Wilders’ dodelijke woorden

Anne-Ruth Wertheim was al vaker te gast op dit weblog, met artikelen over nieuw en oud racisme. Hier. Vanochtend op de opiniepagina van de Volkskrant opnieuw een stuk, over de woorden van Wilders. Wel heel actueel. De versie hieronder is door haarzelf voor dit weblog opgestuurd, en is wat uitgebreider dan de versie in de Volkskrant.

Wilders’ dodelijke woorden

Op 21 januari 2009 besloot het Hof van Amsterdam dat de rechter nu toch moet beoordelen of het Tweede kamerlid Wilders (PVV) met zijn uitspraken over moslims haat heeft gezaaid tegen een bevolkingsgroep. Omdat Kamerleden binnen het parlement onschendbaar zijn, kijkt de rechter vooral naar wat hij gezegd heeft buiten het parlement. Maar de teksten die Wilders uitsprak binnen het parlement zijn minstens zo interessant. En dan gaat het met name om de manier waarop hij zijn verschillende typeringen van moslims met elkaar combineert.

De Israëliër Elihu Richter ontmoette in Auschwitz een groep oudere Marokkaanse Amsterdammers. Ze wilden begrijpen hoe het allemaal heeft kunnen gebeuren. Toen een van hen zei dat degenen die de selecties en vergassingen uitvoerden monsters waren en geen mensen, had hij geantwoord dat ze net als ieder ander bij hun moeder hadden gedronken en met andere kinderen gespeeld. Ze waren in monsters veranderd door ‘woorden die doden’: vuilnis, apenkinderen, verrotte lijken, ratten, tyfus, kankergezwellen, kakkerlakken, wormen en parasieten (Auschwitz Bulletin 2008-3).

Massaslachtingen waar ook ter wereld worden vaak ‘spontaan’ genoemd. Vertwijfeld vraagt iedereen zich af waarom niemand het zag aankomen. Dan blijkt dat de voortekenen, woorden die doden, al jarenlang rondwaarden. Maar er moet vrijheid van meningsuiting zijn en van racisme spreken slaat nergens op. Er is ‘gewoon’ iemand begonnen te doden en daarop volgde de sinistere cirkelgang van wraak, angst voor wraak, het zien van het doden, doodsangst en weerwraak.

Mensen pakken niet zomaar hun geweer of kapmes en verlaten hun huis. Er moet al haat heersen en vooral ook angst. Angst is niet zelden de ultieme impuls tot doden. Richters ‘woorden die doden’ lijken gelijksoortig maar zijn dat niet. Vuilnis, apenkinderen, wormen en kakkerlakken zijn vies of laag-bij-de-gronds, daarmee verhef je je boven anderen. Tyfus, ratten, verrotte lijken, kankergezwellen en parasieten verwijzen naar ziekten en indringers. Daarmee maak je jezelf tot mogelijk slachtoffer. Degraderen en als gevaarlijk brandmerken, door elkaar geklutst is dat een giftig brouwsel.

Wat gebeurt er in het brein van mensen die een bevolkingsgroep te lijf gaan? Het maakt uit of ze zich gedekt voelen door het gezag, verhuld of openlijk. Het maakt ook uit of het een meerderheid betreft of een minderheid. De gekoloniseerde volkeren leden onder koloniaal racisme. Ze werden niet in staat geacht zichzelf te besturen, waren ‘kinderlijk en traag van begrip’. Zo waren ze nu eenmaal geboren, levend bij de dag en spugend op de grond. Ze waren wel goed genoeg om het zware werk te doen voor de heersende witte minderheid.

Heel anders is het culturele racisme tegen handelsminderheden die moeten concurreren met gevestigde meerderheden. In voormalig Nederlands Indië wekten Chinezen met hun inzet en vernuft afgunst op.‘Traag van begrip’ konden ze dus moeilijk genoemd worden maar hun ‘afwijkende cultuur’ bood uitkomst. Ze waren ‘op geld belust, onbetrouwbaar en uit op de totale overheersing’. De nauwelijks verborgen boodschap luidde dat geweld tegen deze groep zou worden opgevat als noodweer. Geweld tegen handelsminderheden is altijd massaal – de groep moet lijfelijk worden uitgeschakeld. Het is dit culturele racisme dat lijkt op het vooroorlogse antisemitisme: verdenking van onbetrouwbaarheid, beschuldiging de wereldheerschappij te willen vestigen en pogingen tot complete uitroeiing.

In Nederland is sinds de komst van arbeidsmigranten uit Turkije en Marokko een verschuiving gaande. Eerst kregen ze een portie mee van het vertrouwde koloniale racisme, er werd op ze neergekeken. Nu worden de moslims en eigenlijk alle niet-westerse immigranten aangevallen op hun ‘afwijkende’ cultuur en religie en ervan beschuldigd te streven naar de totale overheersing. Wat in de plaats komt van het neerkijken kan uitmonden in massaal geweld. Net als overal waar herkenbare bevolkingsgroepen werden aangewezen als een bedreiging voor de samenleving.

