Iedereen antisemiet? Moet kunnen

Van het Openbaar Ministerie mag je Gretta Duisenberg een antisemiet noemen. En dus ook mij natuurlijk, Harry van Bommel, Dries van Agt, om maar even een rijtje met de mensen te noemen die ongeveer op dagelijkse basis voor antisemiet worden uitgescholden, ergens in de media of op het web. Of Jaap Hamburger, van Een Ander Joods Geluid, of Hajo Meyer – hoewel het in die gevallen al een beetje ingewikkelder wordt. Mag je een jood voor antisemiet uitmaken als die dezelfde opvattingen heeft als een niet-jood die voor antisemiet uitgemaakt mag worden omdat hij/zij kritiek heeft op de bezettingspolitiek van Israël? (Voorbeeld van hoe joden andere joden voor rotte vis uit kunnen maken: hier.)

Natuurlijk zijn rechts Nederland en de ‘vrienden van Israël’ – degenen die het liefst mensen voor antisemiet uitschelden – hier blij mee, waaronder ook de redactie van Elsevier, Afshin Elian (hier) en de jongens van PowNed – ze deden het al, maar nu kunnen ze helemaal los gaan.

Niet dat nu bij een rechtzaak aangetoond zou zijn dat Duisenberg antisemitische uitlatingen heeft gedaan, want er komt geen rechtszaak – waar het om gaat is dat iedereen van het Openbaar Ministerie rustig iemand zonder enig bewijs voor antisemiet uit mag maken wanneer dat maar onderdeel is van het ‘maatschappelijk debat’ waar het haatobject zelf aan deelnam. Bijvoorbeeld door publiekelijk meningen te hebben over Israël, want daar komt het in werkelijkheid op neer.

En ‘maatschappelijk debat’ mogen we nu heel ruim opvatten, scheldkanonnades in de reacties onder redactie van Elsevier vallen daar ook onder, en de grapjassen van PowNed, wat die ook doen, blijken ook aan ‘maatschappelijk debat’ te doen als ze iemand voor ‘schaamteloze antisemiet’ uitmaken.

Nou dat weten we dan weer. Niet dat het in de praktijk veel uit zal maken, want ze deden het al. Ze weten nu alleen zeker dat het mag, van het Openbaar Ministerie.

Maar nu even een ander punt. Er wordt nogal over geklaagd dat joden in Nederland steeds vaker doelwit zijn van haat, en hier niet meer veilig zouden zijn. Voor zover dat zo is, ben ik er een groot voorstander van dat er ingegrepen wordt, en er alles aangedaan wordt dat ook joden zich in Nederland veilig kunnen voelen, net als mensen van elke andere groepering die nogal eens doelwit zijn, zoals homo’s en moslims. (Zie hier.) Maar wie zegt nu dat als je joden uitscheldt, dat dat geen onderdeel is van het ‘maatschappelijk debat’? Wie bepaalt dat eigenlijk?

Ik zocht bij het Cidi pas nog op waar ze hun bewering dat antisemitische uitingen toenemen op baseren. Dit zijn de feiten over 2010, zoals opgetekend in juli: geen geweld, één bedreiging, vier keer bekladding, zes keer gescholden, maar de stijging was vooral te danken aan 37 keer een geval van antisemitische hatemail. Dat is natuurlijk heel erg vervelend, en zou niet voor mogen komen. Maar ik kan wel constateren dat ik in mijn eentje dus meer gehaat word dan het gehele Nederlandse jodendom bij elkaar, gemeten aan de hatemail die ik krijg, en dat geldt voor veel mensen die door rechts worden uitverkoren als het haatobject van de week. Als het maar in het kader is van het ‘maatschappelijk debat’ moet dat kunnen, nietwaar?

Eens was het een ernstige zaak om iemand voor antisemiet uit te maken. We weten ten slotte waar de misschien nog argeloze negatieve stereotypen over joden van voor de Tweede Wereldoorlog uiteindelijk toe konden leiden, dus terecht vinden we jodenhaat gevaarlijk en abject. Terecht was het een serieuze beschuldiging, die je dus niet zomaar deed. Dat is nu afgelopen. De beschuldiging een antisemiet te zijn betekent niets meer. Voor het werkelijke, virulente antisemitisme hebben we dus geen woorden meer.
Tel uit je winst.

“Vroeger was een antisemiet iemand die niet van joden hield; nu is het iemand waar de joden niet van houden” schreef Hajo Meyer. Ik gebruikte het als motto bij een stuk over het ‘nieuwe’ antisemitisme, dat er vooral over gaat dat gesuggereerd wordt dat Israël-kritiek een nieuwe vorm van antisemitisme zou zijn. Voor wie het nog niet gelezen heeft: het is helaas nog steeds actueel. Zie hier.

Maar een ding blijft onaangetast. Dat ik baas in eigen blog ben. Ik zorg ervoor dat op deze kleine virtuele ruimte geen jood, geen moslim en geen homo wordt belasterd. En wie dacht hier met het scheldwoord antisemiet of jodenhater aan te kunnen komen zetten vliegt er meteen af en hoeft niet meer terug te komen ook. Ga maar klagen bij het OM.

