Evangelie: goede tijding


(Alex van Heusden)

Ik moest er deze zondag wel wat voor over hebben om de dienst in mijn kerk (De Amsterdamse Studentenekklesia – tegenwoordig gehuisvest in De Nieuwe Liefde – bij te wonen. De grote marathon vond plaats, dwars door mijn buurt heen, en dan kun je het openbaar vervoer wel vergeten. Dus lopen naar het Amstelstation en vandaar naar het Centraal, en daar een tram pakken die nog wel reed. Dik een uur over gedaan. Maar: alweer de moeite waard.
Lees verder

De omweg via God (2)


(Alex van Ligten)

Afgelopen zondag was het weer Alex van Ligten die af en toe uit Sneek komt om voor ons in de Ekklesia de preek te komen doen. Altijd een plezier. Van Ligten verstaat de kunst om lichtvoetig een verhaal te houden met een gedegen diepgang. In mijn kerk kun je ten minste nog eens lachen. ‘Allah made us funny‘, toch?
Lees verder

Wij waren kinderen toen het gebeurde…

Voor de nieuwsbrief van de Amsterdamse Studentenekklesia, mijn ‘linkse kerk’, werd ik gevraagd om een van de liederen van Huub Oosterhuis die we daar zingen uit te kiezen, en daar iets over te vertellen. Ik koos deze:

Wij waren kinderen toen het gebeurde;
‘Laat ons gaan zien het woord dat daar geschied is’,
riepen met vreemde stemmen onze vaders.
Wij moesten mee de diepe nacht, de kou in.
Lees verder

Een preek van Jan


(Jan Andreae in De Duif)

Te gast: Jan Andreae. Hij is tegenwoordig voorganger in De Duif. Dit was zijn preek van afgelopen zondag. De foto is van een dienst ervoor.

Lieve mensen,
Ik heb geaarzeld of ik zo zou beginnen, maar ik begin toch als volgt:

De wereld is verschrikkelijk. Er is geen beginnen aan.
Lees verder

Over liefde en politiek

(Kleine lezing die ik gaf tijdens het afscheid van de Eerste Kamerfractie van de SP, 18 juni 2011)

Wie kent niet die beroemde uitspraak uit de bijbel: “geloof, hoop en liefde, deze drie: maar de grootste van deze is de liefde.”? Maar kennen de meesten van ons ook wat er aan voorafging, in de brief van Paulus aan de Korinthiërs?
Lees verder

De Nieuwe Liefde (1)

Een prachtige opening van het nieuwe ‘huis’ van Huub Oosterhuis, De Nieuwe Liefde. Prachtig gebouw, en een indrukwekkend en aangrijpend programma om ons gasten te laten begrijpen wat de groep mensen rondom het huis ermee wil. Een leerhuis voor een betere wereld, dat is de bedoeling. En dat zal wel weer veel cynisme en schampere opmerkingen opleveren, maar ook dit is de bedoeling: om met De Nieuwe Liefde een kort geding te beginnen tegen het cynisme.
Lees verder