Op dit moment heerst er een mengsel van beide soorten racisme. Laten we de woorden bestuderen die Wilders uitsprak tijdens de laatste Algemene Beschouwingen.

Hij begint telkens bij de overlast door jongeren van Marokkaanse afkomst. Maar al binnen één ademteug blijkt hij te hebben doorgeschakeld naar zijn eigenlijke doelgroep, de moslims. ‘Het Marokkaanse tuig dat scheldend, spugend en onschuldige mensen in elkaar rammend door het leven gaat – ik noem ze liever kolonisten – moslimkolonisten … want ze zijn niet gekomen om te integreren – maar om de boel hier over te nemen.’ Ook op de tweede dag past hij dit recept toe. Hij begint weer bij ‘dat soort Marokkaanse tuig’ dat ons bespuugt, bedreigt en in elkaar slaat. Maar dan toont hij z’n ware gezicht en gaat het helemaal niet meer over de straatschoffies. ‘Ze zijn logés die in ons huis het behang van de muur trekken, de boel kort en klein slaan en de televisie op straat gooien’. ‘En’, vraagt hij retorisch aan premier Balkenende ‘wat zou u in zo’n geval doen? Ze eruit smijten!’

Omlaag halen en angst aanjagen vlecht hij sluw door elkaar. Op de moslims moeten we neerkijken met hun primitieve gewoonten als spugen en asociaal gedrag. En we moeten doodsbang voor ze zijn, ze slaan mensen in elkaar en willen de boel hier overnemen, ons koloniseren. Nu de angst voor een getalsmatige overheersing door moslims niet meer aanslaat, haalt hij ‘koloniseren’ van stal, hoe wij Nederlanders als minderheid heersten over meerderheden.

Vermakelijk is tenslotte hoe Wilders ineens aan ‘updating’ doet. Omschreef hij zijn doelgroep altijd als ‘gasten’ – onder verwijzing naar de gastarbeiders – nu heeft hij ze opgewaardeerd tot ‘logés’- ze mogen een nachtje blijven slapen! Maar schijn bedriegt. Logés dringen veel dieper binnen in je persoonlijke levenssfeer. En als ze ook nog aan je bezittingen komen en vooral aan je heilige koe – de televisie – zijn ze bewezen levensgevaarlijk.

De geschiedenis heeft geleerd dat er hevige angst moet heersen om over te gaan tot massaal geweld. Parasieten, binnengedrongen ziektekiemen, ‘het internationale wereldjodendom’, de islam die van binnenuit onze samenleving aantast. Maar het doden viel mensen makkelijker als ze hun slachtoffers tegelijkertijd konden zien als minderwaardig. Dus er moest een scheutje neerkijken in de cocktail van angst: kakkerlakken die vertrapt mochten worden, ‘Untermenschen’ die het niet waard waren te blijven leven.
Er is alle reden de woorden van politici en opiniemakers nauwlettend te bestuderen.

29 gedachten over “Wilders’ dodelijke woorden

 1. Sorry jongens, maar even geen wilde speculaties, vergaande historische verklaringen voor van alles, en geen geschetter voor of tegen Wilders die we al hebben gehad. Houd je aan het onderwerp. Het onderwerp is niet de islam in het algemeen of Wilders in het algemeen of de vrijheid van meningsuiting in het algemeen. Lees wat er staat.

 2. Beste Anja,
  Bedankt dat je dit artikel met ons deelt. Het iets belangrijks wat meer in de voorgrond mag komen. Ik zat altijd met de vraag ‘je kunt iemands woorden misschien verbieden, maar kun je de gedachten verbieden?’. Zou je het ook moeten verbieden? De gedachten worden toch deels gevormd door woorden. Zijn de ‘vooroordelen’ gevaarlijker als ze gesproken worden of als ze niet gesproken (ze zijn er nog wel..) worden? Dit soort gevoelens/gedachtens zullen er waarschijnlijk altijd zijn. Het is dus de kwestie dat het minimaal blijft? Hoe zorg je daarvoor? Heel veel vragen dwarrelen in mijn hoofd dus.. Dit stukje helpt toch wel bij vragen en creert andere vragen.
  Danks Anja.

 3. Je ziet dat natuurlijk regelmatig, dat individuen of instituten in hun afkeer van bepaalde groepen en/of religies woorden gaan hanteren om de leden van zo’n groep of religie te dehumaniseren. Ze schieten daarbij hun doel natuurlijk voorbij, zoals Wilders en anderen hun doel voorbijschieten als ze die kant opgaan. En je moet dat in de gaten houden en duiden, ook mee eens. Een gevaarlijke tendens van tegenwoordig lijkt me alleen dat als dergelijk gedrag wordt gerechtvaardigd met een beroep op de dogma’s van de religie waartoe zo iemand behoort, dit gedrag niet wordt vervolgd. Daarom kunnen de paus, ultraorthodoxe katholieken, reborn christians, gereformeerden en ultraorthodoxe moslims bijvoorbeeld heel regelmatig homoseksuelen dehumaniseren, in woord en geschrift. Ze komen er tot nu toe bijna altijd mee weg. Het internet staat vol met de meest afschuwelijke opmerkingen over en aanzetten tot geweldpleging tegen homo’s. Allemaal gerechtvaardigd met religieuze dogma’s (dat dicteert de bijbel, de koran enz.). Het haatdragende, dehumaniserende woord van religieuzen krijgt steeds meer vrij spel, en dat van niet-religieuzen wordt bestreden. Vanwege angst voor inbreuken op godsdienstvrijheid? Ik weet ’t niet, maar ik vind het een beangstigende ontwikkeling.

