De Arabische lente (3)


(Op de Dam, solidair met Egypte)

Nog een beeld dat omver wordt geworpen door de massa’s mensen in Arabische landen die in opstand komen tegen de onderdrukkende regimes: dat Arabische cq islamitische vrouwen alleen maar onderworpen wezens zijn. Zeker hebben vrouwen het in veel landen moeilijk omdat hun gevecht een dubbel gevecht is, zowel in eigen persoonlijke kring tegen de oude onderdrukkende gewoontes en tradities, in gevecht dus ook met de mannen die de macht ook thuis niet willen delen, en tegelijk met de grote politiek. En juist als je weet dat de mannen waar je mee leeft óók onderdrukt zijn, te weinig kansen hebben, te weinig worden gehoord, is het als vrouw nog moeilijker om met hem in gevecht te gaan om je eigen vrijheid. Dubbele loyaliteiten, een dubbele strijd, we kennen dat ook van de migrantenvrouwen in Nederland.
Lees verder

De Arabische lente (2)

Er waren wel degelijk mensen die wisten dat er veel onvrede was in de Arabische landen, en veel onderhuids verzet, en die aanzienlijk minder verrast waren dan anderen toen eerst in Tunesië en daarna in Egypte de opstand losbarstte. Om ons geheugen op te frissen, in april 2006 verscheen het WRR rapport Dynamiek in islamitisch activisme, waarin de sociale bewegingen in een aantal landen, Algerije, Egypte, Tunesië, Marokko besproken werden. Dus: aan het woord kwamen de filosofen, feministes, studenten- de mensen in overwegend islamitische landen die zich luid en duidelijk uitspraken voor meer mensenrechten, meer individuele vrijheid, meer democratie.
Lees verder

De Arabische lente (1)

Zoals wel meer mensen lees ik me een ongeluk om zo snel mogelijk meer te begrijpen van wat zich afspeelt in de Arabische landen waar nu, schijnbaar opeens en ook voor de meeste commentatoren onverwacht, een geweldige beweging van de bevolkingen richting meer vrijheid en democratie zichtbaar wordt. Ik ben nog in de verte geen deskundige, zoals ik dat langzamerhand wel mag heten als het gaat om Palestina/Israël, maar ik deel graag wat ik tegenkom en wat ik interessant vind.
Lees verder