De kosten van de bezetting

Wanneer we kijken naar de schade, economisch, sociaal, van de bezetting van de Palestijnse gebieden denken we eerst aan de Palestijnen. Terecht. Econome Sara Roy heeft een nieuwe uitdrukking moeten verzinnen voor het tegendeel van ontwikkeling, voor de bewuste, moedwillige vernietiging van de Palestijnse economie en de afbraak van het vermogen om zelfstandig in eigen levensonderhoud te voorzien: de-development. On-ontwikkeling. Ik verwees er op dit weblog eerder naar: hier een artikel over de politiek-economische situatie in de bezette gebieden, Haar eerste boek, een belangrijk standaardwerk heet The Gaza Strip, The Political Economy of De-development. Haar laatste: Failing Peace.

Maar er is nog een andere kant: welke enorme prijs betaalt Israel voor het handhaven van de bezetting? Wat kost het om permanent een groot leger te onderhouden, niet alleen om het land te verdedigen, maar om de bezetting uit te voeren: ’to police the Palestinians’? Schlomo Swirsky van het Adva Center heeft een rapport geschreven dat in koude cijfers neerlegt wat het kost, en ten koste van wat: de groeiende armoede in Israel, bijvoorbeeld, en de steeds groter wordende kloof tussen arm en rijk.
Lees verder

40 jaar bezetting (2)

12.jpg

Veel over Israël en Palestina in de media uiteraard. Morgen is het officieel 40 jaar geleden dat Israel de Westoever en de Gazastrook veroverde en de bezetting begon. Eerst nog een redelijk te verdragen bezetting: voor sommige Palestijnen was dat de eerste keer sinds jaren dat ze Israel binnen konden en konden gaan kijken naar hun oude huizen – die er niet meer waren, of waar nu Israelische joden in woonden. Ook begon er een stroom van arbeiders op gang te komen, Palestijnen die in Israel konden werken, als dagloner vaak, in de bouw. Hardwerkende mensen die met een minimaal loon genoegen namen.
Lees verder

It’s the occupation, stupid!

79604.jpg
(Haider Abdel Shafi, bij de wake van Vrouwen in het Zwart in Amsterdam)

Ik herinner me een gesprek met dr. Haider Abdel Shafi, jaren geleden, in Gaza. Abdel Shafi was eens de aanvoerder van de onderhandelingen in Madrid. Een vooraanstaand man, in de tachtig en helaas te oud (vindt hij zelf) om zich nog actief in de politiek te begeven, onkreukbaar en onafhankelijk. Iemand die behoorlijk wat kritiek had op Arafat, die in zijn ogen nooit de handtekening onder de Oslo overeenkomst had mogen zetten, niet had mogen zeggen dat hij er mee accoord ging dat de staat Israel gevestigd zou zijn op 78% van het oorspronkelijke mandaatgebied Palestina, zonder garantie dat Israel zich zou houden aan de ontruiming van de Palestijnse gebieden. De taxichauffeur die me eens naar het huis bracht van Abdel Shafi zei het kort: ‘doctor Haider, he clean’.
Lees verder

Beloofd of beroofd?

Een fiks stuk leeswerk, voor de doorzetter.
De laatste versie van de SP nota over Palestina en Israël, genaamd Het beloofde en het beroofde land.

De tekst is geschreven door Harry van Bommel en mij, en besproken en goedgekeurd door het partijbestuur van de SP.
Het is daarna nog een beetje geactualiseerd, dat heb je, het zit daar geen week stil. Een beetje aangevuld met suggesties uit het bestuur.
Lees verder