  Henk Timmerman

 4. “Wat gebeurt er in het brein van mensen die een bevolkingsgroep te lijf gaan? Het maakt uit of ze zich gedekt voelen door het gezag,” schrijft Anne-Ruth Wertheim in haar uitstekende artikel.

  Het deed mij denken aan een berichtje in de Haaretz dat niet door de buitenlandse pers is opgepikt. http://www.haaretz.com/hasen/spages/1056132.html De opperrabbijn van de Noord-Israelische stad Safed noemt op 16 januari de oorlog in Gaza een oorlog tegen de Amalekieten. Ieder die thuis is in de Bijbel weet wat dat betekent: een oproep tot volkerenmoord. De Amalekieten moesten namelijk op bevel van God worden uitgeroeid.

  “Trek op tegen de Amalekieten en versla ze. Wijd al hun bezittingen onvoorwaardelijk aan de HEER. Spaar ze niet, maar dood alles en iedereen: mannen en vrouwen, kinderen en zuigelingen, runderen en schapen, kamelen en ezels.”
  (I Samuel 15:3)

  De Israelische soldaten kunnen zich dus niet alleen gedekt voelen door het militaire gezag, maar ook door het religieuze. Doodeng.

 5. De trend in Nederland werd de laatste tijd steeds meer ‘dat moet kunnen’ en ‘ze moeten maar weerbaarder worden’, ongeacht of het gelovigen of ongelovigen waren die een hele groep mensen voor rotte vis uitmaakte. De idee van de ‘vrijheid van meningsuiting’ werd wel heel erg ver opgerekt. Dus ging volgens mij ook vrijwel niemand meer naar de rechter, omdat je het gevoel had dat het toch niets uitmaakte. Het interessante is nu dat er voor het eerst weer gekeken wordt of er wettelijk een grens te trekken is. In dat geval kunnen ook vertegenwoordigers van de homobeweging naar de rechter stappen en laten testen: gaat dit te ver of niet.
  Behalve dat ik het stierlijk vervelend vind om mijn kranten weer vol Wilders te vinden wacht ik met belangstelling af.

 6. Ja, het enge is dat onderbuikgevoel veel meer macht krijgt wanneer het gedekt wordt door het gezag. Daarom ben ik het er helemaal niet mee eens dat in het politieke debat, in de kamer, meer zou moeten mogen dan er buiten. Je bent tenslotte een voorbeeld, als volksvertegenwoordiger in het democratische proces. Als parlementariers tegen migranten of tegen moslims tekeer mogen gaan, gaan we dan de burger wijsmaken dat hij dat niet mag?

 7. Ik vind het een pracht stuk van Anne Ruth Wertheim. Hier kan ik en hoef ik ook niets aan toe te voegen.
  Ja en dan die Amalekieten. Ik schreef hier reeds eerder over in dit blog. Het mocht allemaal van God, want de leiders, de profeten en de priesters zeiden immers, dat de Israelieten Gods uitverkoren volk waren. De opperrabijn van Safet doet nu hetzelfde. De soldaten voelen zich – behalve de dappere uitzonderingen – hierdoor gedekt. Iedere keer kom je tot de ontdekking hoe gevaarlijk men door de godsdienst gemanipuleerd kan worden. Zie Joegoslavië, Taliban en in andere delen van de wereld.
  Ten slotte: Er zijn in Israel ook dienstweigeraars, die hebben het heel zwaar. Laten we hen vooral niet vergeten.

  Jan

 8. Ik ben het eens met de strekking van Anne-Ruth Wertheims stuk, maar het houdt niet op wanneer iemand een bepaalde bevolkingsgroep de grond in probeert te trappen. Dan begint het pas, want anderen zijn kennelijk bereid dezelfde vooroordelen of gedachten over te nemen.

  Waarom? Zijn die anderen niet in staat het geblaat van de volksmisleider door te prikken. Wat hebben ze dan op school geleerd?

  Kunnen we niet een groot deel van de verantwoordelijkheid ook op het conto van de maatschappij, van het neoliberalisme schuiven?

  Op school worden leerlingen al jong voorbereid op één beroep, tot het vakidiootschap: experts in hun vak, maar verder simpel van ziel. In de “canon van Nederland” wordt uitvoerig stilgestaan bij de jodenvervolgingen en bij het heldhaftige Nederlandse verzet, maar niet bij de politionele acties in Indonesië.

  En wie dan toch nog in staat is een beetje te denken, wordt dat ook wel afgeleerd door hem/haar bloot te stellen aan de alomtegenwoordige TV-programma’s, die grotendeels niet bedoeld zijn om mensen tot nadenken te stemmen, maar als omlijsting van reclameblokken.

