Grof geschut tegen gezinsmigratie

Collega-senator Tineke Strik, van Groen Links, schreef een opiniestuk in Trouw, over de wel erg rigoureuze maatregelen die de regering wil nemen om gezinsmigratie moeilijker te maken. Het excuus is dat daarmee gedwongen huwelijken worden tegengegaan. Nu zijn we allemaal tegen gedwongen huwelijken, maar het is zeer de vraag of het antwoord daarop is om de drempels om als partner Nederland in te komen nog verder te verhogen – die zijn al hoog. En of je iedereen die met iemand wil trouwen in het land van herkomst het moeilijk moet maken om hierheen te komen, om een paar mensen te pakken van wie de partner misschien niet geheel vrijwillig komt. En de vraag is of dit niet een verkapte manier is om sowieso migratie te verhinderen. Tineke Strik, die als jurist ook onderzoek doet voor het Centrum voor migratierecht aan de Radbouduniversiteit, schreef daar een stuk over, dat enigszins verkort in Trouw kwam. Daarom hier de complete tekst. Te gast:
Lees verder

Achtergelaten kinderen

aa-vu-17-of-1.jpg

Hoe groot het probleem is weten we eigenlijk nog niet: migrantenkinderen die – soms met hun moeder – achtergelaten worden in een van de landen waar hun ouders eens vandaan kwamen. Soms gaat het om kinderen van remigranten, die met hun ouders die besloten hebben om terug te gaan in Marokko, Turkije of een van de andere landen die opeens moeten aarden in een land waar ze alleen door vakanties een band mee hebben. Hebben ze zich in Nederland misschien Marokkaans gevoeld, in Marokko (of in een van de andere landen waar we het over hebben) blijken ze opeens door en door Nederlands.
Lees verder

Antwoord op een vraag over links en religie

Fatima had een vraag, bij de meningsverschillen over de hoofddoeken, of haar indruk dat ook linkse intellectuelen overwegend anti-religieus zijn en dat hun mening over moslims, en hoofddoeken en aanverwante zaken daardoor gekleurd is. En of daarom het linkse antwoord op het populisme, of moet je zeggen al dat gescheld op moslims uitblijft. En ik denk dat Fatima een punt heeft, dus ik wil daar serieus antwoord op proberen te geven.
Lees verder

Beste Femke

Femke Halsema reageert op haar website op het ‘internetstormpje’ dat veroorzaakt is door haar interview in de Pers. Hier. Ze richt zich ook tegen mij. Ik druk eerst haar stuk af, en dan volgt mijn reactie.

Femke Halsema: Vrijheid van geloof en van hoofddoek

Tsss, laat ik met mijn interview in De Pers een heus internetstormpje hebben veroorzaakt.
Lees verder

Hoera voor de hoofddoek!

Anneke moslima

De foto hierboven. Die is van Anneke Jos Mouthaan, jaren geleden met mij in de trein op weg naar Prinsjesdag. Op Anneke’s hoofd: een solidaire protest hoofddoek. Het was een geestig effect als ze zich voorstelde: “Anne Jos Mouthaan van Een Ander Joods Geluid”, en mensen in verwarring niet meer wisten wat ze zeggen moesten en je ze zag denken: is die nou moslim of joods of kun je dat ook alletwee zijn? Nou komt Anneke, als joods-indische allochtoon uit Indonesië, een islamitisch land, al is ze geen moslim.
Lees verder

Marokkaanse jongeren een klasse apart?

Als ik tijd had zou ik hier absoluut ingaan op het nieuwe onderzoek naar criminaliteit bij Marokkaans-Nederlandse jongeren. Een opmerkelijke conclusie: het zijn over het algemeen juist de jongeren die meer, niet minder zijn “geïntegreerd.” Omdat ik het even af laat weten een alternatief: ga ff kijken bij partijgenoot uit Rotterdam Leo de Kleijn over criminaliteit en Marokkaans-(Nederlandse) jongeren, hier.
Je kunt daar reageren – en op dit onderwerp even niet hier.

Stemming allochtonen

Gisteren op de NMO een uitzending over het stemgedrag van allochtonen. Wel vaker kom je bij de moslimomroepen zaken tegen die bepaald niet alleen interessant zijn voor moslims. Bij een discussie, waar onder andere Ahmed Marcouch en Jean Tillie bij aanzaten, werden de resultaten bekend gemaakt van een klein onderzoek uitgevoerd door Motivaction.
Lees verder

Het autochtonendilemma en links

Linkse partijen en de allochtonen

Waar het om gaat: dat alle linkse partijen worstelen met de vraag hoe ze zich verhouden tot de ‘allochtonen’ in Nederland, tegelijk met de autochtonen die we nu zo keurig ‘laagopgeleid’ noemen. De autochtonen in de oude buurten en dorpen, bijvoorbeeld, hoewel we weten dat de anti-migrantenstemming (en het stemmen op Wilders) zeker niet tot die wijken beperkt is maar zich ook verspreidt naar de blanke middenklassewijken. Neem Volendam: geen allochtonen, hoge Wildersaanhang, en het nabije Edam: meer Marokkaanse Nederlanders, maar lagere aanhang voor de PVV.

Wat ik probeer te doen met dit stuk is meer de discussie aanzwengelen, dan denken dat ik met antwoorden kom, want simpele antwoorden zijn er niet.
Lees verder