Von der Dunk mag niet spreken

Ik heb de boeken van Willem Arondéus in mijn kast staan. (Hier). Mijn oma was zijn uitgeefster, en noemde hem Tiky, en raakte met hem bevriend. In zijn laatste boek heeft ze de datum van zijn executie geschreven. Het is terecht dat er lezingen worden georganiseerd, in zijn naam. De man die zijn leven gaf voor het recht van mensen om in vrede te leven – die is een voorbeeld voor mensen nu, die het aandurven om hun nek uit te steken.
Lees verder

Wat is Netanyahu nou eigenlijk van plan?


(Gideon Levy)

Gideon Levy, Israëlische journalist, wil nu eindelijk wel eens weten wat Netanyahu van plan is met zijn land. Nog nooit had Israël zo’n rechtse en nationalistische regering, met geen enkele liberaal of linkse politicus als vlekje op het rechtse blazoen. De overgrote meerderheid van de bevolking vindt het best, van oppositie is nauwelijks sprake. Geweldige kans voor Netanyahu om nu eindelijk eens luid en duidelijk te zeggen waar hij heen wil, nietwaar?
Lees verder

No Fly Zone Over Gaza!

Toen ik een paar van mijn Palestijnen te logeren had in Amsterdam zag ik het: als er het geluid te horen was van een helikopter of een vliegtuig schrokken ze, of werden onrustig, of liepen naar het raam om naar de lucht te kijken. Een reflex. Want in Gaza is dat geluid altijd slecht nieuws. De enigen die over Gaza heen vliegen zijn de Israëli’s, en niet met goede bedoelingen. Het kunnen verkenningsvliegtuigjes zijn, onbemande drones, die elke loslopende kip in de gaten houden, maar het kan ook een bombardement betekenen, of een gerichte moord, een bom op een auto of een huis.
Lees verder