  Wat ik wil zeggen is dat Wilders (en wie dan ook nooit) zo veel invloed zou(den) kunnen hebben, wanneer ‘de politiek’ (en niet te vergeten: de gelijkgeschakelde Nederlandse pers) de bevolking niet rijp gemaakt had voor die beïnvloeding. Samen met Wilders staan daarom ook veel Nederlandse politici en mensen uit de mediawereld terecht!

 9. Op zich een goed verhaal. Asociaal gedrag kan mensen angst aanjagen, of het nu witte- of mensen met een kleurtje zijn. Nog niet zo lang geleden werd daar hardhandig tegen op getreden zodat dit gedrag flink werd tegengegaan. Als de politiek en dus het OM aan deze zaken te weinig aandacht besteed en te weinig optreedt kweekt die overheid een voedingsbodem voor de beschreven gevaarlijke ontwikkeling. Mensen moeten zich veilig kunnen voelen, met name in de zg. achterstandswijken.
  Rijken hebben hebben meestal meer middelen zich te beschermen.

 10. Mijn excuses voor mijn laatste posts, ik had het stuk niet goed genoeg gelezen. Het stuk heeft me wel aan het denken gezet. Wat beweegt een samenleving ertoe om mensen aan te zetten tot wreedheden. Ik denk dat voor deze dingen drie dingen/fases zijn die voorafgaan aan een tragedie zoals bijvoorbeeld Auschwitz.

  Als eerste armoede. Ik ben ervan overtuigd dat een samenleving beschaafd kan functioneren. Daadwerkelijke oproepen tot het massaal doden van mensen door een overheid kan waarschijnlijk alleen een daadwerkelijke voedingsbodem hebben als er bittere armoede en totale uitzichtloosheid is. Een meerderheid van de bevolking kan dan vatbaarder zijn voor extreem radicalen (zoals Hitler in de jaren 30 in Duitsland)

  De tweede fase zijn de volgende twee zaken: geld en wapens. Hitler had in 1933 de noodtoestand uitgeroepen na de brand in de rijksdag. Vervolgens kreeg hij de mogelijkheid om een leger op te bouwen (tot 1934 de SA, daarna de SS) Dit leger had eerst in Duitsland de mogelijkheid om in de Duitse samenleving de boel te onderdrukken en elke oppositie in de kiem te smoren, in 1939 was het leger groot genoeg om Europa onder de voet te lopen.

  Fase drie is de fase van totale dictatuur. Deze fase kan (denk ik) niet plaatsvinden zonder de ingrediënten financiële middelen en wapens. Op het moment dat er een totale dictatuur is, is het zwaar om verzet te plegen, weinigen zullen dit (denk ik) kunnen. De bewaarders uit Auschwitz pleegden de misdaden, deels met de (door de dictatuur ingestampte) hersenspoeling dat de joden slecht waren/een gevaar voor het Duitse rijk.Dit heb ik in documentaires erover gezien. Ik weet niet zeker of de kampbewakers in Auschwitz deze dingen later vertelden uit schaamte, of in de poging om een excuus te vinden voor hun misdaden.

  Ik denk dat een dictatuur (met alle wreedheden) geleidelijk gaat. Eerst de giftige woorden. Die vinden alleen echt een voedingsbodem als er bittere armoede is onder een meerderheid van de bevolking. Vervolgens kan een radicaal genoeg steun verwerven onder het volk om aan de macht te komen, en vervolgens is er dan (indien zo’n radicaal-zoals bijvoorbeeld Hitler-genoeg geld en wapens krijgt om een leger op te bouwen) een situatie van totale onderdrukking. Iedereen die er weerstand aan biedt loopt zelf het gevaar om te worden gedood. OP een gegeven moment komt er bij de personen (zoals de kampbewakers in Auschwitz) een situatie van afsluiting. Ze begaan (onder druk van de dictatuur) vreselijke misdaden maar ze sluiten zich af voor het menselijk leed dat ze aanrichten.

 11. Wat ik wil zeggen is dat Wilders (en wie dan ook nooit) zo veel invloed zou(den) kunnen hebben, wanneer ‘de politiek’ (en niet te vergeten: de gelijkgeschakelde Nederlandse pers) de bevolking niet rijp gemaakt had voor die beïnvloeding. Samen met Wilders staan daarom ook veel Nederlandse politici en mensen uit de mediawereld terecht!

  Aldus Dwars lezer, ik weet uit ervaring, dat dit al meer dan 10 jaar gaande is. Veel naar Hilversum 1 geluisterd, met in elk uur altijd verplicht iets over medelanders als dan niets misdadig meer gevonden kon worden dan maar in het volgende uur iets suggestief. De Media stoken al heel lang uur na uur. dag na dag. Hier zou iemand op moeten afstuderen.

