Mauro moet blijven (2)

Van dat CDA congres, wat ik er althans van begrepen heb, werd ik ook al niet vrolijker. Een onduidelijke motie uit Drenthe, die door iedereen naar believen op eigen wijze werd geïnterpreteerd, zou betekenen dat in de toekomst dit soort uitzettingen van minderjarigen niet meer voor mogen komen, omdat ze niet zouden stroken met de CDA-uitgangspunten. Nou mooi, maar in dat geval strookt de uitzetting van Mauro ook niet met de CDA-uitgangspunten, maar daar ging de motie niet over. Het was een poging om tijd te kopen, en om het overgrote deel van de partij (en van Nederland) dat Mauro er niet uit wil gooien een beetje tevreden te stellen.
Lees verder

Drones

Ik weet nog hoe een van de jongens, de zoon van mijn voormalige Palestijnse echtgenoot, schrok in mijn huis toen hij een helikopter hoorde die laag boven Amsterdam vloog, hij rende naar het raam. ‘We zijn niet in Gaza’, zei ik, ‘o ja’ zei hij ging weer zitten.
Lees verder

Hoeveel zijn Palestijnse levens waard?

gent-420.jpg
(Jaap Hamburger)

Er is veel te doen over de uitruil van gevangenen en het feit dat er één Israëli is geruild voor 1027 Palestijnen. Nu kan een kind begrijpen dat die ruil er waarschijnlijk anders uit gezien had ware het niet dat er duizenden Palestijnen gevangen zitten in Israël, terwijl de Palestijnen alleen die ene jonge soldaat gevangen hadden genomen. Het geeft vooral de ongelijke machtsverhoudingen weer, en zegt nog heel weinig over wie welk soort levens meer waard vindt dan andere – dat is interpretatie, die meestal gekleurd is, uiteraard. Dat zal sommige commentatoren er niet van weerhouden om even duidelijk te maken dat de Israëli’s toch erg veel beschaafder zijn dan die gewelddadige Palestijnen.
Lees verder

Jezelf zijn in Nieuw West

Chris Bouma, van Connecting Differences, had me uitgenodigd voor de ‘inspiratiemiddag’ in Nieuw West. Dat is mijn buurt niet, maar Chris weet dat ik heel geïnteresseerd ben in hoe ze het in verschillende wijken aanpakken. Nieuw West is een buurt met veel diversiteit, en dus ook veel kans op botsingen en conflicten, zei Ronald Mauer, portefeuillehouder in Nieuw West en openlijk homo. Veel inwoners met een islamitische achtergrond, en homo’s die er wonen (en lesbo’s, bi’s en transgenders), gaat dat wel goed?
Lees verder

Directeurenfeminisme

Voor de derde keer maakt het maandblad Opzij er een reuze spektakel van om de honderd ‘machtigste’ vrouwen van Nederland te verkiezen. Een groot feest en maar liefst zes en twintig pagina’s van het laatste nummer worden eraan besteed. En net als de vorige jaren word ik er niet warm of koud van. Het is mijn wereld niet, het is mijn feminisme niet, ik ken maar een paar van de dames die nu een door Opzij erkende machtspositie hebben verworven. Misschien heb ik gewoon niet zoveel met ‘macht’, althans niet wat Opzij daaronder verstaat. Misschien verkeer ik niet in de juiste kringen.
Lees verder

Meer dan levenslang: over de Palestijnse gevangenen

Ook ik vond de berichtgeving over de vrijgelaten Palestijnse gevangenen in Nederland behoorlijk stuitend, en ik reageerde daarop in reactie op ene Petra, zie hier, en schreef iets over hoe het verder gaat met Palestijnen die uit de gevangenis komen, hier.

Trees Zbidat-Kosterman, die met haar Palestijnse man in Sakhnin woont (in Israël) en veel op de Westoever komt voor haar werk, ergerde zich ook, en schreef het volgende artikel. Te gast:

Trees Zbidat-Kosterman’ Meer dan levenslang
Lees verder