34 gedachten over “Iedereen antisemiet? Moet kunnen

 1. Het is nog steeds een ernstige beschuldiging. Wanneer ik voor antisemiet uitgemaakt wordt, raakt me dat. Ook al weet ik, en weten mijn joodse vrienden en bekenden dat het niet waar is.
  Dat maakt het zo’n smerige actie, instinctief krijg ik – heel even – de neiging een toontje lager te zingen, en dat is precies de bedoeling van de Cidi’s en Christenen voor Israël. Terwijl het bestrijden van de misdaden van Israël in het belang is van alle inwoners van de regio, joods, christen of islamitisch.

  Het beëindigen van de bezetting, recht doen aan de Palestijnen en het respecteren van het internationale recht zijn de enige hoop dat Israël ooit een normale democratische staat wordt waar iedereen veilig is. (oké nogal een open deur op dit blog)

  Door dat te ontkennen bewijzen de Christenen voor Israël en trawanten de Israëlische bevolking geen dienst.

 2. Ben het met je eens, Christine, ze bewijzen de Israelische bevolking – en joden elders, geen dienst.

  Mij persoonlijk raken de beschuldigingen niet meer – ik weet, en mijn familie, vrienden en mensen met wie ik werk weten het – dat er niets in mijn geschiedenis is dat zelfs maar in de verte kan dienen als ‘bewijs’ voor mijn vermeende antisemitisme. Zo zei een bijgoocheme jongeman eens verwijtend dat ik als antisemiet (want dat wist hij zeker) zo slim was dat je nergens iets kon vinden waarmee ik te pakken was. Ja, sneu! Je weet zeker dat iemand antisemiet is maar je kunt nergens iets vinden om dat mee aan te tonen, jammer toch!

  Maar het schept wel een onoverbrugbare kloof met mensen met wie ik het niet eens ben maar wel een gesprek mee zou willen. Ik denk namelijk nog steeds hardnekkig dat wat ik te zeggen heb over Israel niet tegen de joden is en zelfs niet tegen de Israeli’s – zoals Adam Keller eens een demonstratie tegen Israelische aanval op Libanon toesprak, “jullie vrienden van Israel”. En uitlegde, wie noemen we nu de vrienden van Zuid Afrika? Niet degenen die destijds achter de apartheid stonden maar die er tegen vochten.

  Wat mij zeer doet is dat er mensen zijn die voor de werkelijke feiten niet meer te bereiken zijn, en die zich tegen wat ik weet en wat ik heb gezien verschansen door mij weg te zetten als antisemiet. Het is niet alleen dom, kwaadaardig en onterecht, maar het sluit elk gesprek uit. Dat is waar ik werkelijk last van heb.

  En verder blaten Elsevier en PowNed maar door. Eens zal duidelijk worden dat zij de kant kozen van oorlogsmisdadigers.

 3. Komt net weer een voorbeeld binnen. Ik had het toch over David Cronin die vond dat minister Lieberman gearresteerd moest worden, hier.

  Dit is de reactie uit ons buurland Belgie, waar zowel de ondersteuning van de Palestijnse rechten er niet om liegt, alsook de zionistische ondersteuning van alles wat Israel doet, inclusief aantoonbare oorlogsmisdaden. Zie hier.

  “De in het overwegend anti-Israëlisch België al niet populaire Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Avigdor Lieberman, mocht de Jodenhaat andermaal ervaren tijdens een incident te Brussel waarbij een Britse gek meende het recht in eigen handen te nemen en de minister eigenhandig in de boeien slaan. Een zoveelste antisemitische wansmakelijke vertoning. Veiligheidsmaatregelen tav Israëlische prominenten staan andermaal ter discussie.

  Ik kan me voorstellen dat Israëlbashers zoals de Belgen Gie van den Berghe, Brigitte Herremans en Lukas Catherine alsmede de Nederlanders Anja Meulenbelt, Gretta Duissenberg, Robert Soeterik en Jaap Hamburger, hiermee uitermate opgetogen zouden zijn. Voor hen is democratie dan ook slechts het middel om Israël te vernietigen en het Joodse volk opnieuw thuisloos en vogelvrij te verklaren.”

 4. Ook mij stoort het dat Pro Israel supporters heel gauw de neiging hebben om critici van antisemitisme te beschuldigen.

  Maar heb jij niet ook een beetje neiging Anja, om iedereen op dit blog die maar een greintje begrip toont voor Israëlische positie meteen voor habarist en/of zionist uit te maken? Tenminste, dat gevoel bekruipt mij regelmatig.

  Hou mij te goede, mijns inziens is kritiek op Israel meer dan gerechtvaardigd en dat geldt dan met name voor de nederzettingenpolitiek. Dat neemt niet weg dat ik ook heel veel begrip heb voor de angstgevoelens die er in Israel heersen en die mede worden gevoed door het virulente antisemitisme in de Arabische media.

 5. Dus jij denkt dat je weet waar je het over hebt ???
  Nogmaals het is je eigen weblog en daarmee vergoedig je dat jij de wijsheid in pacht hebt ???
  Voor mij nogmaals : Groot respekt voor Israel !!!

  Ook deze quote staat je niet aan …… dus verwijderen maar weer.

 6. (4) Je moet een beetje uitkijken met ‘je bekruipende gevoelens’, Kees, maar je kunt in één ding gelijk hebben, mijn geduld met mensen die nog steeds overstromen van begrip voor de Israeli’s die zo bang zijn is op. Dat kan te maken hebben met het feit dat ik met eigen ogen in Gaza heb gezien wat daar is aangericht. Dat geldt overigens voor iedereen die daar geweest is. Wij zitten maar te wachten tot het een beetje door wil dringen, en ondertussen heeft er een smerige moordpartij plaatsgevonden, waarover iedereen die het weten wil kan weten hoe smerig. En de volgende moordpartij wordt gepland, terwijl we zitten te wachten tot de mensen eens bij zinnen komen.

  Angst is begrijpelijk, maar angst is een slechte raadgever, en ik geloof geen moment dat Israel er bij geholpen is dat wij voor die angst in de verleiding komen om de onderdrukking en de bezetting maar door te laten gaan. Ik begrijp, om een voorbeeld te geven, heel goed dat de blanken in Zuid Afrika als de dood waren voor de agressie van de onderdrukte zwarten, mocht die eenmaal vrij komen. Dat is geen reden om maar begrip op te brengen voor de voortzetting van een onderdrukkend regime.

  Ik denk op mijn beurt dat jij nog steeds onderschat wat er aan hasbara – Israelische propaganda – plaats vindt, en wat er ingezet wordt om iedereen die kritisch is, en terecht kritisch is, af te serveren, te laten ontslaan, de toegang tot Israel te ontzeggen, zwart te maken, enzovoorts. Ik ben daar nog enigszins vrij van, omdat ik geen positie heb die me door zwartmakerij kan worden ontnomen.

  Ook ben ik het niet eens met je idee over het virulente antisemitisme in de Arabische media. Ik denk dat jij volstrekt onderschat hoe hard er aan gewerkt wordt, door de Israelische hasbara industrie, om iedereen bang te maken voor het Arabische antisemitisme – ook hier wordt geen onderscheid gemaakt tussen werkelijk antisemitisme – het zal best voorkomen – en het verzet tegen de agressieve bezettingspolitiek van Israel, en ook hier wordt met opzet verzwegen dat er voor de komst van het zionisme nauwelijks sprake was van antisemitisme in de Arabische wereld – het is voornamelijk een Europese uitvinding. Aan jouw voorbeeld kan ik dus zien dat ook jij gevoelig bent voor de propaganda. En dat is natuurlijk jammer, gezien het feit dat je zegt de kritiek op Israel wel gerechtvaardigd te vinden.

  Dus als je het goed vindt, en ook als je het niet goed vindt, ik houd nog maar even vast aan mijn eigen opvattingen, tot blijkt dat ik daarin ongelijk heb, en de situatie van de Palestijnen is voor mij ruimschoots voldoende reden om daar niet al te geduldig bij te zijn.

 7. (5) Zo is dat Ad, ik denk dat ik weet waar ik het over heb, en tot nu toe heb jij niets gezegd dat mijn ongelijk aan zou tonen.

 8. @6 Dus het valt wel mee met het antisemitisme in de Arabische wereld? Goh, dat wist ik niet

  Wellicht dat er in het handvest van Hamas per ongeluk veelvuldig wordt geciteerd uit de Protocollen van de Wijzen van Zion?

 9. (8) Kijk, daar gaan we weer. Een ‘deskundige’ over het antisemitisme in de Arabische wereld, die zijn informatie weer eens van de daarvoor klaarstaande sites afplukt, maar verder nul verstand heeft van de verhoudingen in de Arabische landen plus Israel, en niets weet van de verhoudingen tussen moslims en joden voor de opkomst van het zionisme. Geen enkel verstand ook van Hamas, waarom die opgekomen is (met steun van Israel) en hoe zich die heeft ontwikkeld. Het handvest van Hamas is van een kwart eeuw geleden. Is jouw brein vanaf dat moment op nul gesprongen, Peter?

  Nee, wat er onder de Arabische bevolkingen over Israel wordt gedacht valt niet mee, maar heeft wel een basis, namelijk wat ze zien dat er met het Palestijnse volk gebeurd is en nog steeds gebeurt. En ja, je hebt ook Arabieren die geen onderscheid maken tussen Israeli’s en joden, zoals veel Israeli’s en Israel aanhangers dat ook niet doen. Zie boven.