  Zie het leger wat bij VK opinie, in het geweer komt. BV de domste van het stel Amanda Kluweld, altijd te gast bij theodoor holman op jawel radio 5 : (Of zie: http://www.obalive.nl/ ze zijn allemaal tezaam op vrijdag met Max Pam., heb je in een klap de meest irrationele intellectuelen bij elkaar.)

  Haar stuk op VK opinie, Wilders is al schuldig zonder dat dat is bewezen

  De uitspraak van de rechtbank eindigt toch echt zo:

  Het hof komt tot de conclusie dat de wijze waarop het maatschappelijk debat verloopt over
  controversiële kwesties, zoals de immigratie- en integratiepolitiek, weliswaar in principe
  niet tot het terrein van het recht behoort, maar dat dit anders wordt als fundamentele grenzen
  worden overschreden. Dan komt ook het strafrecht in beeld.
  Overigens benadrukt het hof dat zijn oordeel in die zin een voorlopig karakter draagt, dat
  Wilders in deze beklagprocedure niet is veroordeeld. Het hof heeft uitsluitend beoordeeld of
  voldoende aanwijzingen – op het niveau van een redelijke verdenking – aanwezig zijn om een
  strafvervolging tegen Wilders in gang te zetten. Het is uiteindelijk aan de later oordelende
  strafrechter om in een openbaar strafproces de vraag te beantwoorden of er ruimte is voor
  een veroordeling en, zo ja, in welke mate.

  Hele uitspraak op: http://www.rechtspraak.nl/Actualiteiten/Hof+Amsterdam+beveelt+de+strafvervolging+van+het+Tweede+Kamerlid+Geert+Wilders.html

 12. Quote
  #

  Ja, het enge is dat onderbuikgevoel veel meer macht krijgt wanneer het gedekt wordt door het gezag. Daarom ben ik het er helemaal niet mee eens dat in het politieke debat, in de kamer, meer zou moeten mogen dan er buiten. Je bent tenslotte een voorbeeld, als volksvertegenwoordiger in het democratische proces. Als parlementariers tegen migranten of tegen moslims tekeer mogen gaan, gaan we dan de burger wijsmaken dat hij dat niet mag?

  Reactie door Anja — vrijdag 23 januari 2009 @ 16.06
  Unquote

  Ik sluit me hier volledig bij aan. Geen woord Latijn bij.

 13. Ik begrijp weinig van het verhaal van je, Anja. Burgers dingen “wijsmaken” heeft een erg negatieve connotatie, en voor je het weet komt dit als een boemerang weer bij ons terug.

  Wilders hoeft toch niet het laatste woord te hebben?? Pechtold en anderen hebben al bewezen dat ze hem prima van repliek kunnen dienen.

  En Wilders gaat vaak op de zelfde manier te werk, op een gegeven moment heb je je als regering je tegenreacties toch paraat. Ook al komen bepaalde argumenten uit de onderbuik, dat maakt toch nog niet dat ze houd snijden?

 14. Nee, dat je niet veel begrijpt van mijn verhaal is wel duidelijk, Johan. Waar het om gaat is dat als je accepteert dat parlementariers in de kamer hele bevolkingsgroepen voor rotte vis kunnen uitmaken, je niet vervolgens kunt gaan zeggen dat de gewone burgers dat niet mogen. Juist in het politieke debat is het voorbeeld belangrijk.

 15. Het lijkt mij het zoveelste “moslims zijn de nieuwe joden”-verhaal.

  De schrijver is zich niet bewust van het feit, dat de historische context volledig anders is. Waar is onze moderne Fichte? Waar is onze romantische periode, die zo wezenlijk bepalend is geweest voor het toenmalige Duitsland? Het antisemitisme van voor-oorlogs Duitsland is niet te isoleren van het Christendom of de drang naar vorming van de Duitse natiestaat voordat deze bestond.

  “De geschiedenis heeft geleerd dat er hevige angst moet heersen om over te gaan tot massaal geweld. Parasieten, binnengedrongen ziektekiemen, ‘het internationale wereldjodendom’, de islam die van binnenuit onze samenleving aantast.”

  Het lijkt me gepast om erop te wijzen, dat het juist dit soort artikelen zijn, die de nodige angst scheppen. We moeten nu BANG zijn voor een nieuwe Holocaust, nietwaar? Als er nu maar geen opstaat, die op basis van die angst geweldadig wordt. Immers is individueel geweld voorafgaand aan massaal geweld. Ja, dit soort artikelen kweken precies de voedingsbodem voor nieuwe Volkerts en Mohammeds. Allebei heren, die de wereld verlosten van sprekers met ‘woorden die doden’. Wat een angst voor de toekomst moeten die hebben gehad…

  “Nu worden de moslims en eigenlijk alle niet-westerse immigranten aangevallen op hun ‘afwijkende’ cultuur en religie en ervan beschuldigd te streven naar de totale overheersing. Wat in de plaats komt van het neerkijken kan uitmonden in massaal geweld.”

  Je moet het maar uit je pen krijgen. Van cultuurkritiek naar massaal geweld. Jaja, de tekenen zijn er. Dagelijks als ik op straat loop hoor ik weer hoe een immigrant voor “tyfus, ratten, verrotte lijken, kankergezwellen en parasieten verwijzen naar ziekten en indringers” worden uitgemaakt. Ook in de media niet anders. Zucht.

