Directeurenfeminisme

Voor de derde keer maakt het maandblad Opzij er een reuze spektakel van om de honderd ‘machtigste’ vrouwen van Nederland te verkiezen. Een groot feest en maar liefst zes en twintig pagina’s van het laatste nummer worden eraan besteed. En net als de vorige jaren word ik er niet warm of koud van. Het is mijn wereld niet, het is mijn feminisme niet, ik ken maar een paar van de dames die nu een door Opzij erkende machtspositie hebben verworven. Misschien heb ik gewoon niet zoveel met ‘macht’, althans niet wat Opzij daaronder verstaat. Misschien verkeer ik niet in de juiste kringen.
Lees verder

Israël’s diplomatieke crisis en de nederzettingen

De grootste demonstratie in Israël ever – maar de onderlinge verdeeldheid is groot. De demonstranten die de vooruitziende blik hebben dat er niks terecht gaat komen van de ‘sociale rechtvaardigheid’ in Israël zolang je het daar niet mag hebben over de kosten van de nederzettingen, en die ‘sociale rechtvaardigheid’ met enige moeite nog voor de Palestijnen binnen Israël mag gelden, maar al helemaal niet meer voor de Palestijnen die onder bezetting, onder de heerschappij van Israël moeten leven – die demonstranten zijn in de minderheid, en die wordt het niet makkelijk gemaakt.
Maar lees even Avika Eldar, die een internationale crisis voor Israël voorspelt. Turkije loopt voorop maar zal niet de enige blijven. Er komt een dag dat ze wel zullen moeten.
Lees verder

Gemengde scholen en burgerschap

Gemengde scholen voeden burgerschap, is de conclusie van een onderzoek van het Kohnstamminstituut. Weliswaar doen de kinderen het in het algemeen iets minder goed op taal en rekenen dan de kinderen van ‘witte’ scholen, maar daarentegen doen ze het beter op zaken die te maken hebben met goed burgerschap en ook zijn gemengde scholen beter voor de integratie.
Lees verder

“Van leegstand krijg je kraken”

medemogelijk.jpg

Ik keek op Joop bij de reacties op mijn stukje over hoe de kraakwet nieuwe criminelen maakt. Zat al middenin een stukje waarvan ik dacht: leuk verhaal, nu ook eens de positieve kant van het kraken, want daar wordt maar weinig over gezegd, ook door mij. Keek even wie dat stukje had geschreven. Ach: Clara. Hierbij. Met dank aan Joop.

‘De kip sprak peinzend tot het ei: wie was er eerder, ik of jij?’ Maar niet alle levensvragen zijn gelukkig zo ingewikkeld. Van roken krijg je kanker en van leegstand krijg je krakers.
Lees verder

Kraakverbod: hoe maak je criminelen

krakers.jpg

Ik wist van te voren dat we het zouden verliezen met de antikraakwet, dat was gewoon een geval van neuzen tellen. Toch was ik na afloop woest. Gefrustreerd. Het was niet om aan te horen, de drogredenen, de ongefundeerde oordelen over krakers. Het was niet te verdragen om mee te maken hoe Eerste Kamerleden met hun taak omgingen: we weten allemaal dat de Eerste Kamer er is om de urgentie van een wetsvoorstel te toetsen: voor welk probleem is deze wet een oplossing? Hoe staat het met de uitvoerbaarheid? In wiens belang is de wet en in wiens belang niet? En dan te zien dat het wetsvoorstel op alle mogelijke criteria een dikke onvoldoende kreeg en toch wordt aangenomen. In de Tweede Kamer verwierven de initiatiefnemers zich een meerderheid met behulp van de PVV. Ze ontkennen het, maar die steun lijkt gekocht in ruil voor de verhoging van de strafmaat. Het was in ieder geval opvallend plotseling dat de voorgestelde strafmaat was verdubbeld. In de Eerste Kamer redde de linkse oppositie het ook niet: PvdA, GroenLinks, SP, D66 en Dieren tegen – niet voldoende. De stemming is op 1 juni, maar de uitslag staat al vast.
Lees verder