 10. De rabiate verdedigers van het zionisme en van alles wat daaruit helaas voortspruit hebben zelf voor zo veel inflatie van de term “antisemiet” gezorgd, dat het OM er kennelijk niet zwaar (meer) aan tilt. Zo werkt het verdere verruwing van het publieke debat in de hand.
  Het OM is, meedeinend op de golven van het hedendaagse rechtse populisme, gemakzuchtig geworden: ook de anti-discriminatie-, haatzaai- en groepsbeledigingsartikelen in het Wetboek van Strafrecht vindt het kennelijk overbodig geworden (zoals blijkt uit het vrijspraakrequisitoir in het proces-Wilders. Wanneer worden deze artikelen dan wél toegepast?).

  Het meest opvallend is altijd het volstrekt ontbreken van een spoortje van bewijs. Zo ben ik zelf ook een paar maal op een weblog uitgemaakt voor een “antisemiet met een rood randje” (een interessante variant). Toen ik vroeg om ook maar één woord of zin(sdeel) van mij te noemen welke de beschuldiging zou kunnen onderbouwen, bleef het telkens oorverdovend stil.

 11. Jaren lang hebt u alleen maar aandacht gehad voor de Palestijnen. En nu er opeens een islamitische revolutie aan de gang is, probeert u dit op uw haatsite opeens in te halen middels berichten over andere landen. Als Israel valt, de MB willen van het vredesverdag met Israel af: ze zijn wolven in schaapskleren) valt het hele westen. Daar zal straks Europa achterkomen. De iraanse marine is inmiddels in de Middellandse zee.
  Steek uw kop maar weer lekker in het zand. U weet niet waar u over praat. U haat alleen maar.

 12. Gretta Duisenberg heeft dus de zaak verloren.

  Van mij mag ze een kritisch standpunt innemen t.o.v. Israel.

  Maar, de manier waarop zij spreekt en sprak over joodse amsterdammers…..
  dan hoor, lees, en zie je een antisemiet.

 13. (11) Kijk, heb je er weer een. Stond geplaatst bij mijn oproep voor solidariteit voor Libie. Intelligente jongen, die Paul, niet?
  Ik haat. Wie en waarom en hoezo? Doet er geloof ik niet toe.

 14. (12) Wat jij denkt over Gretta Duisenberg is niet aan de orde, Huub. Zelfs wat ik denk over Gretta Duisenberg is niet aan de orde. Waar het om gaat is dat je in Nederland iedereen voor antisemiet uit mag maken, en dat diegene vervolgens geen verweer heeft, als je de aantijgingen maar ‘maatschappelijk debat’ noemt. Als jij gelijk hebt, dan had Duisenberg de kans mogen hebben zich voor de rechtbank te verweren, en als ze had verloren had jij gelijk gehad. Nu heb je dat niet.

 15. Ach ja, die rechterlijke macht in Nederland.
  Ook dié moet leren de juiste bewoordingen te vinden, zodat ze tot de juiste uitspraak komen.
  Dat “maatschappelijk debat” vind ik ook een lachertje.

  Mevrouw G. Duisenberg heeft kansen genoeg gehad, om haar antisemitische uitspraken te nuanceren of terug te nemen. Dat deed en doet ze niet.

 16. Je snapt het nog steeds niet, Huub. Het gaat er om of mensen die voor antisemiet worden uitgemaakt, terecht of onterecht, daar juridisch gezien verweer tegen hebben. Waar het om gaat is of je mensen, terecht of onterecht, maar in het wilde weg van antisemitisme mag beschuldigen. Jouw oordeel over Duisenberg is niet aan de orde en is verder niet interessant.

 17. Mooi voorbeeld wat je moet doen met joden die kritiek hebben op Israël, en die je dus moeilijk antisemiet kunt gaan noemen omdat ze zelf joden zijn. Deze reactie:

  “Een Ander Joods geluid is helemaal niet een Joods geluid.
  Het is een ander niet-Joods geluid!
  Het Joodse geluid is: G-d heeft het land van Israel aan de Joden gegeven en niet aan de zielige Palestijnen”.

  Je verklaart ze eenvoudig tot niet-joden, want echte joden, die staan achter Israël.

 18. En niet zeuren, Huub. Je hebt je punt kunnen maken en ook nog tot twee keer toe, het staat nog gewoon hierboven. Het hoeft niet drie keer. En dus hoef je ook niet aan te komen zetten met dat andere totaal versleten cliché dat ik een reactie niet zou plaatsen omdat ‘de waarheid’ me ‘niet zint’. De Waarheid was een communistische krant en die bestaat niet meer.

 19. En sorry, Kees. Nee we gaan niet in discussie over wat jij of ik vinden van Gretta Duisenberg. Dat is roddel voor de kroeg en dat is het punt niet. Het gaat er ook al niet over of we al of niet medelijden met haar moeten hebben. Het punt waar het om gaat is dat mensen die voor antisemiet worden uitgemaakt geen verweer hebben omdat dat nu van hogerhand mag, als je het maar maatschappelijk debat noemt.
  Moeilijk, hè.

 20. De andere kant van de medaille is dat men Wilders ook gewoon voor een xenofoob, racist en (proto)fascist mag uitmaken, gezien zijn deelname in het maatschappelijke debat.

  Dat zwaard snijdt twee kanten op, namelijk.

 21. Beste Anja,

  Je schreef zojuist (20):
  “Het punt waar het om gaat is dat mensen die voor antisemiet worden uitgemaakt geen verweer hebben omdat dat nu van hogerhand mag, als je het maar maatschappelijk debat noemt.”

  Zelf maak je een groot epistel waarin je de PVV vergelijkt met de NSB:
  http://www.anjameulenbelt.nl/weblog/2010/10/30/de-toestand-6/#comments

  Is dit dan wel toegestaan volgens jou en zo ja waarom? Of is het een klein hypocritisch trekje van je?

  Groeten, Rob

 22. Maar dan zouden we ook Wilders niet moeten vervolgen, want hij sprak ook in het maatschappelijk debat. Gelijke monniken, gelijke kappen. Kunnen we het OM niet onder druk zetten?

 23. Op de website van vrienden van Sabeel Nederland staat een goede column van Bert Middel over Antisemitsme.

 24. Het is jammer dat de brief van de officier van Justitie aan mevrouw Duisenberg nergens te raadplegen valt. Elsevier citeert er wel uit. (Hoe komen ze daar aan?)

  Uit die weergave valt af te leiden dat de Officier van Justitie de volgende argumenten heeft om niet tot vervolging over te gaan (en dat houdt beduidend méér in dan alleen dat mevrouw Duisenberg zelf actief deelneemt aan het maatschappelijk debat). Ik geef het even in mijn eigen woorden weer:

  1. Hoor eens, je hebt in het verleden zelf tal van akelige uitspraken over Joden de ether in geslingerd, zoals dat grapje over die “zes miljoen” handtekeningen, de opmerking “ze annexeren blijkbaar niet alleen de West-bank, maar ook de restaurants in Oud-Zuid”, de opmerking dat zionistische joden de Nederlandse regering domineren, en tal van dergelijke uitlatingen over “puissant rijke Joden” die het Amerikaanse buitenlandbeleid bepalen. Dus het is niet zo gek dat mensen daar dan het label ‘antisemitisch’ aan hangen, of wel?

  In de woorden van de officier van Justitie:

  ‘Uw eigen uitlatingen konden aanleiding geven tot de kwalificaties waar u aangifte van doet.’

  “in elk geval [kan] niet worden gezegd dat [blogger Ellian] de uitlatingen geheel zonder enige onderbouwing doet’.”

  2. Wie het spel zelf fel speelt in het publieke debat, moet niet de mantel van het slachtofferschap aantrekken als er hard teruggekaatst wordt.

  3. Je hebt zelf eerst nonchalant de schouders opgehaald over het gegeven dat je het etiket ‘antisemiet’ werd opgeplakt. Dan is het niet erg geloofwaardig meer als je er nu ineens een halszaak van maakt.

  ‘Als u over een uitlating waar u aangifte tegen doet, zelf verklaart dat u dat bijna een eretitel vindt, wordt de opportuniteit van vervolging door het OM daarmee zeer gering,’

  Het OM zou daar nog een punt aan kunnen toevoegen: Gretta Duisenberg is voor haar eigen uitspraken ook herhaaldelijk niet vervolgd of veroordeeld. Dat is in lijn met de trend die Justitie steeds meer volgt: het mag best hard tegen hard gaan in het publieke debat. Laten burgers dat zelf maar uitdiscussiëren.

  Met name het eerste punt lijkt me toch wel een verschil uit maken tussen Gretta Duisenberg enerzijds en Harry van Bommel en jouzelf anderzijds, Anja. Ik heb geen van jullie beiden ooit op uitspraken over “puissant rijke Joden” die de VS beheersen of de restaurants in Amsterdam Zuid “annexeren” kunnen betrappen. Gretta Duisenberg daarentegen lijkt te grossieren in dergelijke uitlatingen. Heel raar ja, dat je dan als antisemiet wordt betiteld.

  Ik kan me vergissen, maar bij mijn weten hebben Leon de Winter, Afshin Ellian, Ronny Naftaniël c.s. het vooralsnog niet aangedurfd om jou of Harry van Bommel op schrift voor “antisemiet” uit te maken. De aanleiding daarvoor, zoals aangegeven onder 1, ontbreekt namelijk, en dat weten ze donders goed.

  Misschien gaat dat nu schuiven, maar de vraag is dan of je daar Gretta Duisenberg niet voor moet bedanken.

 25. (20) Zo is dat Tjerk, en dat proto mag je ook wel weglaten als je daar geen zin meer in hebt. Waarom zo voorzichtig, jou kan niets gebeuren.

  (22) Het OM was ook niet van plan om Wilders te vervolgen, Hendrik Jan.

