou het nooit zo goed onder woorden kunnen brengen. Dat is een kunst op zich. Je bent schrijfster toch? Hoe leer je je ervaringen zo goed op papier te krijgen? Enyway, Dank.

  Harmke

 8. Zo’n handvest als in Italië is mooi, maar ik zou dat hier toch niet willen. We hebben al een grondwet waar iedere burger zich aan dient te houden en die ook ruimte schept voor religieuze, culturele en etnische minderheden. Een handvest is dus overbodig. Zelfs zo’n handvest vind ik – hoe goed bedoeld ook – een vorm van discriminatie. Het bevestigt dat er mensen zijn die ‘anders’ zijn en impliceert dat die er niet bijhoren wanneer zij het niet onderschrijven. Het vraagt toch weer een extra inspanning van nieuwkomers.

  Bovendien is het waanzin dat in zo’n handvest gesteld wordt dat de grondwet ononderhandelbaar is. Dat is die namelijk wel. Hij is zelfs tot stand gekomen door onderhandeling tussen meerdere partijen met verschillende visies, en wordt regelmatig op basis van onderhandeling aangepast aan nieuwe inzichten en omstandigheden. Wanneer moslims evenredig deel gaan uitmaken van het politieke spel nemen zij dus ook aan die onderhandelingen deel. Of mogen zij dan toch weer even niet meestemmen?

 9. Schrijven is ook een kwestie van veel doen, oefenen, laten lezen, kritiek en commentaar incasseren, veel lezen hoe anderen het doen, Harmke. Ik heb zo’n veertig titels op mijn naam staan, dus ik mag het wel een beetje kunnen, ondertussen. Ik ben klein, anoniem, in een vrouwenkrantje begonnen.

  Voor belangstellenden, het stukje, ‘klein verhaal over geloof’ zit hier.

 10. Als de joodse bijdrage aan de Nederlandse cultuur weinig meer om het lijf heeft dan jiddische woordjes in onze taal (mazzel, jofel, kapsones etc.) dan is het hoog tijd om onze cultuur anglo-joods-christelijk te noemen, want de invloed van het Engels op de omgangstaal is vele malen groter dan die van het jiddisch. Ook germa-franco-anglo-joods-christelijk is dan zeer wel verdedigbaar. Bovendien is de invloed van het jiddisch op het Nederlands buiten Amsterdam aanzienlijk geringer dan de Amsterdammer zich voorstelt.

  Nee, wie het element ‘joods’ wil verdedigen bij de stelling dat onze cultuur ‘joods-christelijk’ zou zijn, heeft overtuigender argumenten nodig. Ik vrees dat die moeilijk te geven zijn. Het jodemdom heeft weinig *exclusieve* en belangrijke elementen ingebracht in wat wij ann0 2007 de Nederlandse cultuur durven noemen. Ik hoop dat deze laatste zin niet op een taboe stuit, maar als zakelijk standpunt toelaatbaar is. Zonder de Tweede Wereldoorlog zou Jan-Peter Balkenende er nooit toe gekomen zijn om zijn hevig beleden religieuze oorsprong, het christendom, te combineren met het jodendom bij het kwalificeren van de nationale cultuur. Ik vind het een hypocriet soort liefde. Die volgens mij niet eens van twee kanten komt – waar goede reden toe is, overigens.

  Daarbij meen ik, anders dan minister Vogelaar, dat de term ‘joods-christelijk’ helemaal niet verwijst naar de “eeuwen geleden dat de joodse gemeenschap naar Nederland kwam”. Volgens mij verwijst de term ‘joods-christelijk’ naar het evidente gegeven dat het christendom voortkomt uit het jodendom, en dat dit de Europese geschiedenis – iets anders dan cultuur – tekent. Daarom staat ‘joods’ ook vooraan.

  Nee, als de argumenten voor een islamo-joods-christelijke kwalificatie voor ‘onze cultuur’ even sterk zijn als die voor een joods-christelijke cultuur, dan zou het met die islamitische invloed nog wel eens kunnen meevallen. Die hoeft dan niet verder te reiken dan de baklava, de couscous, de hoofddoek en de binnenkort toegestade gedragscode dat vrouwen mannen geen hand meer hoeven geven (wat bij orthodoxe joden al lang het geval is). En dat is dan genoeg om ons Nederland voortaan ‘ook islamitisch’ te noemen.