 16. Die “dat mag niet gezegd worden” houding leidt m.i. helemaal nergens toe. Ik weet niet waar het aan ligt (overgehouden van de pubertijd??), maar ik word er helemaal recalcitrant van.

  Ik betrek dat soort dingen direct op mezelf. Ik zou de dingen die Wilders zegt nooit zeggen, maar bij verbieden voelt toch als een mijnenveld van woorden en zinsneden waar je omheen moet. Datzelfde had ik bij H. van Bommel met z’n intifada uitspraak. Daar sprong men ook direct op.

 17. Misschien kun je eens voorbij je puberale recalcitrantie (je zegt het zelf) en nadenken over wat Wertheim zegt, Johan. En ophouden je alleen maar op te stellen als een kind dat er niet van houdt dat hem iets verboden zou worden. Wat Wertheim overigens niet doet.

 18. Je veronderstelt dat Wertheim de historische context niet kent, Alex. Dat lijkt mij geheel onterecht. En het lijkt me ook geheel onterecht om Wertheim er de schuld van te geven angst te kweken. Mensen van haar leeftijd en haar achtergrond zijn zich er zeer van bewust wat er voor veel mensen anders had kunnen lopen in de jaren voorafgaande aan de Shoa als er meer alertheid was geweest op wat er gebeurde. In plaats van weg te kijken en te denken het loopt zo’n vaart niet.

  Ik ben niet bang voor een nieuwe holocaust, ik zie wel de schade die wordt aangericht in de Nederlandse samenleving nu we de Wilderiaanse uitspraken al normaal en acceptabel gaan vinden.
  In mijn ogen is er sprake van een fundamentele botsing van culturen, niet tussen de ‘echte Hollanders’ en de moslims, maar tussen de mensen die zulke uitspraken van Wilders ‘vinden kunnen’ en zij die zich daar tegen verzetten. Ik hoor dus heel erg duidelijk bij de laatsten.

 19. Ik hou alleen een spiegel voor: als woorden van figuren als Wilders kunnen doden, dan kunnen die van haar het ook. Dat is de ironie van al die waarschuwingen. Wat als iemand ze werkelijk serieus neemt?

  Sterker nog, het zijn tot nu de mensen “die zich ertegen verzetten” die zich tot geweld hebben laten verleiden. Maar dan val ik in herhaling.

  Ik vraag alleen af waar die alertheid toe moet leiden. Althans wat Wilders betreft. Ik maak me meer zorgen om hoe jongeren elkaar voor van alles en nog wat uitmaken. Als je racisme wilt, hoef je niet Wilders’ woorden uit te pluizen, je hoeft alleen een gemiddelde Rotterdamse VMBO binnen te stappen en te luisteren.

  Ik ben het niet zozeer oneens met de strekking van het artikel, maar meer met de unieke positie die moslims daar innemen. Als we racisme nu eens niet langer als iets zien, waar slechts minderheden slachtoffer van kunnen worden, dan lijkt mij dat een veel eerlijkere benadering. Als we feitelijk kijken naar wat er nu WERKELIJK gebeurd, dan zou ik me niet specifiek om moslims in Nederland zorgen maken.

  Als het gaat om de mensen die zich wel of niet in Wilders’ uitspraken kunnen vinden, dan maak je hem de spil van deze tegenstellingen. En dat is hij zeker niet. Wat mij betreft spreekt hij op de golflengte van de hardliners binnen andere groepen, die elkaar allemaal verdienen. En dat staat me zo tegen. Wie zich in Wilders’ woorden kan vinden, doet dat niet om dezelfde redenen. Net zo min als dat protesten tegen het geweld in Gaza altijd om dezelfde redenen gebeuren: De een wil Palistina vrij, de ander de joden aan het gas, sommigen willen alleen rellen en andere slechts hun solidariteit met hun geloofsbroeders uiten.

  Er ontbreekt volledigheid in het artikel. Het gaat enkel over het racisme van ‘echte Hollanders’. Geen woord over de andere kant: de Wildersen onder de ‘slachtoffergroep’. Je kunt niet tegen Wilders zijn en verder niets. Dan ben je niet werkelijk tegen datgene waar hij voor staat, maar dan kies je gewoon partij met een andere groep hardliners. Ik ben het eens met de schrijfster, dat de term ‘moslimkolonisten’, wat betreft puberende Marokkaanse pestapen (noot: dit is niet dehumaniserend, maar typerend bedoelt) nergens op slaat. Maar dan moet je volledig zijn en erkennen, dat die term echt niet alleen die betekenis heeft. Sterker nog, Wilders wijkt af met zijn interpretatie, want de meesten die dergelijk woorden zouden gebruiken hebben het dan over moslims, die met groteske taal over de kafir spreken.

