Het racisme verandert van karakter

In juni 2004 besteedde ik aandacht aan een artikel in het NRC van Anne-Ruth Wertheim, over racisme. Het is inmiddels nog actueler dan toen. Hierbij de complete versie.

Het racisme verandert van karakter
Er dreigt massaal geweld
door Anne-Ruth Wertheim

In het integratiedebat gaan stemmen op om het bestaan van racisme te ontkennen. Dat zou iets zijn uit het verleden en in onze moderne samenleving zou hooguit sprake zijn van culturele tegenstellingen. Er is inderdaad iets aan het veranderen, maar jammer genoeg is dat niet dat het racisme verdwijnt. Dat neemt juist steeds gevaarlijker vormen aan. Lees verder

De angst voor de migrant (6)

Uitbuitingsracisme en concurrentieracisme

“Als we niet oppassen, zal onze angst voor de immigrant uitmonden in massaal racistisch geweld” schreef Anne-Ruth Wertheim (NCR 19 juni 2004)

Het is verhelderend om verschillende vormen van racisme en hun oorzaken te onderscheiden. Racisme wordt vaak gezien alsof die wordt veroorzaakt door de groep die er het doelwit van is. Maar het is ook mogelijk om te bekijken waar racisme uit voort komt en welke functie het heeft voor de dominante groep. Wat het ‘nut’ is van racisme.

Anne-Ruth Wertheim maakt een onderscheid tussen ‘uitbuitingsracisme’ en ‘concurrentieracisme’. Lees verder

Angst voor de migrant (1)

Bij terugkomst, stapel kranten doornemen. Goed stuk van Anne-Ruth Wertheim in het NRC van 19 juni, onder de kop: Als we niet oppassen, zal onze angst voor de immigrant uitmonden in massaal racistisch geweld.
Mij uit het hart gegrepen. En vervolgens kom ik haar tegen als we alletwee in een interview voor de IKON radio zitten. We zien spontaan veel verwantschap in wat we doen en waar we ons zorgen over maken. Ik ben ontzettend blij met ieder mens die op dit moment aan de alarmbel hangt, en zich er voor inzet dat we tot bezinning komen.

Wertheim valt Dijkstal en Pronk bij, die in hun zorg om wat er op het ogenblik in Nederland gebeurt vergelijkingen maakten met de jodenvervolging, waar ze vervolgens ongenadig op afgerekend werden. Maar, vraagt Wertheim zich af, waarom zouden we geen vergelijkingen mogen maken? ‘Elke genocide begint met stigmatiserend geregistreer en groepsgewijze uitwijzing. Het is juist nodig buitengewoon alert te zijn op vormen van racisme die mogelijkerwijze de voorboden zijn van grootschalige geweldsuitbarstingen. Als de joodse historie ons iets leert, is het dat wat met pesterijen en vernederingen begint, met massamoord kan eindigen’ schrijft ze.
Lees verder