 11. Premier Balkenende en minister Verhagen keuren de ontmoeting met Hamas af. Alsof zij ook maar iets te zeggen hebben over wat Kamerleden al dan niet nodig vinden om te doen, laat staan als het om leden van de oppositie gaat. De tevoren gemaakte “afspraak”, dat niemand van de commissie buitenlandse zaken van de Tweede Kamer afzonderlijk geprekken zou mogen voeren met (een) betrokken partij(en), is gelukkig niet serieus geweest. (Ik had me al hogelijk verbaasd over deze schijnbaar vrijwillige muilkorving).

  @ Hendrik Jn Bakker (10):

  Met die “ononderhandelbaarheids” van de Grondwet wordt natuurlijk niet ebdoeld, dat die niet voor wijzigign vcatbaar is, maar dat die, zoals ze bestaat, als grondslkag meit worden aanvaard. Dat geldt voor iedereen, autochtoon of allochtoon.

 12. Sorry, het laatste stukje moet (gecorrigeerd) zijn:

  @ Hendrik Jan Bakker (10):

  Met die “ononderhandelbaarheid” van de Grondwet wordt natuurlijk niet bedoeld, dat die niet voor wijziging vatbaar is, maar dat die, zoals ze bestaat, als grondslag moet worden aanvaard. Dat geldt voor iedereen, autochtoon of allochtoon.

 13. Ik denk daar toch iets anders over Olav (#15). Ik vind dat wij een prachtige grondwet hebben, maar als autochtoon wordt geen moment van je geëist om het daarmee eens te zijn (bijv. in een burgerschapsceremonie bij de uitreiking van het middelbare schoolprogramma – wat ik overigens niet wenselijk acht). Zowel autochtoon als allochtoon kan het grondig met die grondwet oneens zijn zonder dat dat consequenties heeft. Er volgen pas sancties bij overtreding van de wet, en dan alleen nog als er een juridische procedure tegen je wordt aangespannen. Daarom vind ik het ononderhandelbaar stellen van de grondwet flauwekul.

 14. @ Hendrik Jan (16):

  Eerlijk gezegd begrijp ik je niet echt, Hendrik Jan. In nr. 10 stel je dat de Grondwet “onderhandelbaar” is, en daarop heb ik gereageerd in nr. 15. Zoals je weet wordt eenieder geacht de wet te kennen. Dat wil zeggen: je bent eraan gehouden, of je de tekst nu werkelijk gelezen en begrepen hebt, of niet. Nou,dat geldt dus eens te meer voor de Grondwet! Ook als autochtoon ben je gebonden aan de Grondwet, zoals die nu luidt. Ieder mag ernaar streven de Grondwet veranderd te krijgen, waarvoor -terecht- speciale strenge procedureregels gelden.
  Blijft de vraag of “een handvest voor burgerschap en integratie” nodig zou zijn. In Italië is die tot stand gekomen in overleg met moslimgemeenschappen. Als resultaat van een vrijwillig aangegaan proces lijkt me dat niet verkeerd, in het kader van een “inburgeringsgtraject”, waarvan je misschien ook de zin betwijfelt maar dat ik wel -uiteraard onder de voorwaarden van een zinvolle inhoud en geen discriminerende effecten- zinvol vindt.

 15. Olav, denk je dat het initiatief voor dat Italiaanse handvest van de daar levende moslims is uitgegaan? Wat denk je dat er zou zijn gebeurd wanneer ze zich ertegen verzet zouden hebben?

  Als iedereen die in een land verblijft geacht is zich aan de wet te houden, waarom zou je dat aan nieuwkomers nog eens extra vragen? Misschien omdat je ze niet erg vertrouwt?

 16. @ Hendrik Jan (18):

  Het gaat in Italië kennelijk om een via een vrijwillig aangegaan proces opgesteld handvest. Als er goede redenen waren om zich ertegen te verzetten, had men dat wel gedaan. Dan zouden niet direct rampzalige gebeurtenssen hebben plaatsgevonden.
  Verder vind ik een inburgeringstraject voor nieuwkomers niet verkeerd, met daarbij informatie over de Grondwet.
  Maar we kunnen deze discussie beter beëindigen, want het ging mij eigenlijk alleen om een goed begrip van (on-)onderhandelbaarheid van de Grondwet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *