Finkelstein

finkelstein-697.jpg

Ik ken al zijn boeken, en ik heb hem in Nederland al eerder ontmoet: Norman Finkelstein. Een buitengewoon kritische auteur, die korte metten maakt met alle Israelische propaganda. Twee van zijn boeken werden in het Nederlands vertaald, De drogreden van het antisemitisme – Israel, de VS en het misbruik van de geschiedenis, en De Holocaust-industrie. Bespliegelingen over de exploitatie van het joodse lijden.
Lees verder

Bijlage: Het joodse koninkrijk

Bijlage: Het joodse koninkrijk
(Hoort bij het Dossier Palestina-Israël. Hier)

Het verhaal is bekend: het volk Israël, de nazaten van aartsvader Abraham, vluchtte eens onder leiding van Mozes uit Egypte waar ze als slaven leefden, de exodus. Ze zwierven veertig jaar door de woestijn, om eindelijk aan te komen bij het land dat hen door God was beloofd: Kanaän. Mozes stierf voordat hij het beloofde land kon betreden, zijn zoon Jozua nam het over. En wat volgde was een heldhaftige verovering: de bevolking van Kanaän werd uitgeroeid, nadat ook de muren van Jericho ineenstortten.
Lees verder

It’s the occupation, stupid!

79604.jpg
(Haider Abdel Shafi, bij de wake van Vrouwen in het Zwart in Amsterdam)

Ik herinner me een gesprek met dr. Haider Abdel Shafi, jaren geleden, in Gaza. Abdel Shafi was eens de aanvoerder van de onderhandelingen in Madrid. Een vooraanstaand man, in de tachtig en helaas te oud (vindt hij zelf) om zich nog actief in de politiek te begeven, onkreukbaar en onafhankelijk. Iemand die behoorlijk wat kritiek had op Arafat, die in zijn ogen nooit de handtekening onder de Oslo overeenkomst had mogen zetten, niet had mogen zeggen dat hij er mee accoord ging dat de staat Israel gevestigd zou zijn op 78% van het oorspronkelijke mandaatgebied Palestina, zonder garantie dat Israel zich zou houden aan de ontruiming van de Palestijnse gebieden. De taxichauffeur die me eens naar het huis bracht van Abdel Shafi zei het kort: ‘doctor Haider, he clean’.
Lees verder

Over zionisme (4)

(Dit is deel 2 van De doornenkroon van het lijden. Voor deel 1 zie hier )

De Holocaust industrie

Norman Finkelstein, Amerikaanse jood, zoon van ouders die Majdanek en Auschwitz overleefden, heeft een uitermate controversieel boek geschreven, getiteld ‘De Holocaust industrie’ De holocaust wordt gebruikt als ideologisch wapen, stelt hij. Het wordt gebruikt door een van de meest geduchte militaire machten ter wereld, met een verschrikkelijke staat van dienst wat de mensenrechten betreft, om zich als ‘slachtofferstaat’ op te werpen, net als de meest succesvolle etnische groep in de Verenigde Staten, de Amerikaanse joden, zich de slachtofferstatus toeeigent.
Lees verder

Holocaust geen excuus

Ik ken Yad Vashem. Het is een indrukwekkende plek ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de shoah, de miljoenen vermoorde joden. Nu is, zestig jaar later, die gedenkplaats met een museum verder uitgebreid. Staatshoofden werden uitgenodigd voor de plechtige heropening. Balkenende ging, en hield een speech waarin hij het had over de schaamte van Nederland, die destijds niet genoeg gedaan heeft. Voor Ronny Naftaniël van het Cidi was dat nog niet voldoende, Balkenende had namens het Nederlandse volk zijn excuses aan moeten bieden.

Ik kijk er op de tv naar met diep gemengde gevoelens. Lees verder

De paradigmastrijd (8)

Over paradigma 1 en het collectieve trauma

Hoe kan het gebeuren dat de slachtoffers van vervolging zelf daders worden en daar ook nog blind voor zijn? Hoe kan het gebeuren dat een grote groep mensen zich zo in het eigen paradigma opsluiten en haast onbereikbaar zijn geworden?
Een poging tot interpretatie aan de hand van theorie over collectieve trauma’s.
Het is een behoorlijk lang stuk onder de titel De doornenkroon van het lijden, dat in verkorte versie verscheen in Roodkoper.

De doornenkroon van het lijden
Lees verder