  Dan is het plaatje wel compleet. Nu word het beeld geschapen, alsof Wilders uit het niets allerlei dingen verzint en dat nergens in de werkelijkheid enige rechtvaardiging is te vinden voor zijn woorden. Alsof er een soort denkbeeldige vijand is geschapen, terwijl er niets aan de hand is. En dat is natuurlijk niet waar.

  Ik kan me maar nooit aan het beeld onttrekken van voetbalsupporters en hun hooligans bij dit onderwerp. Je richt nooit tegen de hooligans van alleen de andere clubs.

 20. Wilder zaait haat tegen moslims, Alex, dat is het gegeven.
  En zoals het niet moeilijk te begrijpen valt, als dat duidelijk is, als dat door een rechtbank bevestigd zou worden, dan is het ook duidelijk dat dat ook over andere groepen zou kunnen gaan die doelwit worden.
  Nergens zegt Wertheim dat het alleen maar daar over mag gaan.
  Het is allemaal niet zo relevant wat je zegt, Alex.

 21. Nee, Wilders benoemt een haat van sommige moslims en als hij al haat zaait, is het vooral haat tegen hemzelf. Waar is die haat jegens moslims, die aangewakkerd wordt? Wilders oogst alleen maar haat, voor zover ik kan zien en de feiten spreken. Worden moslims op straat bespuugd of uitgescholden? Ik heb het nog nooit gezien op straat. Worden spreekbuizen van de moslimgemeenschap fysiek bedreigd en aangevallen? Nee, dat gebeurt vooralsnog alleen aan de kant van de haatzaaiers. Dat haat zaaien betekent niets als er geen vruchtbare grond voor is, waarin de haat kan groeien. Het is makkelijk om Wilders’ woorden te veroordelen, maar ik kijk liever naar waar ik de haat zie als ik op straat loop. En die is niet tegen moslims gericht.

  En nog even terzijde: cultureel racisme bestaat niet. Het is een verzonnen term zonder enige logische betekenis. Het is bedoeld om het irrationele van racisme op 1 lijn te zetten met cultuurkritiek. Zoals zonder meer bekend is, is racisme onderscheid op basis van fysieke kenmerken, WAAR EEN MENS MEE GEBOREN WORDT. Cultuur gaat over denken en handelen en kan een mens dus worden aangerekend. De term cultuur racisme is dan ook bedoeld om de suggestie te wekken, dat de cultuur om oneigenlijke redenen wordt bekritiseerd.

  Het hele artikel heeft veel grover taalgebruik dan Wilders kan worden aangerekend. Daarom vind ik het niet netter dan wat Wilders zegt. Haar analyse van zijn woorden is correct, wanneer ze hem letterlijk quote. Verder is het stemmingmakerij, die ikzelf ook onder haatzaaien zou scharen. Het ontbreekt immers aan een inhoudelijke analyse. Je kunt alles immers haatzaaien noemen, zolang het maar gaat over zaken waar mensen boos over kunnen worden. Maar over de feiten geen woord. Neem de beschuldiging van wereldoverheersing… Ok, stel dat de beschuldiging een herkenbaar symptoom is, wat zegt dat over of het meer of minder waar is? Helemaal niets. Moet een beschuldiging van verlangen naar wereldoverheersing gecensureerd worden, omdat het haatzaait bij hen die dat geloven en daar niet op zitten te wachten? Dat lijkt me niet.

 22. Je bent vooral goed in het ontkennen, Alex. en dat schiet niet op.
  De uitspraken die Wilders heeft gedaan over de gehele islam en over alle moslims liegen er niet om, en ik hoef ze hier niet te herhalen.
  De rechter gaat beslissen of dat haatzaaien is.
  Cultureel racisme bestaat wel degelijk maar dat is inmiddels ook al een oude discussie. Als racisme alleen gebaseerd kan zijn op uiterlijke kenmerken heb je antisemitisme ook meteen als niet bestaand naar de prullemand verwezen, want joods zijn is geen ras.
  Dat dat wat Wertheim zegt grover zou zijn dan dat wat Wilders zegt dat noemen we een gotspe. ik geloof niet dat Wertheim hele bevolkingsgroepen het land uit wil zetten.
  En Wertheim doet niet anders dan het geven van een inhoudelijke analyse. Je bent niet de eerste die bij gebrek aan werkelijk denken de zaak eenvoudig omdraait in een jij-bak. Wat je zegt ben je zelluf.
  Dus dank je wel voor je baanbrekende bijdrage, we gaan het niet eens worden, en het was wel genoeg.

 23. @Anja

  Nu spreek je jezelf toch een beetje tegen hoor. Eerst

  “Wilder zaait haat tegen moslims, Alex, dat is het gegeven.”

  en dan

  “De rechter gaat beslissen of dat haatzaaien is.”

  Wat is het nu? En toen ik dit las viel ik van mijn stoel

  “Je bent vooral goed in het ontkennen, Alex. en dat schiet niet op.”

  Ken je het verhaal van die pot en die ketel?

