Wilders’ dodelijke woorden

Anne-Ruth Wertheim was al vaker te gast op dit weblog, met artikelen over nieuw en oud racisme. Hier. Vanochtend op de opiniepagina van de Volkskrant opnieuw een stuk, over de woorden van Wilders. Wel heel actueel. De versie hieronder is door haarzelf voor dit weblog opgestuurd, en is wat uitgebreider dan de versie in de Volkskrant.

Wilders’ dodelijke woorden
Lees verder

Het ene racisme is het andere niet (2)

Op dit weblog verscheen een artikel van Anne-Ruth Wertheim, dat ook geplaatst werd in Trouw. Het ene racisme is het andere niet. Hier. Veel reacties natuurlijk, niet alleen hier, maar vooral ook in Trouw, die wat minder selectief is dan ik in wat er geplaatst wordt. Anne-Ruth geeft hierbij antwoorden op de opmerkingen en vragen die gesteld zijn.
Lees verder

Het ene racisme is het andere niet

Te gast; Ruth Wertheim. Haar artikelen over racisme verschenen al vaker op dit weblog. Hier en hier.

Het artikel verscheen vanochtend in Trouw, hier in de iets meer uitgebreide versie van de schrijfster:

Het ene racisme is het andere niet

In Nederland groeit geleidelijk een nieuw racisme. Niet het klassieke van neerzien op anderen, maar een cultureel racisme van wantrouwen en angst.

Lees verder

Discriminatie (2)

Het onderzoek van Jaap Dronkers illustreert precies waar Anne-Ruth Wertheim in een artikel over racisme al voor waarschuwde. De discriminatie raakt niet in de eerste plaats de allochtonen die het laagstbetaalde werk doen, het raakt met name hen die hooggeschoold zijn. We zijn in Nederland bezig met een overgang van ‘uitbuitingsracisme’ naar ‘concurrentieracisme’.
Hier het belangrijkste deel van het artikel, maar lees vooral het hele artikel nog eens.
Lees verder

Mediaplichtig

Te gast: Anne-Ruth Wertheim.
Het stuk staat in de antiracismekrant die deze week uitkomt.

DE MEDIA EN DE TWEEDELING IN DE SAMENLEVING

Anne-Ruth Wertheim

De gangbare manier van interviewen op TV en radio bevordert de tweedeling in de samenleving. De methode zet aan tot zwart-wit denken, onder-boven beelden, wij-zij gevoel, wie niet voor ons is, is tegen ons. Kijkers en luisteraars worden onderschat en krijgen ongemerkt een simplistisch wereldbeeld naar binnen gelepeld. Dat draagt bij aan een ontvlambare wereld.
Lees verder

Overlopers

Kortgeleden plaatste ik hier een artikel van Anne Ruth Wertheim over het toegenomen racisme. Daar kwamen nogal wat reacties op. Onder andere van Claar, die zich afvroeg of de werkelijke scheidslijn wel ligt tussen autochtoon en allochtoon, of zich ook niet spanningen aftekenen binnen de groepen zelf. Dat zette mij weer aan het denken. Op mijn reactie reageert Anne-Ruth weer.
Lees verder