 26. Dat was (19) Rob.

  Wat ik in dat stuk niet heb gedaan is Wilders voor fascist uit te maken. Wat ik wel heb gedaan is op grond van het materiaal dat daarover bekend is een vergelijking maken tussen de opkomst van de NSB en de opkomst van de PVV, overeenkomsten en verschillen. En ik denk, op grond van alle analyses die ik tot nu toe ken, dat er behoorlijke overeenkomsten zijn. En nog hoor je mij ‘fascist’ niet als scheldwoord gebruiken, hoewel Wilders zelf daar wat van kan.

  Dit is het punt, als Wilders, of een andere PVVer, vindt dat ik hem ten onrechte beschuldig dan zou hij wat mij betreft naar de rechtbank kunnen en me aanklagen wegens smaad of laster. Ik zou hem geen schijn van kans geven, maar waar het om gaat is dat het mag en de rechter dan mag beslissen.

  En nog eens herhalen waar het hier om gaat: Duisenberg wordt beschuldigd van antisemitisme, en ze krijgt niet de kans om zich daar tegen te verdedigen, hoewel de mogelijkheid er ook zou zijn dat een rechter zou zeggen: ja, die en die uitspraken gaan over de grens, en het is dus niet strafbaar om dat antisemitisme te noemen.

  En aangezien het argument is dat ze zelf deelneemt aan het maatschappelijk debat, en daarom niet met haar klacht naar de rechter kan, weet iedereen die om de zoveel tijd publiekelijk voor antisemiet wordt uitgemaakt dat het deelnemen aan het maatschappelijk debat dus maakt dat je vrijwild bent voor zulke beschuldigingen. Waarmee de beschuldiging zelf is verworden tot een ordinair scheldwoord.

 27. En voor de mensen die niet weten hoe het hier toegaat:
  1. je reactie wordt pas geplaatst – of niet – wanneer ik die heb gezien. Het feit dat je zelf je reactie kunt zien op je eigen computer betekent niet dat die is geplaatst, niemand kan die lezen tot ik hem heb geplaatst. En ik zit niet non-stop achter de computer dus soms is het even wachten.
  2. Ik plaats zeker niet alles. Soms niet omdat ik het niet nodig vind om hetzelfde argument nog weer een keer te gaan weerleggen, soms niet omdat iemand al twee keer is geweest en zichzelf aan het herhalen is, soms niet omdat het niet voldoet aan de normen die ik hier hanteer, en soms niet omdat het gewoon niet aan de orde is.
  Zo hoef ik geen nieuwe column van Ellian te gaan lezen, want het gaat er helemaal niet om of hij ook wel eens een leuke schrijft, Shirley.
  En waarom ik jouw reactie niet plaats, Mazzeltov, omdat je mensen uitscheld voor antisemiet, en als je gelezen hebt wat ik heb gezegd dan weet je dat je dat op mijn weblog niet hoeft te proberen. Behalve dat ik het nog veel laffer vind als je dat doet vanachter een schuilnaam.
  En waarom ik jouw reactie niet heb geplaatst, Jantine, omdat het meer van hetzelfde is.
  En waarom ik niet altijd uitleg waarom ik iets niet plaats: omdat daar geen beginnen aan is. Nu doe ik het even, om educatieve redenen, zeg maar.

  Wie meer wil weten over de spelregels die ik hanteer, en waarom, lees hier.

  Morgen verder, ook voor jou Tjerk. Wil er nog even over nadenken en wat dingen opzoeken.

 28. Beste Anja,

  Ik vind de kop van het artikel in de Volkskrant behoorlijk tendentieus. Het feit dat het OM afziet van vervolging zegt namelijk niets over de vraag of Greta Duisenberg daadwerkelijk antisemitisch is of niet. Ik denk dat het OM dezelfde lijn volgt als met Wilders. Dat sommigen gelijk helemaal los gaan bij deze uitspraak- alsof ze in het gelijk gesteld worden- is dan ook te zielig voor woorden. Ik heb nog even gekeken op de site van Likoed over Greta Duisenberg. Daar kun je lezen hoe haar uitspraken in een antisemitische mal gegoten worden. Geen enkel normaal weldenkend mens die een beetje op de hoogte is, zou dergelijke associaties maken. Als het aan Israel ligt wordt kritiek op Israel, liever vandaag dan morgen, gelijk gesteld aan antisemitisme. Dat is de werkelijkheid! In de VS lukt dat al aardig. Zeker met de wetten die in de maak zijn. Campus Watch, ADL, AIPAC, laat de mensen daar maar eens op googelen. Ik heb heb het te doen met Greta Duisenberg. Een dappere vrouw zoals zij verdient dit niet…

 29. Dat vind ik jammer, ik had graag een reactie gekregen. Ik snap ook niet waarom mijn bericht “meer van hetzelfde” is. Ik ga in op de essentie van uw geschreven stuk.

 30. (29) Dat is het nou precies, Jantine. Je reageert op mijn stuk en wil een reactie. Maar je hebt over het hoofd gezien dat er al enkelen voor jou hebben gereageerd, met ongeveer dezelfde argumentatie, en al een reactie hebben gehad.
  Ik legde dat ook al in de spelregels uit: op dit weblog kun je er redelijkerwijs op rekenen een reactie te krijgen, maar a. moet het nog wel leesbaar blijven, dus zonder te veel herhalingen, en b. moet het voor mij nog te doen zijn, en dat is het wanneer ik steeds opnieuw in weer wat andere woorden hetzelfde antwoord moet geven niet meer. Je kunt het zelf met enig inlevingsvermogen waarnemen, ik ben er gisteren een groot deel van de dag mee bezig geweest. En ik word er niet voor betaald en heb er maar beperkt tijd voor.

  Een ander model is wat op Joop wordt gehanteerd. Daar kan bijna iedereen ongehinderd zijn reactie kwijt, op de niet al te strenge normen van de (betaalde) redactie na. Maar je zult zelden of nooit een antwoord krijgen van degene die het beginstuk heeft geschreven, want uiteraard is dat met zo’n zee aan reacties niet te doen. Het resultaat kun je zelf beoordelen. Het voldoet bij velen kennelijk in een behoefte, maar mij doet het vooral denken aan een kleuterklas waarvan de juf is weggelopen. Ik lees die reacties nog zelden. Dat wil ik op mijn weblog in ieder geval niet. Maar het staat iedereen vrij om daar te reageren als het je voornamelijk gaat om het deponeren van je mening, en het je niet kan schelen of het resultaat nog interessant is voor lezers.

 31. (24) Tjerk, het is interessant hoe jij je probeert in te leven in het OM, en probeert in je eigen woorden weer te geven wat zij misschien wel hebben gedacht. Het doet er niet erg toe wat die mensen hebben gedacht, want het netto resultaat blijft hetzelfde: er wordt iemand beschuldigd van antisemitisme, en die krijgt niet de kans om zich voor de rechter te verdedigen. Het OM is dus maar vast op de stoel van de rechter gaan zitten en heeft een oordeel uitgesproken: deze mevrouw mag voor antisemiet uitgemaakt worden. En nog eens: het gaat er mij niet om wat jij of ik vinden van de uitspraken die ze heeft gedaan. Een rechter had kunnen beslissen of die over de schreef gaan, maar dit is het punt: er was geen rechter.

  Verder zegt het OM met zoveel woorden dat dit moet kunnen tegenover mensen die aan het maatschappelijk debat deelnemen, en dat zei ik al: dat is dus iedereen die publiekelijk een mening heeft over Israel. Dit is het andere kwalijke punt: dat mensen die geen onderscheid maken tussen kritiek op Israel en een negatieve mening over joden ruim baan krijgen om iemand voor antisemiet uit te maken. Wat ik al zei: dat gebeurt al. Maar nu met fiat.

  Ook een argument dat ze zelf heeft laten weten ‘het bijna een eretitel te vinden’ is een redenering van niks. Ik zou die uitspraak nooit gedaan hebben, maar het is duidelijk dat het afweer is, een poging tot terugslaan. Het zou er niet toe mogen doen, of het iemand persoonlijk kwetst of niet. Ik heb al gezegd dat ik niet persoonlijk te raken ben door de beschuldiging van antisemitisme, a. omdat ik geen antisemiet ben, b. omdat het me allang duidelijk is dat het niet meer is dan een stok om een hond te slaan, en de term inmiddels zo gedevalueerd is dat het niet meer is dan een ordinair scheldwoord. Maar het zou er niet om moeten gaan of ik het me aantrek of niet, het zou er om moeten gaan dat het politieke klimaat zo verloederd is dat het OM het niet meer nodig vindt om iets te doen aan politieke hufters die moslims voor ‘islamofascisten’ uitmaken, of critici van Israel als antisemieten. Het gaat er om dat kennelijk iedereen die bij verongelijkt rechts niet in de smaak valt vrijwild is. Leve de ‘maatschappelijke discussie’.

  En je vergist je absoluut dat mensen als Harry en ik door een blad als Elsevier niet voor antisemiet of daaromtrent worden uitgemaakt. (Het CIDI is weer een andere kwestie, die hebben een andere strategie om critici van Israel zwart te maken en te ondermijnen waar ze dat kunnen. Naftaniel maakte mij in een radiouitzending eens uit voor ‘eenzijdig’ waarna ik in vrolijk geschater uitbarstte. Het Cidi dat mij eenzijdig noemt, dat kun je wel een gotspe noemen. Maar het Cidi doet erg zijn best om salonfähig over te komen, en zogenaamd neutraal, dus die kijken meer uit.)

  Maar ik heb voor je informatie even wat bij elkaar gegoogled en me tot Elsevier beperkt, waar het vooral Afshin Ellian en Leon de Winter zijn die graag tekeer gaan. Waarna, vervolgens, het hek ook van de dam is voor de reageerders, die ook fijn los kunnen. Met de zegen van de redactie van Elsevier die verantwoordelijk blijft voor wat er op hun website staat maar het niet nodig vindt om er wat aan te doen.