 24. Ik spreek mezelf zelfs niet een beetje tegen Ben. Ik ben persoonlijk van mening dat Wilders vergaande racistische uitspraken doet, en dus, inderdaad, haatzaait. Maar ik ben maar één burger, en om te weten of dat ook juridisch het geval is, en dus strafbaar is, waar ik in mijn eentje niet over ga, gaat de zaak naar de rechter. Mocht die rechter vinden dat Wilders niet strafbaar is, dan vind ik persoonlijk nog steeds dat Wilders racistische uitspraken doet, want over mijn mening gaat een rechter niet. Wel over de strafbaarheid, en wat in ons land acceptabel is.

  En die van de pot en de ketel ken ik ook maar die slaat in dit geval niet op mij.

 25. Vandaag was het eerste wat ik hoorde toen ik de radio op zette, dat wanneer er nu verkiezingen zouden worden gehouden Wilders 27 kamerzetels zou krijgen.

  Het maakt me bang.

  Ik ben met een moslim getrouwd sinds 1987. We hebben Nederland zien veranderen. Wat gebeurt er wanneer Wilders en zijn trawanten werkelijk aan de macht komen?
  Wilders, je zou toch zeggen dat een doorsnee Nederlanders dit een raar mannetje vind. Maar nee. Wat is het dat hij zoveel aanhang heeft? Zijn het antisimieten die het nu op een andere groep heeft gemunt dan Joden? Zijn het mensen die zich genaaid voelen door de politiek. Dat voel ik me ook. Ik heb op Bos gestemd vanwege zijn speech over de prachtwijken, ik was zo blij met Ella Vogelaar, een verademing na Rita Verdonk. Wie zet haar aan de kant, de man op wie ik stemde…………
  Waarom heeft Nederland het zo nodig om zich angst aan te laten praten tov moslims? Waarom laten mensen zich tegen elkaar opzetten? Hebben we dan niets geleerd van de tweede wereldoorlog? Van de gebeurtenissen in het voormalig Joegoslavie? Moet iets dergelijks hier ook gebeuren?

  En niemand krijgt vat op Wilders. In Engeland kan men hem beletten het land binnen te gaan, wij kunnen hem beletten zijn film uit te zenden, we kunnen hem voor de rechtbank dagen. Het gevolg is blijkbaar dat het aantal Nederlanders, dat hem zou willen kiezen, groeit en groeit en groeit.
  Is dit omdat mensen, net als Wilders moslims haatten of omdat ze het gevoel hebben dat de vrijheid van meningsuiting wordt beknot? Zou zijn aanhang afnemen wanneer hij geen haarbreed in de weg wordt gelegd en wanneer hem geen aandacht wordt gegeven?
  Dit is misschien een mogelijkheid, ware het niet dat we met een pers opgezadeld zitten die van de ene hype naar de andere hype rent. En die blijkbaar van dit alles geniet.

  Hoe kan Wilders worden gestopt?

 26. Wilders aast op de maatschappelijke problemen die het kapitalisme produceert. Veel westerse arbeiders zien hun banen verdwijnen aan buitenlandse arbeiders. Die arbeiders worden dan weer flink uitgebuid door het Nederlandse en Europese kapitalisme. Daardoor steunen de westerse arbeiders weer rechtse populisten zoals Pim Fortuyn of Geert Wilders. Het is dat racisme dat het kapitalisme zaait om de arbeidersklasse zwak te houden.

  Mensen zijn inderdaad bang voor moslims. Omdat de media, steeds weer praat over terrorisme en moslim extremisme. Tolerantie voor andersdenkende kennen islamitische landen helaas nog niet, dat komt omdat de verlichting daar nog niet is doorgedrongen, die mensen leven nog volgens middeleeuwse normen en waarden. En dat is weer een rede waarom Wilders zo machtig lijkt. Echter om alle moslims gelijk te stellen met islamisme, terrorisme, en haat, is net zo iets als alle communisten en socialisten gelijk maken met stalinisme, maoïsme en totalitarisme.

 27. Mooie bijdrage Alex, dank!
  Een kleine reactie op: “Wie zich in Wilders’ woorden kan vinden, doet dat niet om dezelfde redenen”.
  Klopt inderdaad en het is nog sterker. Er zijn veel mensen die hem een onbeschofte lomperik vinden, maar toch hem hun stem zullen geven. Dat heeft niets met hardliners o.i.d. te maken. Wel met het feit dat hij inderdaad de spil wordt waar het omdraait; namelijk de toekomst van de maatschappij zoals globaal de nuchtere hardwerkende burger deze wenst of de naieve wensdromen van divers multicultureel gebroed. Zolang de linkse partijen zich niet weten te ontdoen van deze laatste categorie zullen de problemen blijven groeien tot de wal het schip keert; helaas.

 28. Grappig hoe jij van de Wildersaanhangers die zoveel mogelijk moslims weg willen hebben ‘nuchtere hardwerkende burgers’ weet te maken, weet je dat zeker, Bert? Onder de mensen die van Wilders weg moeten zitten geen ‘nuchtere hardwerkende burgers’? Onder de mensen die gewoon erkennen dat we al in een multiculturele maatschappij leven ook niet? Allemaal naïef en allemaal gebroed? Wat een vooroordelen, Bert en wat een zelffelicitatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *