De SP op seculiere ramkoers?

arjan-8-of-1.jpg
(Arjan Vliegenthart bij zijn promotie aan de VU)

Het stond in het christelijke Nederlands Dagblad, op 29 oktober te lezen dat de SP ,,een seculiere kruistocht tegen islam of christendom” aan het voeren is – “de SP op seculiere ramkoers”. Nou zeg. Het ene moment krijgen wij SPers het verwijt dat we allemaal moslimknuffelaars zijn, en een partij zijn van ‘rode dominees’, het volgende dat we een kruistocht aan het voeren zijn, tegen religie in het algemeen en tegen islam en christendom in het bijzonder. Zou ik als kerkganger al zolang bij de SP zitten als dat waar was? Dacht ik niet. Een repliek vanuit de SP:
Lees verder

Charter for Compassion

Op 12 november wordt het Charter for Compassion gelanceerd, een initiatief van Karen Armstrong, een van de belangrijkste kenners van de werkelijke kern van alle grote godsdiensten. We weten het, of we kunnen het weten: de kern van al die religies is hetzelfde: liefhebben en recht doen. De Gouden Regel, van rabbijn Hillel: wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet, is in varianten terug te vinden in christendom, judaisme, islam, hindoeisme en boedhisme.
Tegen polarisatie, tegen fundamentalistisch geweld in de godsdiensten, tegen cynisme en apathie.
Lees verder

Kerk en staat (slot)

071010iftar-047.jpg

(Wie de serie bij het begin wil beginnen: hier)

Een overheid hoort zich neutraal op te stellen ten aanzien van godsdienst, dat wil zeggen: niet één godsdienst boven de andere te stellen, en de burgers de vrijheid te laten of ze wel of niet willen geloven en wat ze willen geloven. Betekent dat ook dat de overheid, of lokale overheden, nooit iets te maken mogen hebben met mensen of organisaties die een bepaalde levensovertuiging hebben, vanwege de scheiding kerk en staat, onder het mom van ‘geloven doe je maar thuis en niet op onze kosten’?
Lees verder

Gij zult niet stelen

aaaakerk-4.jpg

Het is alweer Paasdag, straks de dienst. En ik had nog niet geschreven over de dienst van vorige week, in de Amsterdamse studentenekklesia. Mijn linkse kerk, die ook deze keer weer de bijnaam die ik haar heb gegeven eer aandeed. Verbinding tussen eeuwenoude woorden en de actualiteit van een economische crisis.
Lees verder

Mohammed

crusades3.jpg

Aan de rechtse kant van het politieke spectrum, daar waar angst voor migranten en voor de oprukkende islam hand in hand gaan, is het gebruikelijk om de islam af te schilderen als een inherent gewelddadig en intolerant geloof. Het is simpel om de geschiedenis en de actualiteit af te schuimen naar voorbeelden, en de koran, dat andere moeilijke boek, levert genoeg illustraties voor die opvatting, als je de citaten maar los maakt van hun context.
Lees verder