Eerste Kamer besluit tot enquête privatisering

Het was een interessante dag gisteren in de Eerste Kamer.

Eerst het debat over het elektronisch patiëntendossier (EDP). Een meerderheid van de Eerste Kamer blijft er grote bezwaren tegen hebben, inclusief de vertegenwoordigster van de eigen partij van minister Schippers, de VVD, Heleen Dupuis. Ook zij vond met de PvdA en de SP dat de kans op fouten met het voorgestelde systeem te groot blijft, en noemde het wetsvoorstel te weinig doordacht.

De minister die begreep dat er daarmee geen meerderheid in de Kamer te vinden zou zijn, houdt het wetsvoorstel dus nog aan, en neemt het mee terug naar de Tweede Kamer, om eventueel met een gewijzigd voorstel weer terug te komen in de Eerste Kamer.

Een tweede spannend onderwerp was het voorstel van ChristenUnie, SP, PvdA en D66, om een parlementaire enquête te houden naar de gevolgen van de privatiseringen van de afgelopen 25 jaar.

De regeringspartijen VVD en CDA wilden er niet aan, maar gooiden dat vooral op het tijdstip: het zou niet chic zijn om zo’n onderzoek te beginnen vlak voor het aflossen van de wacht, en ze kregen daar de SGP in mee.

Het zou de eerste keer zijn dat de Eerste Kamer gebruikmaakt van het recht dat ze al sinds de negentiende eeuw heeft om een parlementaire enquête te houden, en het is vooral de langstzittende senator Egbert Schuurman van de Christen Unie die binnenkort afscheid neemt, die zijn naam wel verbonden wil zien aan het initiatief.

De SP is het er van harte mee eens, en Tiny Kox hield een fel betoog in de wat ongewone situatie – want dit was een debat onder de senatoren, er was niemand van de regering bij aanwezig, al zullen die het debat met argusogen hebben gevolgd.

Waar gaat het om?
Tiny Kox: Kox: “Dit jaar is het 25 jaar geleden dat de Postcheque- en Girodienst van de PTT werd afgesplitst tot de Postbank, die daarna opging in ING. Daarna volgden de spoorwegen, het busvervoer, de luchtvaart, het loodswezen, de energiebedrijven, de communicatiesector, de woningbouw, delen van de zorg, de beveiliging en nog veel meer. De rol van de overheid is er verregaand door beperkt, de invloed van het bedrijfsleven op de publieke dienstverlening buitengewoon sterk uitgebreid. En ook de positie van de burgers is wezenlijk anders geworden. Maar is die burger er ook wezenlijk beter van geworden?”

Dat gaat de inzet worden van de enquête. Het voorstel werd met 38 stemmen voor en 37 stemmen tegen aangenomen. En dat kenmerkt de nieuwe situatie in de Eerste Kamer, die ook bij het aantreden van een nieuwe ploeg zo zal blijven: een of twee tegenstemmen vanuit de coalitiepartijen, of een of twee van de kleine partijen die zich aansluiten bij de oppositie kan het hele beeld doen kantelen. Nu waren het de eenmanspartijen OSF en voor de Dieren die de doorslag gaven.

Zie voor meer hierover: hier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *