Kamerlid Van Bommel stelt vragen

Vragen van het lid Van Bommel (SP) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het rapport van de Israëlische nederzettingencommissie.

Bent u bekend met de berichten over het rapport van de Israëlische nederzettingencommissie? (1)
Hoe verhouden de bevindingen uit het rapport dat Israëliërs ‘het wettelijke recht (hebben) om zich te vestigen in Judea en Samaria’ en dat ‘het bouwen van nederzettingen niet illegaal’ is zich tot de bepaling van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag in 2004 dat alle Joodse nederzettingen in de Palestijnse gebieden illegaal zijn? Kunt u uw antwoord toelichten?
Hoe verhoudt de conclusie in het rapport dat de Westoever geen bezet gebied is zich tot VN-resolutie 242 uit 1967 die stelt dat Israël zich terug moet trekken uit recent bezet gebied? Kunt u uw antwoord toelichten?
Deelt u de conclusie uit het rapport dat de Israëlische overheid ook de bouw van de voor de Israëlische wet illegale nederzettingen de facto impliciet heeft goedgekeurd? Indien neen, waarom niet?
Bent u bekend met de reactie van de Israëlische minister van Milieu die de regering zal vragen om de conclusies uit het rapport over te nemen? Bent u ermee bekend dat de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken hoopt dat het kabinet het rapport goedkeurt? Bent u er tenslotte mee bekend dat de Israëlische minister van Wetenschap en Technologie wil dat het rapport snel wordt aangenomen? Bent u bereid met spoed bij uw Israëlische collega’s er op aan te dringen dat de regering de bevindingen in het rapport ten stelligste verwerpt? Indien neen, waarom niet?

Bronnen:

NOS, ‘Nederzettingen Westoever legaal’, http://nos.nl/artikel/393123-nederzettingen-westoever-legaal.html, 9 juli 2012 / BNDeStem, ‘Legaliseer nederzettingen op Westoever’, http://www.bndestem.nl/nieuws/algemeen/buitenland/11356659/Legaliseer-nederzettingen-op-Westoever.ece, 9 juli 2012 / AP, Israel panel backs legalizing West Bank outposts, http://www.foxnews.com/world/2012/07/09/israel-panel-backs-legalizing-west-bank-outposts/, 9 juni 2012 / The Jerusalem Post, PM to decide on Levy report with settlement c’tee, http://www.jpost.com/DiplomacyAndPolitics/Article.aspx?id=276802, 9 juni 2012.