  Over Harry van Bommel die aan een demonstratie meeliep:

  Is het toevallig dat de SP naast hooligans loopt, die de joden willen of wensen te vergassen?
  Is het toevallig dat de inmiddels overleden partijideoloog Karel Glastra van Loon het voorwoord schreef bij het alom bekende antisemitische werk ‘De schaduw van de ster’ van Peter Edel?
  Is het toevallig dat Eerste kamerlid Anja Meulenbelt een anti-Israëlisch boek schreef getiteld ‘Een spiegel liegt niet’, waarin stukken van de notoire antisemiet Israel Shamir zijn opgenomen?
  Hoe komt het dat de antisemieten de bondgenoten van de SP zijn geworden? Is dat niet het resultaat van de blinde anti-Israëlische haat die de SP in een ijzeren greep houdt?

  Zie de methodiek van Ellian, suggereren, vraagteken erachter, beschuldigen ‘by association’, en liegen. De gehele column, hier.

  En hier heb je nog een leuke over Harry van Bommel:

  Kamerlid Harry van Bommel van de Socialistische Partij riep zaterdag in Amsterdam tijdens een demonstratie: ‘Intifada, Itifada, Palestina vrij!’ Nu weet ik dat de SP geen pacifistische partij is. Er mogen wel mensen worden gedood, maar dat mogen geen Hamas-leden zijn. In ieder geval mogen van de SP joden worden gedood.
  (Kennelijk weet Ellian niet wat ‘intifada’ betekent, of hij liegt met opzet)

  Of over Van Agt, ook een van Elseviers bekende objecten: “Deze uitgeverij geeft binnenkort een boek uit van een gerenommeerde anti-joodse (vermomd als anti-Israëlische) politicus die zichzelf ooit als ‘Ariër’ heeft omschreven.”
  Hier
  Ik had het er al over, hier.

  En hier wordt Jan Marijnissen door Leon de Winter uitgemaakt voor goedprater van jodenhaters:

  “Jan is een gevaarlijke man, een goedprater van jodenhaters en tirannen, een wegpoetser van de drijfveren van de ergste moordenaars van onze tijd. Een ding moet je Jan nageven: hij is consequent. Het goedpraten van tirannen is een constante in Jans loopbaan. Ik kan niet genoeg eten om zoveel te kotsen als ik nu zou willen”.
  Hier

  Een een tamelijk willekeurige reactie – ik ga ze niet uitkammen:
  Het wordt een ramp voor ons land als de SP met Jan Marijnissen, Harry van Bommel en niet te vergeten de aanhangster van Hamas en Hezbolla, Sp. lid van de eerste kamer, Anja Meulenbelt.Samen met Harry van Bommel heeft Anja een ellenlang stuk op haar website gezet over de kwestie Israël, Palestina. Het antisemitisme druipt er vanaf. Je wordt misselijk als je het leest. Deze partij, die dus notoir anti Amerika en Istaël is, zal er alles aan doen om het de moslims naar de zin te maken. En langzamerhand zal Nederland veranderen in een totalitair land, waar censuur gaat heersen.

  Leon de Winter over Hajo Meyer:

  “Ofwel, Hajo is nog steeds, na al die jaren, dat bange jongetje dat niet teveel wil opvallen, een onderduikjoodje dat zijn joods-zijn wil ontjoodsen want alles wat daarmee te maken heeft, is besmet.” en constateert met instemming dat Meyer in Duitsland een proces tegen Henryk Broder die hem voor anstisemiet heeft uitgemaakt heeft verloren. Hier.

  Nog een: Leon de Winter:
  “Gaza is Judenrein. Dat moet Hajo gelukkig maken. En Anja ook.” en nog meer vuiligheid, hier.

  Genoeg?

  Nou is er nog een interessante bijkomstigheid, want toen Elsevier een stuk plaatste waarin werd gesuggereerd dat Job Cohen te weinig had gedaan aan het antisemitisme, Cohen is ook een van de vaste objecten, bleek onder de reacties opvallend vaak op zeer ongunstige wijze gerefereerd te worden aan het feit dat Cohen zelf een jood is – een hele verkeerde jood dus, een afvallige jood, een collaborateur, een joodse landverrader. Ik verzamelde wat van die uitspraken, zette ze op mijn weblog en op Joop (hier), en kijk, binnen een dag had Elsevier de hele handel er van af gehaald. Kennelijk vinden ze wel dat antisemitisme niet mag. Maar je mag wel mensen voor antisemiet uitmaken. Dat is de kwestie.

 32. En hiermee is het voorlopig even genoeg.
  Ik neem hier geen nieuwe reacties op, tenzij er over enige tijd nog werkelijk nieuwe invalshoeken tevoorschijn komen.

 33. ik ben zo brutaal geweest om een aantal zaken uit je webblog te kopieren
  dank je wel voor je inzichten
  mvg bruno

 34. Je mag teksten van mijn weblog overnemen, als dat gebeurt met bronvermelding, en als het niet is voor een commercieel doel, Bruno. Het helpt dus wel, als je toch brutaal bent, om even te vermelden waar voor je zaken van mijn weblog kopieert.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *